Hz. Ömer Sözleri

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Allah’a itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat edin. Çünkü onlar tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar.

Beni en çok şaşırtan şey, bir kimsenin, Allah’ı bilip, O’na isyan etmesi; Şeytan’ı bilip ona itaat etmesi ve dünyayı bilip ona meyletmesidir.

Dicle kenarında bir kurt bir koyunu yese, Allah adaleti gelir onu Ömer’den benden sorar.

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.

Tevbe’den maksad günahı bilip yapmamaktır. Amel-i salihte bulunmaktan maksad, kendini beğenmemektir. Şükürden maksad, aczini itiraf edip kulluğu bilmektir.

Gözü haramdan korumak, en güzel şehvet perdesidir.

Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır.

İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyladır.

Arkadaş çokluğu, zamanın felaketlerine karşı bir destek ve yardımdır.

Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, Günahlarını azaltırsan rahat ölürsün.

Amellerin efdali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve katında sâdık niyetdir.

Helâlin onda dokuzunu harama düşmek korkusu ile terk ederdik.

Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma namaz ve niyazına bakma aklına ve doğruluğuna bak.

İnsanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır.

Şiddet göstermeden güçlü, kuvvetli; zayıflık belirtmeden yumuşak ol.

İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzetmemiz gerekir.

Adalet olmadıkça; Yönetimin faydası olmaz.
Edep olmadıkça; Asaletin faydası olmaz.
Cömertlik olmadıkça; Zenginliğin faydası olmaz.
Güven olmadıkça; Sevincin faydası olmaz.
Kanaat olmadıkça; Fakirliğin faydası olmaz.
Alçak gönüllü olmadıkça; Yükselmenin faydası olmaz.
ALLAH’ın başarıya ulaştırması olmadıkça; Çalışmanın faydası olmaz.

Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile âlim; kalbi ile cahil olan kimselerdir.

Tevazunun başı, bir müslüman ile yolda karşılaşırsan ilk önce selamı senin vermen, bir mecliste en geride oturmaya razı olman ve şöhretten uzak durmandır.

Ölümü, yattığın zaman yastığının altında, kalktığın zaman burnunun ucunda bil!

Tevbe edenlerle oturun, onların kalbleri yumuşak olur.

Hz. Ömer: Hızla camiye koşan çocuğun kolundan tutatarak, daha küçüksün bu acelen ne dedi?
Çocuk: Dün benden daha ufak birisi öldü.

Allahü teâlâ baskasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez.

Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım.

Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır.

Âhiret işlerinde zarar etmektense, dünyaya ait işlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hayırlıdır.

Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir. Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir. Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir. Mizahı terk edene zarafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi serilir.

Hakkımda hangisinin daha hayırlı olduğunu bilemediğim için darlık ve bolluk günlerimin hiçbirine aldırış etmedim.

Bana ayıplarımı, kusurlarımı söyleyen kimse Allah-ü teâlânin merhametine kavuşsun.

Namaz kılan yaşlıyı severim ama namaz kılan gence aşığım.

Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur.

Mescidde oturan kimse, Allahü teâlâ’nin huzurunda bulunuyor demektir.

Oburluktan sakınınız, zira oburluk bu dünyada hamallık öldükten sonra ise pis kokudur.

Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amellerinizi tartılmadan önce tartınız.

Paylaş.

4 yorum

  1. Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa

  2. “Temel ilke, TÜRK MİLLETİNİN haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke ancak TAM ISTIKLALE sahip olmakla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun bağımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak konumundan yüksek bir davranışa layık görülemez. Yabancı bir d…evletin koruyup kollayacagini kabul etmek insanlık vasiflarindan yoksunluğu, güçsüzlük ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten de bu seviyesizlığe düşmemiş olanların, isteyerek başlarına bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez. Halbuki, TÜRK’ÜN haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir!… O halde, YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM!”

  3. Türkiye’nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır.

  4. Aidiyetlik: doğadaki çoğu canlıya tolu ve güçlü yaşamak için verilmiş bir iç güdüdür. Gel gelelim insan zihniyeti babunlarda olsa idi şempanzeleri babun olduklarını inandırmak zor olurdu galiba…

Bir Cevap Yaz