Lokman Hekim Sözleri

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Bir cemaatta bulunduğun zaman dilini faydasız söz söylemekten sakındır Çünkü dil insanı ipe götürür

Başkalarının sana yaptıkları fenalıkları unut Amma senin onlara yaptığın fenalıkları asla unutma Onu tekrar iyilik yapmakla bertaraf etmeye çalış

Dostunu iyilik veya kötülük zamanında sına.

Bir tedbir alacağın zaman ahlak ve bilgi sahibi kimseye akıl danış.

Dostlarına ve ahbaplarına saygı ile ikram göster.

Cömertliği adet et.

Çocuklarının talim ve terbiyesine dikkat et.

Kendin için hoş görmediğin şeyi başkalarına reva görme.

Başkalarının refah ve saadetlerine göz dikme.

Sana ihtiyaç arz eden kimseyi kırma.

Akrabalarınla ilişkilerini kesme,onlara yakınlık göster.

Parmaklarını ağzına burnuna sürüştürme.

Konuşurken sözlerine alay ve şaka cinsinden güldürücü laflar karıştırma.

Kendini kadınlar gibi süsleme.

Herkese karşı saygılı davran.

İyiliği tecrübe edilmiş insanlar hakkında suizanda bulunma.

Seni tanımak istemeyen kişiyi sen tanı.

Sağa sola bakma daima önüne bak.

Kar ve ziyan kaygısıyla kimseye yüz suyu dökme.

Ömrün boyunca Allah’a ihlas ile yönel ve ona güven.

Doğru konuş fakat sert olmasın.

Şüphe seni kimse ile dost etmez.

Sorulmadan hiçbir şeye karışma.

İyilikte dost düşman ayırma.

Şükür nimeti bereketlendirir.

Halk sende olmayanla seni överse aldanma.

Olgun insanın miheng taşı akıl danışmak,güler yüz ,nefse hakimiyet ,acıya katlanmaktır.

Elde edilen hikmeti sözler,balın peteğine taşınan çiçek özleri gibidirler Yüzlerce olsalar da süzüle süzüle ikiye inerler Bunlar ,çekilen cefa ve yapılan iyiliğin unutulmamasıdır.

Servet düşmanlığı insana ıstırap verir.

Seni anlamayanlara uğrama.

Yemekten sonra yürümek gereklidir.

Sağlık için;çiğ yeme, sıcak yeme , çok yeme.

Akranınla sohbet et.

Başına gelene sabret.

Yemek, içmekte boğazına zarar verecek şeylerden koru

Ölümü hiçbir an unutma Ve ondan korkma Hayırlılar için ölüm üstün mükafattır Öyle ise ölüme hazırlan

Başkasına nasihat vermeden önce kendin o tavsiye edeceğin şeyi önce kendin yap1 Kendi ölçüne göre söz söyle2 Herkesin hakkına riayet et.

Aklı başında bilgin dostu tercih et.

Gençlik zamanını ganimet bil.

Masraflarını gelirlerine göre ayarla.

Birinin evine misafir gittiğinde gözünü ve dilini sıkı tut,etrafa göz gezdirmekten ve gevezelikten sakın.

Herkese kendi ölçüsüne göre muamelede bulun.

Bilmediğin şeyde ustalık taslama.

Yarım kalmış birisi olmuş sayma.

Başkasının menfaatine ortaklık etme.

Halkın ittifakla üzerinde durduğu şeye sende uygunluk göster.

Ağzını burnunu sessiz temizle .

Kaş göz işareti ile şunu bunu yere serecek veya küçük düşürecek hareketlerde bulunma.

Çocukların keyfine uyma.

Kavga ve gürültüden uzak dur.

Acele iş görme.

Bir kimse konuşurken araya laf karıştırma.

Misafire iş buyurma.

Kendin küçük düşürüp horlatacak dereceye varmamak şartıyla herkese karşı nezaketle muamele et.

Sabrın başlangıcı zor , sonu tatlıdır.

Yemeğe tok, ilme aç ol.

Mal biriktirenle ilmi saklayan bu dünyaya hasret gider.

Acele etmek sabra mani olur;muradına erişemezsin.

Güzellik,huy fenalığını ve cehaletini gidermez.

Başkasına akıl vereceğine kendi malını kaybetme.

İyilik dost kazandırır .

Bağırıp çağırma seslerin en kötüsüdür.

Büyüğü olmayan kimse başını taşa vurur.

Büyüklere karşı ne diren ,ne de karşı gel.

Gündüzleri hiç ,geceleri az uyu.

Devlet adamını ve hanımını sırdaş edinme.

En iyi nimet iyi huylu olmaktır.

Geçmişte seninle düşmanlığı olmuş kimseye güvenme.

Dilini küfür sözlerden koru.

İbadet esnasında yahut günah işlemek arzusu anlarında kalbini vesveseden koru, Müdaafasına kalkışma, hislerini hayra yönelt

Başkalarının evlerinde olduğun zaman gözlerini evlerindeki eşyalardan kapat, Kapı pencereden sakın Çünkü bu, kötü hisleri hane halkında veya sende uyarır, önüne geçemezsin

Zikir ve duadan bir an olsun bile gafil kalma Aksi takdirde etrafımızda dolaşan habis ruhlara mahkum olursun

Arkadaşlarına yapmış olduğun iyilikleri unut Onlardan teşekkür bekleme Mükafatı Allah’tan bekle Emellerini O’nun ihsanına bağla

OğuLcuğum! Konuştuğum İçin Pişman OLmuşumdur Ama Sustuğum İçin AsLa Pişman OLmadım.

Sırrını sakla.

Ahmak cahil kimseden uzak dur.

Hayırlı işler uğrunda gayret sarf etmekten geri durma.

Delil ve ispatını hazırladıktan sonra söz söyle.

Gençlik zamanında iki cihana ait işlerin dürüst olsun.

İyi bir üstadı baba yerinde tut.

Her işte ortalama davran.

Misafire ne hizmet gerekirse yap.

Herkesle hoş geçin.

Vücudunu ve üstünü başını temiz tut.

Az yemeyi,az uykuyu ,az konuşmayı kendine adet et.

Yapacağın işleri bilerek ve düşünerek yap.

Kadına ve çocuğa sır söyleme.

Hiçbir şeye karşı kayıtsız davranma.

Senden büyüklerle şakalaşma.

Eski münakaşaları anma

Malını dosta düşmana teşhir etme(gösteriş yapma).

İyi kimselerin aleyhinde söz söyleme.

Kendini beğenme.

Herkesin yanında dişlerini ayıklama.

Bir kimseye karşı üstünlük taslayarak çalım satma.

Bir kimseyi başkasının yanında mahcup düşürme.

Gülünç söz söylemekten çekin.

Başkasının yanında kendini veya ailenden birini methetme.

Diline sahip ol.

Kötü kimselerle arkadaş olma.

Kuvvetini denemeye çalışma.

Kendi ekmeğini başkaların sofrasında yeme.

Dünya işleri için kendini fazla üzme.

Öfkelendiğin zaman sözünü tutarak söyle.

Güneş doğacağı vakitlerde uyuma.

Misafir yanında bir kimseyi azarla.

İşsiz güçsüz serseri adamların yanında oturma.

Hem fodul,hem kibirli olmaktan sakın.

Tevazudan ayrılma(Alçak gönüllü ol) .

Oğlum dostları bir şeyini reddetme.

Adalet öyle bir binadır ki,asla viran olmaz.

Çok yeme, sıcak yeme ,çiğ yeme.

Halka yakın ol,doğru konuş.

Düşman daima düşmandır.

Ekmekle tuz ikram edenin bile iyiliğini unutma ,hakkında dua et.

Fesatçılarla yaşayanların huyları onlara da geçer.

Nankörlere yakın durma,iyilik ve öğütlerin kaybolur.

Susmak selamet kapısını açan tek anahtardır.

Cömert ol ki,itibarın artsın İnsanı yükselten akıldır .

İdaresi az mal israf edilen maldan iyidir;çünkü idare edilen mal çoğalır,israf edilen mal azalır.

Küçüğünü hor görme;küçüklük ancak Allah huzurunda belli olur.

Doğru da olsa yemin etme.

Sabır murada ,kanaat zenginliğe götürür.

Yürüyüşün kararlı olsun.

Allah ile ölüm hatırdan çıkmamalı.

Hekimler ahmaklığa deva bulamazlar.

Balta bedeni,acı söz canı yaralar.

Sus ve düşün ;dil belasından kurtulmanın devası bunlardır.

İnsanın vefakar malı ahiret için biriktirdiğidir El için toplanan ,miras bırakılan lakin ahirette hesabı verilen mal vefakar mal değildir.

Dost edineceğin insanı önce kızdır,yaptıklarını incele ve kararını öyle ver.

Oburluk ve iştahsızlık bedenin baş düşmanıdır.

Ayağını sıcak,başını serin tut.

Alçak adama borçlanma.

Günahın zerresinden bile kaçGazaba uğrayacakmışsın gibi Allah’tan kork Lakin ümidin korkundan fazla olsun.

Sözüne sadık ol.

Herkese yumuşak ol.

Dosdoğru ol.

İyi kişilerle arkadaş ol.

Sadakayı terk etme,zekatı men etme.

Paylaş.

2 yorum

Bir Cevap Yaz