Hz. Fatma Sözleri

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Allah, Orucu Ihlasın Sağlamlaşması Için Farz Kıldı.

Siz Ey Allah’ın Kulları! O’nun Emir Ve Nehiylerinin Muhatabı Sizsiniz. Din Ve Vahyi Taşıyanlar (Ahkamı Kendinizde Uygulamak Için) Allah’ın Eminleri Ve Onu Diğer Mulletlere Ulaştıracak Elçileri Sizsiniz.

Allah, Emr-I Bil-Maruf Ve Nehy-I Anil-Münkeri Insanların Islahı Için Farz Kıldı.

Ey Allahım! Baba Ve Anamı Ve Boynumda Hakkı Olan Herkesi En Iyi Mukafatınla Benden Taraf Mükafatlandır. Ey Allah’ım Benim Durumumu Yaratılış Gayem Uğrunda Uğraşmak Için Musait Kıl, Senin Üstlendiğin (Rızık) Için Çalışmakla Meşgul Eyleme, Ben Senden Mağfiret Diliyorum, Öyleyse Beni Azaba Uğratma; Ben Sana Yalvarıyorum, Beni Mahrum Bırakma.

Allah, Şarap Içmeği, Pislik Ve Kötülükleri Önlemek Için Haram Kılmıştır.

Şehadet Ederim Ki” Allah’tan Başka Bir Ilah Yoktur; Tektir Ve Ortağı Yoktur.Bu Kelimenin Tevili Ihlastır. Tevhid Anlayışı Bütün Kalblere Yerleştirilmiş Ve Fikir, Ilahi Ayetlerin Azametli Nuruyla Aydınlanmıştır, Öyle Bir Allah Ki Gözler O’nu Göremez, Diller O’nu Olduğu Gibi Vasfedemez Ve Akıllar Nasıllığını Ölçemez.

Allah, Namazı Kibirden Uzaklaşmanız Için Farz Kıldı.

Allah, Kullarını Kendi Gazabına Duçar Olmaktan Korumak Ve Onları Cennetine Sevketmek Için Kendisine Itaat Edene Mükafat Vermeyi, Isyan Edeni Ise Cezalandırmayı Takdir Etti.

Allah, Adaleti Kalplerin Kaynaşması Için Farz Kıldı.

Allah, Bize Itaatı, Halkın Düzene Girmesi Için Farz Kıldı, İmametimizi Tefrikadan Korumak Için Koydu.

Allah, Sılayı Rahim Yapmayı, Ömrün Uzamasına Vesile Kıldı.

Allahım! Nefsimi Bana Küçük Göster Ve Kendi Makamını Benim Nazarımda Büyült, Itaatını, Senin Rızana Uygun Amel Etmeyi Ve Senin Gazabına Sebep Olan Işten Uzak Durmayı Bana Ilham Eyle, Ey Rahmeti Bütün Rahmededenlerden Daha Çok Olan.

Allah, Imanı Sizler Için Şirkten Temizlenme Vesilesi Kıldı.

Allah, Zekatı Nefsin Temizlenmesi Ve Rızkın Artması Için Farz Kıldı.

Allah, Haccı Dinin Ayakta Durması Için Farz Kıldı.

Allah, Sabrı, Ilahi Mükafata Erişme Vesilesi Kılmıştır.

Allah, Anne Babaya Iyilik Yapmayı Ilahi Gazabtan Korunma Vesilesi Kıldı.

Allah, Neziri Adağı Yerine Getirmeyi Mağfirete Erişme Vesilesi Kıldı.

Resulullah(Sav), Kadın Için En Hayırlı Şey Nedir?, Diye Sorduğunda, Hz.Fatıma(As); Yabancı Bir Erkeği Görmeyişi Ve Yabancı Bir Erkeğin De Onu Görmemiş Olması Kadın Için En Hayırlı Şeydir, Diye Cevap Verdi.

Allahım! Beni Verdiğin Rızıkla Kani Eyle, Yaşattığın Sürece Ayıplarımı Ört Ve Bana Afiyet Nasib Eyle, Ölümüm Gelip Çattığında Bağışla Beni Ve Bana Rahmeyle, Mukadder Etmediğin Şeyi Elde Etmek Için Boşuna Uğraşmakla Beni Yorma, Bana Mukadder Kıldığına Da Ulaşmayı Kolaşlaştır.

Hz.Resulullah(Sav)’In Vefatı Üzerinine Hz.Fatıma(As)’Nın Söylediği Bir Şiir: Ey Resul Öyle Debdebe Ve Karışıklık Zuhur Etti Ki Senden Sonra. Sen Olsaydın Keder Çoğalmazdı. Toprağın Yağmuru Kaybetmesi Gibi Biz Seni Kaybettik. Kavmin Bozguna Uğradı (Karıştı) Onları Kontrol Et Ve Kaybolma.

Allah, Cihadı İslam’ın Izzetini Sağlamak, Küfür Ve Nifak Ehlini Zillete Dücar Etmek Için Farz Kıldı.

Babam Hz.Muhammed (Sav) Insanların Hidayeti Için Kıyam Etti, Onları Sapıklıktan Kurtardı, Körlükten Çıkarıp Basiret Verdi Onlara; Sağlam Bir Dine Hidayet Etti, Doğru Yolu Gösterdi Onlara.

Allah, Ümmetlerin Kendi Dininde Parçalandığını, Ateşgedelerde Ibadete Durduklarını, Putlara Tapdıklarını Ve Bilirekten Allah’ı Inkar Ettiklerini Görünce Babam Hz.Muhammed (Sav) Vesilesiyle Karanlıkları Aydınlattı, Kalblerdeki Düğümleri Ve Gözlerdeki Şaşkınlığı Giderdi.

Allah’ın Kitabı. Kendisine Uyanı Allah’ın Rızasına Götürür. O’na Kulak Vereni Kurtuluşa Sevkeder. O Kitapla Allah’ın Aydın Hüccetlerine, Açıklanmış Farzlarına, Yasaklanmış Haramlarına, Belli Nişanelerine, Yeterli Delillerine, Övülmüş Erdemlerine, Hibe Olan Ruhsatlarına Ve Yazılı Şeriatlarına Ulaşılır.

Paylaş.

2 yorum

Bir Cevap Yaz