Alfred Adler Sözleri

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Tırnak Kemirme Ve Burun Karıştırma Gibi Dikkat Çeken Kötü Alışkanlıklara Sahip Insanlar, Ilgili Davranışlarıyla Inatçı Kimseler Olduklarını Ele Verdiklerini Bilmezler.

Toplumdan Uzak Kalmak Isteyen Biri Için, Örneğin Hep Kirli Bir Yaka Ya Da Pejmurde Bir Ceketle Toplum Içinde Görünmekten Daha Uygun Ve Daha Etkili Bir Çare Yoktur. Kendisini Başkalarının Dikkati, Eleştirisi Ve Rekabetiyle Yüzyüze Getirecek Bir Işin Başına Geçmekten Yakayı Sıyırmada Ya Da Sevgi Ve Evlilikten Kaçma Işinde, Başkalarının Karşısına Bu Şekilde Çıkmaktan Daha Iyi Ve Mükemmel Ne Yardım Edebilir Kendisine?

Kadınla Erkek Arasındaki Uzlaşma Ve Dengenin Karakteristik Özelliği Arkadaşlıktır. Kadın Ve Erkek Arasındaki Ilişkide Karşı Tarafı Boyunduruk Altına Almak, Tıpkı Ulusların Yaşamındaki Gibi Katlanılmaz Nitelik Taşır.

Bir Insanın Devinimlerinin Yöneldiği Amaç, O Insanın Çocukken Dış Dünyadan Aldığı Izlenimlerin Etkisi Altında Gelişip Ortaya Çıkar.

Hayatta Birçok Kötü Olayla Karşılaşmış Güçsüz Çocukların Hayal Gücü Üstün Düzeydedir; Böylesi Çocuklar, Düş Kurup Dururlar Hep.

Kendilerini Ezik Durumda Hissedenlerin Yaşamın Küçük Bir Kesitinden Dışarı Çıkamayanlar Arasında Yer Alacağını, Hayattan Biraz Yüz Çevirmiş Kişilerin Yaşamın Sorunlarını, Yaşama Gereği Gibi Ayak Uyduranlar Kadar Açık Seçik Göremeyeceğini Söyleyebiliriz.

Ruhsal Ilişkiler Örgüsünden Koparılıp Alınmış Bir Tek Ruhsal Olaya Dayanılarak Insanı Tanımak Gibi Bir Işe Kalkışılamaz.

Özetlersek Diyebiliriz Ki, Düş, Düşü Görenin Kafasının Bir Sorunla Meşgul Olduğunu, Ayrıca Bu Sorun Karşısında Ne Gibi Bir Tutum Takındığını Ortaya Koyar. Düşte Düşü Görenin Çevresine Karşı Tutumunu Etkileyen Toplumsallık Duygusu Ve Güçlülük Eğilimi Gibi Iki Etken Özellikle Rol Oynar, En Azından Bunların Düşte Hafiften Izlerini Ele Geçirmek Mümkündür.

Bir Insanın Değeri, Toplumsal Işbölümünde Üzerine Düşen Yeri Ne Ölçüde Doldurduğuna Bakılarak Belirlenir.

Yıkayıp Temizleme Hastalığı’na Kadınlarda Alabildiğine Sık Rastlanır. Böyle Davrananların Tümü De Kadınlık Rolünü Üstlenmeye Karşı Koyanlardır; Ilgili Davranışlarıyla Kendilerini Bir Tür Mükemmelliğe Kavuşmuş Görür, Her Gün Kendileri Gibi Sık Sık Temizliğe Başvurmayan Kadınlara Tepeden Bakarlar.

Hayatta Kadınların Nasıl Ikinci Derecede Rol Oynamakla Yükümlü Kılındığını Gören Bir Kızın Cesaretini Yitirip, Kendisini Bekleyen Işlere Pek Istenildiği Gibi El Atamayacağı, Yaşamın Karşısına Çıkaracağı Ödevlerden Korkup Soluğu Kaçmakta Alacağı Doğal, Bunun Da Kendisini Işe Yaramaz Bir Duruma Sokacağı Kuşkusuzdur.

Bazı Çocuklar Aşırı Derecede Huysuzluğu Kaçarak Dikkati Üzerlerine Çekmek Isterken, Daha Çok Yada Daha Az Kurnaz Kimileri Aşırı Derecede Uslu Davranarak Aynı Amaca Varmaya Çalışırlar.

Örneğin Moral Gücünü Yitirmiş Pısırık Bir Ortamda Büyüyen Çocuklarda Böyle Bir Durumla Karşılaşırız; Çevrenin Aşırı Kötümserliği Kolaylıkla Çevreden Çocuğa Geçer.

Kadınla Erkek Arasındaki Uzlaşma Ve Dengenin Karakteristik Özelliği Arkadaşlıktır.

Bir Başkasını Etkilemenin En Iyi Yolu, O Kişiyi Hak Ve Çıkarlarını Garanti Altına Alınmış Hissedeceği Bir Ruh Durumuna Sokmaktır.

İki Kişinin Aynı Şeyi Yapması, Aynı Şey Değildir; Ama Aynı Şeyi Yapmasalar Da, Yaptıkları Aynı Şey Olabilir.

İnsan Iradesi Özgür Değildir. İşin Doğrusu, Bir Amaca Bağlanır Bağlanmaz Insan Iradesi Özgürlüğünü Yitirecektir.

Tüm Yaşamımız, Insanların Birbirini Karşılıklı Etkileyebileceği Varsayımına Bağlı Olarak Akıp Gitmektedir.

Unutkan Insanlar Öyle Kişilerdir Ki, Açıkça Başkaldırmaya Pek Yanaşmaz, Ama Unutkan Davranışlarıyla Ödevlerine Karşı Yeteri Kadar Ilgi Duymadıklarını Ele Verirler.

Uygarlığımızda Bir Kızın Özgüvenini Ve Cesaretini Yitirmemesi Kolay Değildir.

Bazen Insanlar, Kendini Beğenmişlik Ya Da Kibir Sözcüğü Yerine Kulağa Daha Hoş Gelen Hırs Sözcüğünü Kullanarak Kendilerini Biraz Temize Çıkarmaya Çalışırlar.

Oyun Oynamaktan Kaçan Çocukların Ruhsal Gelişimlerinde Her Zaman Bir Aksaklık Sözkonusudur.

Kadınların Erkeklerden Daha Az Yetenekli Olduğu Savı Bir Masaldan, Gerçekmiş Izlenimi Veren Bir Uydurmacadan Başka Nitelik Taşımaz.

Bütün Oyunlarda Gelecek Için Hazırlık Özelliği Açığa Vurur Kendini. Örneğin Çocuğun Oyun Karşısındaki Tutumunda, Oynayacağı Oyunun Seçiminde Ve Ona Verdiği Önemde Bu Durumu Gözlemleyebiliriz.

Her Isteyiş, Bir Yetersizlik Duygusuyla Ilgilidir, Insanda Bir Doyum, Bir Hoşnutluk, Bir Yeterlilik Sağlama Eğilim Ve Dürtüsünün Doğmasına Yol Açar.

Çocuğun Aile Çevresindeki Bir Kişiye Göstereceği Aşırı Sevginin Hiçbir Zaman Gözden Kaçırılmaması Gerekir.

Dikkat, Ilgi Duyulan Bir Nesnenin Belirli Bir Amaçla Ele Geçirilmesini Sağlayan Bir Araçtır.

Her Ruhsal Yaşamın Başında Az Çok Bir Aşağılık Duygusunun Yer Aldığını Kabul Etmek Gerekecektir.

Henüz Anlaşılmamış Biçimde De Olsa Din’in De Toplu Yaşama Zorunluğundan Doğduğu Görülür; Dinde Kutsanmış Toplu Yaşam Biçimleri, Anlayıcı Ve Kavrayıcı Düşüncenin Yerine Geçerek Bireyler Arasında Bağlayıcı Öge Rolünü Oynar.

İhmâl, Toplumsallık Duygusunun Bir Eksiğidir.

Hayatın Tek Tek Olayları Bakımından Sıklıkla Gözlemlediğimiz Bir Şey Var Ki, O Da Bazı Kimselerin Yaşam Konusunda Kendilerinde Varolan Yeteneklerden Haberlerinin Bulunmayışı Ve Ilgili Yetenekleri Küçümsemeleridir.

Sanrı, Ruhsal Berilimin Alabildiğine Büyük Boyutlara Ulaştığı, Insanın Amacından Itilip Uzaklaştırılacağı Korkusuna Kapıldığı Durumlarda Ortaya Çıkmaktadır.

Kadının Yetersizliğine Ilişkin Önyargı Ve Buna Bağlı Olarak Erkeğin Kendini Beğenmişliği, Her Iki Cinsiyet Arasındaki Uyumu Sürekli Bozarak Inanılmayacak Bir Gerilimin Doğmasına Yol Açar; Ilgili Gerilim, Özellikle Sevgi Ilişkilerine De Nüfuz Ederek Tüm Mutluluk Olanaklarını Aralıksız Tehdit Altında Tutar, Hatta Çok Kez Yok Eder. Tüm Aşk Yaşamımızı Zehirleyerek Kurutup Bir Yangın Yerine Çevirir.

Paylaş.

Bir Cevap Yaz