Sadi Şirazi Sözleri

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Çoban uyumuş, kurt da sürüde: Bu hal akıllı kimselerin beğeneceği şey değil…

Bir kimsenin günahı üzerine hiddetlenirsen onu cezalandırmadan önce iyi düşün taşın. Çünkü Bedahşan la’lini kırmak kolaydır, lakin kırılan şeyi sonradan eklemek imkansızdır…

Gönül sır zindanıdır. Ama bir kere söyledinmi, sır artık zincire girmez…

Eşeğini düşman, vergisini de sultan alıp gittikten sonra o memleketin tacında, tahtında ikbal kalır mı?

Yolda laf atmak değil, adım atmak lazım. Yürümedikten sonra lafın manası kalmaz…

Bir tek kıl ibrişim telinden bile zayıftır. Ama çoğalırsa zincirden bile sağlam olur…

Efendi davul sesi ile uyanıyor, bekçinin gecesi nasıl geçti, nereden bilecek….

İdrak kulağından gaflet pamuğunu çıkarmalısın ki, ölülerin nasihatını duyabilesin.

İnan ki, ateşinle gönüller dağlı olunca kıyamet günü iyilik göremezsin…

Bir kadın zalim olan erkekten çok yüksektir. Köpek de halkı inciten insandan üstündür.

Kendi ahlakını düşmanından dinle; dostun gözünde her yaptığın iyidir…

Ey düşüncesiz, tedbirsiz ve akılsız olan nefis, sen tek yoksulluğun yükünü çek, ama kendini gamla öldürme…

Düşmanı dostundan fazla olan kişinin, düşmanı şen, dostu mahzun olur.

Toprağın altında iken gönlü diri olan bir ölü, gönlü ölü olarak yaşayan bir bilginden daha canlıdır.

Marifet kapısı, kendilerine karşı bütün kapıların kapandığı kimseler için açıktır. Acı yaşamış, acıyı tatmış nice insanlar cennette eteklerini sürüyerek yürürler.

Akıl yolu kıvrım üstüne kıvrımlardan başka bir şey değildir ve arifler katında ’tan gayrı bir varlık yoktur…

Muhabbetin seni toprak etmesinden korkma. O mahvettiği takdirde sonsuzlaşırsın! Toprağın altında değişmedikçe sağlam taneden ot bitmez…

Dünya alakası ’a karşı perdedir ve bir neticesi yoktur. Sen ancak bağları kopardığın takdirde vuslata nail olursun…

Bir kere serden geçen insan, başına taş ve ok yağmuru yağsa da, dileğinden el çekmez…

Eğer mertsen, mertliğinden bahsetme. Sen kendini iyilerden saydıkça kötü olursun…

Düşmanın derisini yumuşaklıkla yüzebilirsin. Sertlik gösterdin mi, dostun bile sana düşman olur.

Hüner sahipleri, cefa gördükleri halde muhabbet gösterirler.

Yolunun yiğitleri, bela okuna hedef olanlardır. Onlar kibir külahını atmışlar, yücelik tacıyla başlarını yükseltmişlerdir.

Eğer, şu arif geçinen adam gerçekten dostunu tanısaydı, düşmanla çekişmeğe vakti kalmazdı. ’ın varlığından haberi olsaydı, bütün halkı yok bilirdi…

Bilgin ne kadar çalışırsa çalışsın, canını ecelden kurtaramaz. Cahil de, ne kadar uygunsuz şeyler yerse yesin, ölmez.

Murada ermedim diye düşüne düşüne kalbini yakma, kardeşim. Çünkü her gecenin gündüzü vardır.

Elalemi ayıplarıyla anan bir kimsenin senden de teşekkürle bahsedeceğini zannetme.

Bende bir zamanlar çocuktum. Fakat Allah ötekilerden daha çok güç vermişti pazularıma.Güçlüydüm ve gücümle benden küçükleri hırpaladım. Onları döver, gönüllerini incitirdim. Birgün kendimden güçlü birinden dayak yedim.O gün bugündür çocukları çiçekler gibi sadece sevip koklamak ve korumak gerektiğini düşünüyorum.

Halkın Sevgi Ve Güvenini Kazanırsan Düşmanı Gerçekten Yenmişsin Demektir.

Akrabalık Bağları, Onu Sana Karşı Kinlendirir.

Komutanına Karşı Çıkan Bir Askere Görev Verilmez.Başındakinin Değerini Bilmeyen, Ona Nankörlük Edenden Hayır Gelmez.Onun Sözüne Ve Yeminine Güvenilmez.

Kendisinden fazlasıyla iyilik gördüğün kimseye fenalık etmen insanlık değildir…

Aradan bir nice zaman geçmedikçe insanın içyüzü anlaşılmaz…

Hiddetle hemen kılıca sarılan kimse sonra esefle elinin ardını dişler…

Büyük kalarak yaşamanın şartı odur ki her küçüğün kim olduğunu bilesin…

Salih adam dilenirse ancak kendi nefsinden dilenir ve ondan hırsı terk etmesini ister. Çünkü, her saat “ ver “ diyen bir nefis, sahibini zillet içinde köy köy dolaştırır…

Kimsenin işini ayağa düşürme. Mümkündür, sen de onun ayağına pek çok düşersin…

Kuvvetlilerin yükünü zayıflar çekerken padişaha tatlıuyku haramdır..

Eğer yiyip yatmaktan başka bir şey bilmiyorsa, adam hayvandan nesiyle yüksek olur ki?

Güneşler, aylar ve ülkeler daha çok zaman parlayacaklar ama sen mezar yastığından başını kaldıramayacaksın…

Devri kötü olan bir zalim dünyada kalmayacak, ama onun üzerinde ebedi bir lanet kalacaktır…

Ekşi yüzlü adam, insanı hoş tabiatlı, tatlı mizaçlı dostlarından daha güzel tenkit eder…

Değersiz kimselerle savaşmaktan çekin. Ben damlalardan sel olduğunu çok gördüm…

Sen kendi kaygını sağlığında çek, hısımların hırsa düşerler ölenle ilgilenmezler. Parayı, nimeti şimdiden ver, çünkü senindir ve senden sonra bunlar senin emrinden çıkacaktır.

Eğer hikmetiyle bir kapıyı kaparsa, rahmetiyle başkasını açar.

Kim çalarsa çalsın, cömertin kapısı mutlaka açılır.

Ey akıllı kimse, hekim sana acı ilaç gönderdiği zaman hastalıktan korkma. Dost elinden gelen her şeyi iç. Hasta hekimden daha bilgili değildir…

Kişi kendinden üstününü aramayı fırsat bilmelidir. Kendin gibisiyle vaktini ziyan edersin. Kendi benzerlerinin izinde ancak kendini beğenmişler yürür…

Büyüklük gösterişle, lafla olmaz; yücelik dava ile, kuruntu ile elde edilmez. Tevazu yüceliği arttırır, fakat gurur seni toprağa serer..

Kalbi kırılanın sözü sert olur…

Çirkin tabiat, adamı cehenneme götürür. Çünkü iyi huy cennetten gelmiştir.

Tahammül sana önce zehir gibi görünür. Fakat tabiatına kök salınca bal kesilir…

Sel heybetle aktığı için yukarıdan aşağı tepesi üstü düşer. Halbuki çiğ damlası küçüz ve acizdir; bu sebeple gökyüzü onu muhabbetle alır,
ayyuk’a çıkarır…

Sen kendinden bahsetme ki, seni başkaları övsünler. Kendini övdüğün takdirde bunu başkalarından bekleme.

İnsan olmak isteyen kişi önce nefsinin köpeğini susturur.

Meydana çıktığı zaman yüz kızartacak olan bir sözü gizlice niçin söylemeli?

Velhasıl dünyada kimse kimsenin elinden, dilinden kurtulamaz. Dile düşen için biricik çare sabretmektir.

Yeryüzünde Hiç Bir Hüma Kuşu Kalmasa Da, Kimse Baykuşun Gölgesine Sığınmaz.

Taç Ve Taht Geçicidir. Geçmişlerin Iyiliklerini An Ki, Senin De Adını Gelecekte Ansınlar.

Dostlarına Karşı Bile Uyanık Olmalısın.O Zaman Düşmanından Da Emin Olabilirsin.

Düşmanın Ülkesini Kuşatıp Fethettiğin Zaman Asayiş Ve Güvenlik Işlerinde Oranın Tutukevindeki Mahpusları Görevlendir.Onların Yürekleri Acılıdır.Zulme Geçit Vermezler.

Birini mevkiinden çıkarırsan, bir müddet geçtikten sonra suçunu affet. Ümit besleyen kimsenin muradını vermek, mahpusun bağını çözmekten bin kat iyidir…

İnsan iyilik ümidi ve kötülük korkusu dolayısıyla aklın gereğini benimser…

Kurdun kafasını, halkın koyunlarını paraladıktan sonra değil, önce kesmek gerekir…

Hedefe, okun gezi elindeyken nişan ol, ok yaydan fırladıktan sonra değil

Düşman bir kusur bulunca, büyüklerin kalplerini dağlar. Ateş, ufacık şeyle de alevlenir fakatkoca koca ağaçları tutuşturmak mümkündür…

Günahsız olan, pervasız konuşur. Muhtesip dolaşırken gocunanlar, terazilerinde dirhem taşı noksan olanlardır…

Öfke, pusudan askerini saldırttığı zaman, ortada ne insaf kalır, ne takva, ne de din kalır. Ben şu göklerin altında, bunca meleği ürküten böyle şeytan görmedim…

Bir düşmana üstün geldiğin zaman onu incitme, zaten kendi derdi kendine yeter.

Herkesin huzurunu kendi rahatına tercih eden kimseye ne mutlu. Hüner sahipleri, başkalarının gamını çekmekten kendi keyiflerine bakamamışlardır…

Elalem harman kaldırırken, vaktiyle tohum ekmemiş olmak ne gevşekliktir…

Derisini parçalasalar dahi, Hudadost hiçbir zaman dostunun düşmanıyla dost olmaz…

Dost gönüllerini derli toplu tutmak, hazine toplamaktan daha iyidir…

Zorluya tahammül et ki bir gün ondan daha kuvvetli olasın. İnatçının şerrini iyilikle gider. Himmetin pazısı kuvvetin elinden üstündür..

Padişahken zulmedersen, padişahlıktan sonraa dilenci olursun.

Kafası Zühal yıldızına değen bir padişahla zindanda inleyen züğürdü, başlarına ölüm askeri hücum ettikten sonra birbirinden ayıramazsın..

Şer çıkaranlar- yuvasına nadiren dönebilen akrepler gibidir- gene şer sevdasında giderler…

Yolu takip etmeyen bedbaht süvari, doğru yürüyen yayadan geri kalır…

Düşen her zaman kalkmış değildir…

Bir hükümdar abit olursa ölümle neyi eksilir, mademkiahirette de padişahtır…

Kendine fenalık yapan ahlaksız,insanlara kötülük yapanlardan iyidir…

Çıkrığının ardında ihtiyar kadın lanet ederken, meclisin baş köşesinden gelen aferinlerin değeri yoktur…

Hastaya şeker vermek günah olur, çünkü ona acı ilaç fayda verecektir…

Senin iyiliğini isteyen kimse, “ yolunda şöyle bir diken var “ diyendir. Yolunu kaybedene iyi gidiyorsun demek şiddetli bir zulümdür…

Bir iş tedbirle olacaksa düşmanın yüzüne gülmek, savaş çıkarmaktan daha iyidir.

Kaşını çatmamağa çalış, ne kadar zayıf olursa olsun düşmanın dost kalması daha iyidir.

Hizmeti yeni girenin ipini uzat fakat kesme, sonra bir daha yüzünü göremezsin…

Elinden hayır gelen bir oruç yiyici, dünyaya tapıp yıl orucu tutan kimseden iyidir.

Herkes kuvveti derecesinde yük taşır, karıncaya göre çekirge ayağı ağırdır.

Amelsiz söz gevşek bir dayanaktır.

İster merhem sürsün ister yaralasın… Ne hoştur, O’ nun gamıyla perişan olanın hali.!

Nice kuvvetli, nice üstün akıllar vardır ki, aşkın havası onları mağlup etmiştir. Çünkü sevda aklın kulağını büktükten sonra, akıl bir daha baş kaldıramaz…

İster yücelik ve mevki olsun, ister zillet ve hapis olsun, ben bütün bunları ’tan bilirim; Ahmet’ten, Mehmet’ten değil…

Eğer aşk eri isen kendine değer verme. Aksi takdirde afiyet yolunda yürü..

Seni ’a aşina kılacak kimse kendi benliğinden seni kurtarmış olandır. Çünkü benliğinle beraber oldukça kendine yol bulamazsın ve bu inceliği de kendini unutanlardan başkası bilemez…

Yüzücülükte yiğit de olsan, elini ayağını ancak çıplakken kullanabilirsin. Şu halde şöhret, namus ve riya hırkasını sırtından çıkarmalısın; elbisesiyle suya batan kimse aciz kalır…

Öğüdü, tesir etmeyeceğini bildiğin bir kimseye verme, ey şaşkın. Elinden dizgini kaçırmış olan zavallıya, “ oğlum yavaş sür “ denmez.

Aşkına sadık olan kimse canına kıyabilendir; yüreksiz adam kendine aşıktır…

Seçkin bir akıllı gönülsüz olur; meyvelerle yüklü dal başını yere kor…

Üstü başı temiz fakat ahlakı kirli olan kişinin cehennem kapısını açmak için anahtara ihtiyacı yoktur.

Zühd ü takva ile meşgul ol, ama Muhammed Mustafa’yı geçecek kadar değil. Siyahlık şöyle dursun, haddinden fazla beyazlık bile hoşa gitmez…

Her kim çirkin huyundan vazgeçerse, cennette sonsuz bahtiyarlıklara ulaşacaktır.

Tatlı söz karşısında büyükler gönülsüzleşirler, kafalarını dikmezler; küçükler de başlarını eğerler. Başarı tatlı dille elde edilir. Hırçın tabiatlı kimse daima ısdırap çeker…

Tek ırmak kenarından sıcak su iç de ekşi suratlının soğuk gül şerbetini içme. Yüzü sofra gibi karmakarışık olan bir adamın ekmeğini tatmak haramdır..

Soysuzlara karşı soysuzluk etmek mümkündür. Lakın, insan olanın elinden köpeklik gelmez.

Azametli adam kurum satar; çünkü büyüklüğün yumuşaklıkta olduğunu bilmez.

Sen zebun ol da derini yırtsınlar. Çünkü gönül sahipleri küstahların yüklerine katlanırlar. adamlarının toprağından testi yapsalar, halk onu melamet taşıyla kırar.

Methü sena ipiyle kuyuya inme, Hatem gibi sağır ol da kendi ayıplarını dinle.

Düşman sözü ağırına gidiyorsa dikkat et de onun ayıpladığı şeyleri yapma. Benim için iyi şeyler söyleyen kimse, ancak kusurumu bana açıkça gösterendir.

Ecel günü zırhı delen ok, eceli gelmeyenin gömleğinden bile geçmez.

Kıyısı görünmiyen bir suda, yüzücünün gururu işe yaramaz.

İnsana hüner, fazilet, din ve olgunluk gerek. Mevki, mal dediğin şey bir gelir, bir gider…

On adam mikdarı konuşan cahilden çekin. Bilginler gibi bir söyle, pir söyle

Elalemin kötülüğünden bahsettiğin takdirde, sözün doğru olsa bile, özün kötü sayılır..

Kimsenin hoşuna gitmese bile, sen faydasına inandığın bir sözü söyle. Onu bugün dinlemeğen cahil yarın pişman olacak…

Günahlarından şu anda kork kıyamet günü kimseden korkun olmasın.

Bir Meczub`a sordular:
-Cenneti mi istersin yoksa cehennemi mi?
-Ne cenneti ne de cehennemi? dedi.*
Ne demek istiyorsun? dediler:
-Benim isteğim O`nun razı olduğundandır? dedi.

Emrindekileri Bağışlaması Bilmeyenler, Bir Gün Bu Insanların Affına Muhtaç Olurlar.

Bir Cahil Için En Iyi Şey Susmaktır.Ne Var Ki,Bunu Bilseydi,Zaten Cahil Olmazdı.

Düşmanın Yakınlarından Birisi Sana Dostluk Elini Uzatabilir, Bunu Dikkatle Karşıla. Düşmanın Dostu Düşmandır, Unutma.

Tatlı Söze Kanma, Baldaki Tatlı Yanıltıcıdır.

Herkesin Yankesici Olabileceğini Düşünen Kimse, Kesesindeki Inciyi Kolay Kolay Kaptırmaz.

Yeni Görev Yüklenmiş Olanların Işlerini Kolaylaştırır, Onlara Yardımcı Ol, Inayet Elini Uzat.

Bir Şehri Kuşattığın Ve Yönetimi Geçirdiğin Zaman Halka Eskisinden Daha Iyi Davran.

Paylaş.

Bir Cevap Yaz