Eflatun Sözleri

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Aldatmaların en kötüsü, kendi kendini aldatmaktır.

Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

Düşüncelerinizle ne yapmak istiyorsanız yapın yeter ki onların denetimizi elinize alın.

Erdem, iyiyi elde etme gücüdür.

Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.

Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirlip yaptırılır.

Kötülük edebilmek ellerinde iken bütün ömrünü doğrulukla geçirmek çok güç ve övgüye değer bir şeydir.

Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar.

Her işin en önemli kısmı hedef belirlemek ve bu hedefe doğru ilk adımı atmaktır.

Kuşkusuz, dedim, bilgi ruhun besinidir. Ama bilgi satın almak, besin satın almaktan daha tehlikelidir.

İnsanlar akılsızlıkları yüzünden ‘alınlarında yazılı olandan’ daha çok acı çekerler.

Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.

Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.

Mutluluk bilgi ile kazanılır.

Eşcinsellik, barbarlar tarafından ve aynen büyük fikirleri kölelerinin öğrenmesi açıkça liderin işine gelmediği için felsefeyi sevmedikleri gibi, eşcinselliğin yaratma eğiliminde olduğu güçlü dostlukların ve ateşli aşkların da liderin işine gelmediği despot hükümetlerin yönetimi altında yaşayan insanlar tarafından ayıp karşılanır.

Aşık olmayı beceremeyen yağ çekmeyi öğrenmek zorundadır.

Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür.

Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.

Bilirken susmak bilmezken söylemek kadar çirkindir.

Sorgulanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez.

Bir insan tanrıların varlığına hiç inanmasa da, eğer aynı zamanda dürüst bir mizacı varsa, böyle kişiler insanlardaki kötülükten nefret eder; yanlışlıklara karşı olan nefretleri, onları yanlış işler yapmaktan uzaklaştırır; haksızlıktan kaçınırlar ve namuslu yaşarlar.

Hekimlerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.

Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor!

Başımıza gelecek her kötülük, eğrilik etmekten yeğdir.

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.

Müziğin insanı götüreceği yer güzellik sevgisidir.

İnsanoğlu, bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek.

Halkını tüketen devletlerin kendileri de tükenir.

Akıl noksanlığı iki türlü olur: Biri delilikten, öbürü cahillikten.

Şehir halkı huy ve tabiat itibariyle iyi olmadıkları zamanlarda istibdat idaresine ihtiyaç duyabilir. İdareci karakter itibariyle müstebitse istibdat ozaman kötülenebilir. Köleler ve kötüler için istibdat en üstün iyiliktir.

Kalabalıkları felsefi olarak aydınlatmak imkansızdır.

İnsanlara kötülük etmek iyilik etmekten daha kolaydır.

Bilinen bir şey hakkında araştırma yapmak gereksiz, bilinmeyen bir şey hakkında araştırma yapmak imkansızdır.

Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir.

Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri var; aptal konuşur, zira kendinin bir şeyler söylemek mecburiyetinde olduğunu sanır.

Demokrasinin esas prensibi, halkın egemenliğidir. Ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için, yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi, otokrasiye geçebilir. Halk övülmeyi sever. Onun için, güzel sözlü demagoglar, kötü de olsalar, başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir.

Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.

İktidar, iktidara düşkün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı bulunmayanlara verilmelidir.

Müziğini değiştirirseniz sitenin duvarları yıkılır.

Korku, gelecek bir kötülüğü beklemedir.

İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.

Oğullarım büyüdüğünde, dostlarım onları cezalandırmanızı istiyorum sizden; eğer servetini veya herhangi bir şeyi erdemden daha çok önemserlerse veya aslında hiçbir şey değilken bir şeymiş gibi davranırlarsa, hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır.

Yanlış olan her yerde daima aldanmada vardır.

Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Adaletsizliklerin en büyüğü adil olmayıp adil gibi görünmektir.

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.

Edep, devlet başkanları ve benzeri kişilerin tabiatına yerleşince bunu neticesi olarak iyilikler çoğalır, bunlar iyi olarak görülüp beğenilir. Böylece halk da bunların gerçek olduğuna inanır ve iyiliklerin kabulünde birleşir. İşte istenen istikamet budur.

İyiye varmadıkça, varacağımız her şey boşunadır.

Yasalarda düşüneceğimiz tek şey, bizi erdeme götürüp götürmediğidir.

Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır.

Gençler için müzik kadar beden eğitimi de önemlidir. Bunun ilk basamağını doğru beslenmek oluşturur. Bir hekim pek çok hasta görmüş tecrübeli kendisini kafasıyla tedavi edebilen bir insan olmalıdır. Diğer yandan kötülüklere savaşacak olan yargıç içinse bu durum tam tersidir. Yargıç çocukluğundan itibaren kötülerle düşüp kalkmamış ve yaşlı çevresindekileri gözlemleyerek iyi ile kötüyü ayırma tecrübesine ulaşmış olan bir kimse olmalıdır.

Adalet herkese hak ettiğini geri vermektir.

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir.

Asalet doğuştan değil davranıştan doğar.

İyi görüp beğenen yani düzgün insan kanuna sarılır.

Nefsin hastalığı kendisinde ilahi siyaset adabının bulunmamasıdır.

Eğitim, ruhun bu gücünü ‘iyi’ den yana çevirme ve bunun için en kolay, en şaşmaz yolu bulma sanatıdır. Yoksa ruhta görme gücünü vermek değil; çünkü güç onda kendiliğinden vardır; ama kötü yöne çevriktir. Bakılmayacak yana bakmaktır. Eğitim onu yalnız iyi yana yöneltir.

Kendini bilmek ruhunu bilmektir.

Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır.

Nerede eşcinsel ilişkiye girmenin ayıp olduğu kaanati varsa, bunun suçlusu kısmen yasaların kötülüğü, kısmen yöneticilerin despotluğu ve kısmen yönetilenlerin korkaklığıdır.

Ben kendimi güçlü buluyorum. Çünkü yaşamıma düzen veren bilgeliktir.

Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sağlamaz.

Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir. İyilik ve fayda bundadır. Baskı ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz.

Öğretmenlik her şeyden evvel bir tanrı sanatıdır.

Şehir halkı ne kadar iyi olursa, idarecileride o kadar çok ilahi vasıfta olur.

İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır.

Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir.

Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu “çöküş” ve “yok oluştur.”

İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendi işleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur.

Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca, elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda, utanç ve kötülük vardır.

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.

Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar.

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.

Bitkilerde, bütün canlılarda, her tohumun, her fidanın yaşama gücü ne kadar büyük olursa, kendine uygun besini, mevsimi, yeri bulamayınca göreceği zarar da o ölçüde büyük olur; çünkü kötünün iyiye zararı, iyi olmayana zararından daha çoktur.

Korkaklar hiçbir zaman zafer anıtları dikememişlerdir.

Terbiyenin gâyesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.

Her şeyin en mühim noktası, başlangıçtır.

Bir zorba, ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa, tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun.

Düşünceli olun, çünkü karşılaştığınız herkes inanın ki en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor.

Hak ve doğrulukla galip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir.

Bir millet için faydalı olan şey, o milletin tabiatına ve bünyesine uygun olandır.

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

Her şey de iyi kötü olabilir. Musıkide iyi olan; karakteri sağlamlaştıran, insanı cömertliğe ve cesarete, iyi ve faydalı ahlaka sevk eden musıki iyidir.

Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alınteri ve vicdanı koymuştur Tanrı.

Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar.

İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir.

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.

Aşk, çok zor bir şuur bozukluğudur.

Görünen değişiyor, görünmeyen değişmiyor.

Bir hüküm, bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi.

Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.

Paylaş.

6 yorum

  1. Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır

  2. Eylül Elvin on

    Her ne olursa olsun gülümse, gülümsemene kimin ne zaman aşık olacağını bilemezsin 🙂

Bir Cevap Yaz