Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e, âline, ashabına ve ihvânına, Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salât ve selâm et, bize ve dinimize selâmet ver. Âmin, ey Rabbü’l-Âlemîn.

İlâhî! Dil verdin, zikrinden ayırma; gönül verdin fikrinden çevirme. İman verdin, daim eyle; ihsan verdin, kaim eyle.

“DUA” sevgiliye yazılmış bir mektup gibidir.. Zarfın içerisine yüreğini koyanın, duası kabul edilir..

Son nefesimizde inşallah La İlahe İllallah Muhammeden Rasulullah demeyi mevlam bizlere nasip eder.

Allahı’m! Habibiyeti ve salâtıyla Cennetin kapılarını açan ve ona getirdikleri salâvatlarla ümmeti için de o kapının açılışını teyid buyurduğun Habibin Aleyhissalâtü Vesselâma rahmet et.

Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört..

Ya Rahman! Rahmetinde sınır tanımayan! Rahmetini, merhametini çekme bir an bile üzeremizden..

En “HAYIRLI” Dua, “ALLAH”tan Korkan ve “TEMIZ” Bir Kalbe Sahip Birinin Yaptığı “DUADIR”

Allah’ım, mübarek günler, geceler hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle!

Ayet ayet yaşat bu dünyayı rabbim, sana secde secde yürüyeLim, dua dua kabul et bizi, sana en yakın yerde ölelim..

Ey Rabbim, gönlüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz-tâ ki sözümü iyice anlasınlar.

Tek kurtuluşumsun dua’m. Seni yüreğimden dilime düşürüne hamd olsun.

Allah’ım! Davranışlarımızı ”İnancımızla” bütünleştir; Sözümüzü de ”Özümüzle” birleştir…

Ey Rabbim! Bizlere seni hatırlatan haller, seni anlatan diller, sevginle dolup taşan aydınlık kalpler nasip eyle..

Yuvasız kuşa bile dal verip yuva kurduran Rabbim… Hakkımızda en hayırlısı neyse bizlere de onu nasip eyle… Amin.

Allahım! Bizleri, imtihandan imtihana yorma Rabbim.. Değmeyende oyalama kalplerimizi..

Gedaya gedalık yaraşır.. Sultan’a sultanlık!.. Subhansın ya Rab!.. El-Aman diliyoruz senden.. Koru bizi Sensizlik cehenneminden!..

Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla ve hayatımızı bereketli ve mağfur kıl!

Yüce Allah’ım! Kalp sarayımızın sahibi Sensin. Öyle bir yâr nasip eyle ki bu saraya, sürekli Sana secde etsin..

ALLAH’IM! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan Saptırma, Beni SENDEN Başkasına YALVARTMA.. amin..

“Yatağa abdestli girene, o gece bir melek sabaha kadar, “Ya Rabbi bu kulunu affet!” diye dua eder.” [hadisi şerif]

Dua’mdaki gözyaşım kadar edepliydi içime düş’en aşk..

Sebepler Sen’dendir; Edep bizlerden… Etme bizi Ya Rabb; Edepsizlerden.

RABBİM, öyle bir eş nasib et ki bana, sevgi sözcükleriyle birlikte ayetler döksün yüreğime..

ALLAH’ım sana açılan eller hürmetine, seni zikreden diller hürmetine, günahlarımızı affer. Bizleri cehennem azabından koru inşallah.

Gözyaşı Allah içinse eğer, mübârek ve mukaddestir. Gözyaşı pişmanlıktır, gözyaşı tevbedir, gözyaşı gözün niyazıdır/duâsıdır.

Rahmetinden bir Damla yüreğime düşür Ya RAB.

Allah’ım! Amellerimizi ihlasla derinleştir ve ümitlerimizi de ye’sin insafsızlığına bırakma!

Öyle bir dua et ki; Günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın! Şeytandan yaradana sığın ki; nefsin seni değil, sen nefsini yakasın.

Ya RAB.! SANA karşı olan mahcubiyetim bana yeter. Başkasının önünde beni mahcup etme! Beni SEN kaldır ki, kimseler düşürmesin.

Ey bizleri halden hale çeviren rabbimiz! Bizim halimize en güzel hâle eriştir ve rızâna erdir.

Allah’ım Gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle!

Duayı kabul eden, istemeyi veren, murat edince el açtıran, ancak sevdiği kuluna dua ettiren RABBİM. Ellerimizi boş çevirme inşallah.

Ey Rabbimiz! Bize dünyada, ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru..

Rabbim.. Ellerimde hiçbirşey yok.. Ellerimde bir tek “yok” var.. Ve ben yoktan var ettiğin bu ellerle senin sonsuz keremine el..

Allah’ım! Zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız!

Ey yüceler yücesi, ey her derde deva, ilahi! Ya mevla, bizlerden rahmetini, şefkatini, hidayetini, bağışlayıcılığını esirgeme..

Rabbimiz! Bize günahlarımızdan temizlenecek sebepler ver.. Gözlerimizi kapatan perdeleri kaldır, nurunla doldur yüreklerimizi.. Amin..

Yâ Rabbî Ben’i Ben’den al ama Ben’i Sen (c.c) ‘den uzak etme.. Amin..

Derdime dermansın ey duam.. Seni gönlümden dilime düşürenime.. Hamd olsun..

Allah’ım bizleri iliminle zengin kıl, hiliminle zinetlendir, takva ile mükerrem kıl..

Ya Rabbi! kalblerimizi ilminle süsle, ibadetinle bütün azalarımızı güzelleştir, takva ile keramete kavuştur.

Hayat, fırtınanın geçmesini beklemek değildir ki!. Yağmurda dua etmeyi becerebilmektir..

Takdir senindir, Ya Rabbi! Sen ki imkansızı mümkün kılansın; Darda koyma bizi, dara düştüğümüzde de şükredenlerden eyle bizi..

Rabbim, en sevdiğini en sevdigimiz eyle; ve değmesin sana yaklaşmayacak sevgi yüreğime..

ALLAH’ım; Önce komşuma ver sonra da bana.. Razıyım bana kalan paydan çoğa da aza da.. Şükürler olsun verdiğine de aldığına da.

Sen sevdirmezsen sevemeyiz; Kalbimizi cemâline ve kemâline hayran eyle Allah’ım.. Kulluğunun kapısından ayırma Ey Rabbim..!

Ya RAB! Sana tüm benliğimle yalvarıyorum beni iki yüzlü insanlardan ve sağ gösterip sol vuran insanların şerrinden uzak tut..

Paylaş.

36 yorum

 1. Ey güzel isimlerinden birisi de ‘Mü’min’ olan ve kullarına her zaman emniyet va’deden yüceler yücesi Rabbimiz! Biz âciz kullarını da korktuklarımızdan emin eyle.. İhtiyacımız olan şeyleri lûtfet.. Bizi, ihsan ü atân ile lütuflara boğduktan sonra onlardan mahrum etmek suretiyle cezalandırma…

  Allahım! Senden hoşnutluğunu talep ediyoruz. Bir kere ‘Ben sizden razı oldum’ dedikten sonra, ne olur daha bize gazabınla muamele etme.. Hâdiselerin mahiyet-i nefsi’l-emriyelerine muttali olabileceğimiz şekilde gözlerimizi hakka’l-yakîn ufkuna aç.. Bizi tevekkül ve teslim mevhibelerinle öyle donat ki, sadece Sana karşı mehafet ve mehabet hisleriyle dolalım; dolalım da Senden başka hiç kimseye karşı bir korkumuz olmasın.. Başka yerlere değil, sadece Senin ulu dergâhına yönelelim ve başka kapılarda değil yalnızca Senin kapında dilencilikte bulunalım.

  Ya Râb! Senin hududu olmayan merha-metine sığınıyor ve “bazı yüzlerin ağardığı, bazılarının da karardığı” o dehşetli mahşer gününde bizi yüzü ağaranlardan eylemeni ve ebrar ve mukarrebînin seyyidi olan Efendiler Efendisi’nin sancağı al-tında biraraya gelen dostlarının arasına almanı diliyoruz.

 2. Ya Rab! Sen lütufta bulunanların en güzelisin; bizi de umduklarımıza nâil eylemeni istirham ediyoruz. Başlarımızdan aşağıya sağanak sağanak yağdırdığın nimetlerden dolayı evvel-âhir bütün hamd ü senalar Sana, bizim gibi liyakatsiz gönülleri iman ve İslâm’la şerefyâb kıldığın için bütün minnet ve şükran hislerimiz yine Sanadır; bizi iman ve İslâm’la şereflendirdiğin gibi ihsanla ve daha ötesiyle de donatmanı diliyoruz.

  Ey kudreti sonsuz olduğu gibi rahmeti de sonsuz olan biricik Rabbimiz! Biz âciz bendelerini, ihsanda bulunduğun lütufları geri almak suretiyle ikaba maruz bırakma.. bizi de o nimetlere karşı kör ve nankör durumuna düşmekten sıyanet buyur.. bize hoşnutluğunun mahrumiyetini yaşatma!

  Ya Rab! Ulu dergâhının önüne geldik; Sana hatalarından dolayı uzak düşüp de hatasını anladıktan sonra içi nedametle köpüren bir ihtiyaç sahibinin lisanıyla sesleniyoruz. Dileklerimizi de sevenlerin sevdiklerinden istemesi türünden sayacağını ümid ederiz. Yaptığımız duaları, artık bütün bütün çaresiz kalmış muzdarr bir kulunun duası gibi kabul buyur ve nezd-i uluhiyetine yakınlık gibi payeler üstü bir payeyle taltif ettiğin kullarının gözlerindeki hicabı kaldırdığın gibi, Hak ve hakikatle bizim aramıza girmiş perdeleri de kaldır!

 3. ALLAHIM! Sana geldim. Acizim, günahkârım. Ama sen, sen yücelerin yücesisin. Herkesi görensin, işitensin. Duy sesimi YA RAB! Senden bağışlanmayı diliyorum. Sen affedicisinn affı seversin beni de affeyle. Sırat köprüsünden sürünerek geçenlerden değil uçarak geçenlerden eyle. Sen kitabımızı sağdan almayı nasip eyle. Bizi cennetin en üst mertebelerine girenlerden eyle. Sen bizi cennette PEYGAMBER efendimize komşu eyle. Kıyamet günü güneşin 1 arşın yaklaştığı o günde bütün insanların başlarına kadar terlediği o günde sen bizi gölgelenenlerden eyle. Cennete girdiğimiz vakit peygamber efendimizin tabağından değil, onun o mübarek ellerinden kevser suyu içenlerden eyle. Göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimizle baş başa bırakma. Hesaba çekilmeden bizim nefsimizi hesaba çekmemizi nasip eyle. Rabbim sadece senden istiyorum. Senin kesende bol. Sen ver allahım. Kibirli kullarına muhtaç etme. Çok verip azdırma, az verip senden başkasına muhtaç etme… Peygamber efendimizin hürmetine dualarımı kabul et!

 4. Geleceğini oluşturarak yaşamını belirleyen her yeni günün bir öncekinden daha güzel, arzularına uygun ve mutluluk getirecek şekilde olmasını dilerim.. Nice güzel doğum günlerine…

 5. Allahin selami ve bereketi uzerinizde olsun ve cumaniz mubarek olsun.Allahım! Senin, en güzel ve nezdinde en makbul kulların olan enbiya, mürselîn, evliya, asfiya, ebrar ve mukarrabîn hayr ü hasenat adına Senden ne dilemişlerse ben de o hayırları diliyor; o makbul kulların nelerden Sana, Senin şefkat ve merhametine sığınmışsa, ben de o şeylerin hepsinden Senin şefkat ve merhametine sığınıyorum.

 6. Allahın selâmı ve merhameti üzerinizde olsun ve cumanız mübarek olsun.
  Allahım! Ümmet-i Muhammed’in başında dönüp duran kara bulutları kaldır. İçinde bulunduğumuz elîm durumdan bizi halâs eyle.. Şu âciz kullarını gam, keder, zillet, tembellik, çaresizlik ve ye’s musibetlerinden muhafaza buyur!

  Ya Rabbel alemin ve ya erhamerrahimin! Bizi zahir-batın nimetlerinle donat.. Kurbiyetin kahramanı salih kullarını o payeyle şereflendirdiğin gibi bizi de dünya ve ukba hayatında mesud eyle.. Dünyada sevip hoşnut olmadığın işlerden, âhirette de azabına ve ikabına maruz kalmaktan bizleri uzak kıl.. Ebedî hayatın gerçek yurdu olan Cennetine al.. Cemâlini müşahede ile lütuflandır ve Sana muhatap olma payesiyle şereflendir!

 7. Cengiz Karasoğur on

  Ahirette sorulacak; “hiç iyilik yaptın mı?” diye sende evet yaptım diyeceksin. Şahidin var mı? Eğer şahit bırakmak istiyorsan namaz kıl. Çünkü; namaz sana şahitlik yapacaktır.

Bir Cevap Yaz