Şeyh Şamil Sözleri

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Çarlar Ölecektir, Petrollarınız, Ve Katerınalarınız Gibi Nikola’da Gözleri Arkasında Gidecektir… Fakat Kafkasya Mutlaka Kurtulacak Hür Ve Mesut Olacaktir. Allah, Hak Ve Vatan Uğrunda Çarpışanlara Yardımcı Olsun…

Hürriyetimiz, Zulüm Ve Kahrin Döktüğü Kanlarla Kazanılacaktır.

Ben Müslümanım, Müslüman Olanlar Kendilerini Esarete Almak İsteyen Zorba Rejimlerle Çarpışmak Mecburiyetindedir.

Çarı Büyük Görenler Allah’a Şirk Koşan Kafirlerden Farksızdır.

Şehitlerin Ruhları Yeşil Kuş Kanatları İçinde Allah’a Kavuşur.

Ey Dağıstan Ve Çeçenistan Milletleri! Dinleyiniz Beni… Ben Sizleri Para Ve Menfaat için Bu Savaşlara Sürüklemedim. Bu Allah’ın Emridir. Toprağımızı Hürriyetimize Kavuşturmak ülkümüzdür. Bu Emre İtaat Ediniz. Hiç Birimiz Kamasını Kınına Sokmasın. Parolamız Ölünceye Kadar Savaş Olmalıdır.

Söyleyin O Rus Çar’ına; başında bulunduğum bu kahramanların kalplerinde kökleşen zafer imanı,kökünden kazınmadıkça; en genç muhariplerimle, en ihtiyar naiplerime kadar tek kurşunları ve tek kolları kalıncaya kadar bu mübarek vatanı, son dağına,son köyüne ve en son kaya parçasına kadar karış karış müdafaa etmekten beni hiçbir kuvvet men edemeyecektir. Bu uğurda bütün evlad ve ailemi kılıçtan geçirseniz, en son müridimi yok etseniz tek başıma ve son nefesime kadar; sizinle yine döğüşeceğim. Son cevabım budur!

Vatan İstilacılarına İsyan Edenlerin Kirik Utangaç Hali, Benim için, İbadetle Olanların Sert Ve Dik Tavırlarından İyidir.

Düşmana Karşı Diri Kedi, Ölmüş Aslandan iyidir.

Savaşımız, Çarların, Ruhani reislerin Ve Eşkiyaların Milletimizden Gaspettikleri Haklarını iade için Sonuna Kadar Devam Edecektir…

Müslümanlığı Ve Vatanınızı Kurtarmak istiyorsanız Bir Tek Yolu Vardır. Düşmanlarınızın Ellerindeki öldürücü Silahları Aleyhinizde Kullanmasına izin Vermeyiniz.

Kafkasyalılar! Senelerden Beri Göğüslemeye Çalıştığımız En Vahim An Gelip Çatmıştır. Yapabileceğimiz Tek iş Düşmanla Fasılasız ve Amansız Çarpışmaktır. Bugüne Kadar Harp Etmek Şeref Ve Vatan Borcu idi. Fakat Bugün Hepimizin üstüne Farz Olmuştur. Kafkasya‘nın Hürriyeti için Son Kurşununa Son Kılıcına Ve Sağlam Kalan Son Bileğe Kadar döğüşmeyen Kafırdır. Küfrün Ve Hiyanetin Cezası Merhametsizce Ve Derhal ölümdür….

Milletim, Siz Allah’a Karşı Çok Günahlarla Suçlusunuz. Siz Dini Ölüme Mahkum Ediyorsunuz. Namazlarınız Oruçlarınız Nafiledir. Dualarınız Allah İle Bir İstihzadır. İbadetleriniz O’nu Oyalamak Arzusundan Başka Bir Şey Değildir. Evet, Namaz Kılın, Oruç Tutun, Fakat Unutmayınız Ki En Büyük İbadet Gazavattır. Ruslar Topraklarımızı çüğniyorlar, Ben Size Ancak Kurtuluşun Savaşta Olduğunu Söylüyorum. Ruslara ÖLÜM!!!..

Sonunu düşünen kahraman olamaz.

Kahrolsun Sefil Esaret! Yaşasın Şanlı Ve Güzel Ölüm!

Ey ALLAH’ın Makbul Kulları! Ey Vatan Dağlarının Emsalsız Ziyneti Şerefli Muhafızlar! Bu Vatan sizindir, sizin Olacaktır…

Ölümü Sevgili Gibi Kucaklayan Ve Şehitliği Susayan İnsanlara, Esaret Teklif Etmek Çok Boş Ve Gülünçtür…

Vatanin Kurtuluşu Ve istiklal Yolunda Cehd Ve Cenk Gereklidir.

Bizden Torunlarımıza Kalacak En büyük Miras, Hürriyet Uğrunda Savaşmak, Hakkı Yayma Uğrunda Can Vermek Olacaktır. Torunlarımız Hürriyet Ve istiklal Uğruna Yapılan Savaşların Kuyruğu değil, Başı Olmalıdır.

Müslümanlık Esasına Göre Kurulan idare Teşkilatı ile Diktatölrlük BağdaŞamaz.

Maddi Silahlar Yalnız Başına Hiçbir işe Yaramazlar…

Müslümanlar Zulme Dayanan Bir Devletin Esiri Olamaz. Zulüm Sistemi ile Teşkilatlanan Çarlık Rusya’sı da Zulümden VazgeÇmelİ Ya Baş Eğmeli Yada Ortadan Kalkmalıdır.

Bir Naibe Gönül Bağlarken Onda Keramet Aramayınız. Sadece Şeriata Saygı Beslediğini Ve Hak Yolunda Yürüdüğünü Görmek Yeterlidir.

Ölüm Bizi Allah’ımıza KavuŞturan En Ulvi Hadisedir. Dünyaya Geldik Onun Eserlerini Gördük , Onun Emirlerindeki İsabete İnandık, Onun Eserlerine Gönlümüzden Vurulduk. Şimdide Sevine Sevine Ona Kavuşmayı Özlemeliyiz. ölüm Kafirler için Bir Azap Bir ızdıraptı. Müslümanlar için Bir Sürur Ve Sadet Olmalıdır.

Vataniniz için öldürününüz Şehit Olunuz.

Bundan Sonra Onların Mukadderatı çizilmiştir, Onları Yok Edeceğiz, Hiç Bir Kimseye Müsamaha Etmeyeceğiz. Bütün Kafkasya’nın Irmakları Gölleri Ancak Onların Kanları İle Boyandığı Zaman Kurtulmuş Olacağız.

Gönüllerden Kibiri Çıkarmak Yüce Dağları İğne İle Kazımaktan Daha Zordur.

Arkadaşını affet; affettiğini hatırlama ve hatırlatma!

Paylaş.

2 yorum

  1. Şeyh Şamil’i rahmetle anıyorum, O Kafkasya’da büyük bir halk, hak kahramanıdır, benim aslım Dağıstan’dan karsa göç eden ve büyük babamın ismi o muhterem zattan esinlenerek, Molla Şamildir, ne yazık ki Molla Şamili’de ermeniler katletmisler, Kafkasyada Ruslar ve taraftarları, müslüman halkların huzurunu kaçırır, insanların can, mal güvenliğini tehtid ediyorlar. Örneğin Çeçenistan, Azerbaycan, Abasya vs, müslümanları katledenler bir gün bu kanda boğulacaklar. Saygılarımla.

  2. Doğrularıyla olması gerekenleri insanlara güzel sözlü anlatarak bir baş lider olmuştur ve unutulmayacak kahramanlar arasında bulunmaktadır. Bende bir kafkas olarak onu rahmetle anıyorum bu uğurda canlarını veren herkesi de saygıyla anıyorum. Siz öteki dünyada da hatırlanacak insanlarsınız.

    Saygılarımla

Bir Cevap Yaz