Abdülkadir Geylani Sözleri

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Dünya Hikmettir, Ahiret Ise Kudret. Hikmet Alet Ve Sebeplere Ihtiyaç Duyar, Kudret Ise Duymaz.

Ârif Hem Dünyada, Hem De Ahirette Yabancıdır.

Kur’an’ın Iki Yönü Vardır: O’nun Elinde Olan Yönü, Bizim Elimizde Olan Yönü.

Kur’an’dan, Hakkında Tartışarak Değil, Içindekilerle Amel Ederek Faydalanın.

Belâlar Kula Cenab-I Hakk’ın Kapısını Çalmayı Öğretir.

Veliliğin Şartı Gizlenmek, Nebiliğin Şartı Açıklamaktır.

Sûfîlerden Biri Demiş Ki: Fâsığın Yüzüne Ancak Ârif Kullar Güler.

Dünya Herkesi Boğacak Kadar Engin Bir Denizdir.

Allah’ın Takdirini O’nun Aleyhine Delil Yapmayın; Çalışın, Çabalayın.

Allah’tan Başka Herşey Puttur.

Mürid Tevbesinin Gölgesinde, Murâd Ise Rabbinin Inayetinin Gölgesinde Kâimdir.

Geçim Yollarının Yaratıcısını Unutup Geçim Yollarına Takılıp Kalan, Bakiyi Unutup Fani Ile Sevinen Kimse Ne Kadar Da Cahildir!

Allah Teâlâ Rızıkların Taksimini Bitirmiştir. Rızıkta Zerre Miktarı Artma Ve Eksilme Olmayacaktır.

Şükrün Esası, Nimetin Sahibini Bilmek, Bunu Kalb Ile Itiraf Etmek Ve Dille Söylemektir.

Kalp Sâlih Olunca Dâimî Zikir Elde Edilir Ve Kalbin Her Tarafına Hakk’ın Zikri Yazılır. Böyle Bir Kalbin Sahibinin Gözleri Uyuyabilir Ama Kalbi Rabbini Zikreder.

Ey Zavallı! Sana Fayda Vermeyen Şeyler Hakkında Konuşmayı Bırak. Dünya Ve Ahirette Sana Fayda Verecek Işlerle Uğraş. Boş Işlerle Uğraşmayı Bırak. Kalbinden Dünya Düşüncelerini Çıkar. Çünkü Yakında Dünyadan Alınacak, Ahirete Götürüleceksin. Dünyada Rahat Ve Hoş Bir Hayat Arama. Resul-I Ekrem; Hayat, Ahiret Hayatıdır.

O’nu Tanısaydınız, O’nun Önünde Dilleriniz Lâl Kesilirdi; Kalpleriniz Ve Diğer Uzuvlarınız Her Halinde Edepli Olurdu.

İnsanlara Gösteriş Için Amel Yapıp, Sonra Da Bunu Allahü Teâlânın Kabul Etmesini Istemek Yakışır Mı? Hırsı, Şımarıklığı, Azgınlığı Ve Dünyaya Düşkünlüğü Bırak. Sevincini Ve Neşeni Biraz Azalt. Biraz Hüzünlü Ol. Peygamber Efendimiz Başkasının Kalbini Ferahlandırmak Için Tebessüm Buyururlardı.

Bu Işin Başı Allah’tan Başka Ilah Olmadığına Şehadet Etmek, Son Noktası Ise Bütün Nesneler Ve Davranışların Birbirinin Aynı Olmasıdır.

Sûfîler Niçini, Nasılı, Yap Yapma’yı Unutarak, Kendilerini Rablerinin Önüne Atmışlardır.

Kalp Kitab Ve Sünnete Göre Amel Ederse Kurbiyet (Yakınlık) Kazanır. Bunu Kazanınca Da Neyin Kendi Lehine Ve Aleyhine, Neyin Allah Için Veya Başkası Için, Neyin De Hak Ve Batıl Olduğunu Bilir Ve Görür.

Teslim Ol, Rahat Bul.

Akıllı Kişi, Işlerin Başlangıcına Değil, Sonucuna Bakar.

Amelinin Karşılığında Ödüllendirilmeyi Bekleyen, Muhlis Değildir.

Dünya Nefslerin, Ahiret Kalplerin, Allah Ise Sırların Sevgilisidir.

Sabır, Hayrın Temelidir.

Marifet Ve Ilim, Öz Ile Kabuğu Birbirinden Ayırır.

Sûfîler Ahirete Göre Akıllı, Dünyaya Göre Delidirler.

Sûfîlerin Yolculukları Hakk’a Kurbiyet Ülkesinde Son Bulur.

Sâlihlerin Kalpleri Faydayı Da Zararı Da Rablerinden Bilir.

Bidâyet Sıkıntıdır, Nihâyet Ise Sükûn.

Akıllı Kimse Ölümü Düşünen Ve Kaderin Getirdiğine Razı Olandır.

Allah’ın Muhabbetinde Samimi Olan, Ne Ayıp Işitir, Ne De Kulağına Ayıp Gider.

Kabirleri Ziyaret Ediniz. Salih Kimseleri De Ziyaret Ediniz. Hayırlı Işler Yapınız. Böyle Yaparsanız, Her Şeyiniz Düzelir.

Derdi De Yaratan O’dur, Devayı Da. O Kendisini Öğretmek Için Belâya Mübtela Kılar. Böylece Hem Belâ Verebileceğini, Hem De Bunu Kaldırabileceğini Gösterir.

Zâhir Fıkhını Öğren, Sonra Bâtın Fıkhına Yönel.

Sağlam Bir Kalp Tevhid, Tevekkül, Yakîn, Tevfik, Ilim, Iman Ve Kurbiyet Ile Dolar.

Kötü Arkadaşları Terk Et. Onlara Sevgi Duyma, Salihleri Sev. Yakının Bile Olsa, Kötü Arkadaştan Uzak Dur. Uzak Bile Olsa, Iyi Arkadaşlarla Beraber Ol. Kimi Seversen, Seninle Onun Arasında Bir Yakınlık Hâsıl Olur. Bu Bakımdan, Sevgi Beslediğin Kimsenin Kim Olduğuna Iyi Bak.

Tasavvuf Yolu Sâlihleri Görüp Onların Sohbetlerini Ezberlemekle Katedilmez.

Mümin Kimse Küçük Günahları Da Büyük Görür. Peygamber Efendimiz; “Mümin Kimse, Günahını Dağ Gibi Görüp, Kendi Üzerine Düşeceğinden Korkar. Münafık Ise, Günahını Burnu Üzerine Konan Ve Hemen Uçan Sinek Gibi Görür” Buyurdu.

Sâlihlerden Birisine “Neyi Arzu Ediyorsun?” Diye Sorulduğunda, “Arzu Etmemeyi Arzu Ediyorum.” Diye Cevap Verdi.

Büyük Âlimlere Tâbi Olunuz; Bidat Yoluna, Dinde Olmayıp, Sonradan Çıkarılan Şeylere Sapmayınız. İtaat Ediniz, Muhalefet Etmeyiniz. Sabrediniz, Sızlanmayınız. Sabit Kalınız, Ayrılıp Dağılmayınız. Bekleyiniz, Ümit Kesmeyiniz. Özünüzü Günahtan Temizleyiniz, Kirletmeyiniz. Hele Rabbinizin Kapısından Hiç Ayrılmayınız.

Rabbinizin Kereminden Dileyin, Icabet Etse De Etmese De O’ndan Isteyin. Çünkü O’ndan Istemek Ibadettir.

Ey Oğul! Senin Düşüncen, Yiyecek, Içecek, Giyecek Ve Dünya Lezzetleri Olmasın. Bütün Bunlar, Nefsin Ve Insan Tabiatının Istediği Şeylerdir. Kalbin Düşüncesi Nerede, Nefsin Ve Tabiatın Istekleri Nerede? Kalbin Düşüncesi Allahü Teâlâdır. Senin Düşüncen, Rabbin Ve Onun Katında Bulunan Nimetler Olmalıdır. Dünyadan (Haram Ve Şüphelilerden) Ne Terk Edersen, Mutlaka Bunun Karşılığında Ahirette Ondan Daha Hayırlısı Vardır. Ömründe Sadece Şu Içerisinde Bulunduğun Günün Kaldığını Farz Et De Ahiret Için Hazırlık Yap.

İnsan Allah’a Kalıbıyla Değil, Kalbiyle Ibadet Eder.

Bilgi Hayat, Bilgisizlik Ölümdür.

Ahireti Isteyene Dünyada Zühd Gerekir; Allah’ı Isteyene Ise Ahirette Zühd Gerekir.

Ademoğlunun Başına Gelen Her Türlü Belâ, Rabbinden Şikayet Etmesi Yüzündendir.

Ârif, Allah’a Her An Bir Öncekine Göre Daha Yakındır.

Kulun Kalbi Rabbine Erince Rabbi Onu Kimseye Muhtaç Etmez.

Kazayı Engelleyen Dua, Yine Kazayı Önlemesi Mukadder Olan Duadır.

Resulullah Hariç Her Mahluk Perdedir; Resulullah Ise Kapıdır.

Kalp Sırra, Sır Da Hakk’a Itimat Ederek Sükûn Bulur.

Bir Şeyi Hatırlamak Allah’ı Unutturuyorsa, O Şey O Kişi Için Uğursuzdur.

Bu Ilim Tasavvuf Ilmi, Kitap Sayfalarından Değil, Allah Erlerinin Ağzından Alınır.

Sevenle Sevmeyen Rıza Halinde Değil, Hoşnutsuzluk Halinde Belli Olur.

Bütün Insanlar Seni Kendi Menfaati Için Ister, Allah Ise Seni Senin Menfaatin Için Ister.

Sûfîlerin Geceleri Gece, Gündüzleri De Gündüz Değildir.

Sıddik Gözünün, Güneş Ve Ayın Değil, Allah’ın Nuruyla Bakar.

Kendine Bir Ağırlık Veren Kimsenin Hiçbir Ağırlığı Yoktur.

Bâtın Bilgisi, Seninle Rabbin Arasındaki Işıktır.

Bidâyetin Zorluklarına Sabrederseniz Nihayetin Rahatı Size Ulaşır.

Allah’ı Tanıyan O’nu Sever. O’nu Seven O’na Uyar.

Allah’a Ancak, O’ndan Başka Herşeyi Terkeden Kimseler Yaklaşabilir.

Allah’ı Bilen Kimsenin O’na Karşı Iradesi Kalmaz.

Eğer O’nu Bilseydiniz Başkasını Inkar Eder, Sonra Da O’nun Gayrısını O’nun Vasıtasıyla Bilirdiniz.

Müminin Adeti Önce Düşünüp Sonra Konuşmaktır. Münafık Ise Önce Konuşur, Sonra Düşünür.

Herşeyde O’nun Isimlerinden Bir Isim Mevcuttur, Herşeyin Ismi O’nun Ismindendir.

Günahların Kötü Bir Kokusu Vardır. Allah’ın Nuru Ile Bakanlar Bunu Anlar, Fakat Halktan Gizler, Onları Rezil Etmezler.

Dünya Bir Topluluğa, Ahiret Bir Topluluğa, Hak (C.C.) Da Bir Topluluğa Aittir.

Yolculuk, Kalbin Yolculuğudur. Vuslat, Sırların Vuslatıdır.

Zâhir Ilimleri Görünen Kısmın Işığıdır. Bâtın Ilimleri Ise Görünmeyen Kısmın.

Şöyle Denilmiştir: “Şeriatın Şahitlik Etmediği Her Hakikat Zındıklıktır.

Mümin Dünyada, Zâhid Ahirette Gariptir. Ârif Ise Allah’ın Dışındaki Her Yerde Gariptir.

Kaderin Gelmesinden Rahatsız Olma, Onu Kimse Döndüremez Ve Kimse Engel Olamaz. Takdir Olunan Şey Mutlaka Gerçekleşir.

Hayatta Olduğunuz Müddetçe, Ömrü Fırsat Biliniz. Bir Müddet Sonra Hayat Kapısı Kapanacak, Bu Dünyadan Ayrılacaksınız. Gücünüz Yettiği Müddetçe Hayırlı Işler Yapmayı Ganimet Biliniz. Tevbe Kapısı Açıkken Ve Elinizde Bu Imkân Varken Bunu Fırsat Biliniz. Tevbe Ediniz. Dua Etmeye Imkanınız Varken, Dua Ediniz. Salih Kimselerle Beraber Olmayı Fırsat Biliniz.

Acele Etme. Acele Eden, Ya Hata Yapar Veya Hatalı Duruma Yakın Olur. Ağır Ve Temkinli Hareket Eden, O Işte Ya Isabet Kaydeder Veya Isabet Etmeye Yaklaşır. Acele Şeytandandır. Ağır Ve Temkinli Hareket Etmek, Allahü Teâlâdandır. Umumiyetle Aceleye Sebep, Dünyalık Toplama Hırsıdır. Kanaat Sahibi Ol. Kanaat Bitmeyen Bir Hazinedir.

Sûfîlerden Biri Demiş Ki: İnsanlar Hakkında Allah’a Uy, Allah Hakkında Insanlara Uyma!

Müslümanlar Hakkında Iyi Zan Sahibi Ol. Onlar Hakkında Niyetini Düzelt. Her Türlü Hayır Işi Yapmaya Koş. Bilmediğin Hususlarda Ahireti Düşünen Âlimlere Sor.

İnsanlara Rehberlik Eden Kimsede Şu Hasletler Bulunmazsa, O Rehberlik Yapamaz. Kusurları Örtücü Ve Bağışlayıcı Olması, Şefkatli Ve Yumuşak Olması, Doğru Sözlü Ve Iyilik Yapıcı Olması, Iyiliği Emredip, Kötülüklerden Men Edici Olması, Misafirperver Ve Geceleri Insanlar Uyurken Ibadet Edici Olması, Âlim Ve Cesur Olması.

Tasavvuf Yolu Zâhirî Ve Bâtınî Hükümlere Riayet Etmeyi Ve Her Şeyden Fânî Olmayı Gerektirir.

Kader Üzerinde Durup Onu Delil Göstermemiz Uygun Değildir. Bilakis Biz Çalışır, Çabalar Ve Ne Itiraz, Ne De Tembellik Etmeyiz.

Kalb Dünya Arzularından Birine Bağlı Kaldığı Ve Geçici Lezzetlerden Birinin Peşine Takılıp Gittiği Müddetçe, Imkânı Yok, Ahireti Sevmiş Olamaz.

Sûfîler Allah Teâlâ’nın Kendisinden Başka Bir Şey Istemezler. Onlar Nimeti Değil, Nimet Bahşedeni, Halkı Değil Hâlık’ı Isterler.

Sûfî Bâtınını Ve Zâhirini Allah’ın Kitabına Ve Resulünün Sünnetine Uyarak Arıtandır. O, Sâfiyeti Arttıkça Vücud Denizinden Çıkar; Iradesini, Dilek Ve Ihtiyarını Terkeder.

Nasibin Olanı Kaybetmezsin, Onu Senden Başkası Yiyemez. O Başkasının Nasibi Olmaz. Nasibini Ona Hırs Göstermekle Elde Edemezsin.

Kardeşinin Sana Yaptığı Nasihati Kabul Et. Ona Muhalefet Etme. Çünkü O, Senin Kendinde Göremediğin Şeyleri Görür. Bunun Için Resul-I Ekrem; “Mümin, Müminin Aynasıdır” Buyurmuştur. Mümin, Din Kardeşine Yapmış Olduğu Nasihatlerde Samimidir. Onun Göremediği Şeyleri Bildirir. Ona, Iyilikler Ve Kötülükler Arasındaki Farkı Gösterir. Ona, Lehinde Veya Aleyhinde Olan Şeyleri Anlatır.

Ey Mümin! Ne Oluyor Ki, Seni, Komşunu; Yemede, Içmede, Giymede Ve Başka Şeylerde Kıskanır Görüyorum. Bu Nasıl Iş? Bilmiyor Musun Ki, Bu Senin Imanını Zayıflatır. Mevlânın Yanında Kıymetin Kalmaz. Seni, Allahü Teâlânın Gazabına Uğratır. Hz. Muhammed; “Allahü Teâlâ, Hasetçi Kimse Nimetimin Düşmanıdır, Buyurdu” Diye Bildirmiştir. Resul-I Ekrem Bir Hadis-I Şerifte; “Ateş Odunu Yiyip Bitirdiği Gibi, Haset De Iyilikleri Yer” Buyurdu. Sen, Haset Ettiğin Kimseyi, Hangi Ve Ne Hususta Haset Ediyorsun. Onun Kısmeti Için Mi, Yoksa Kendi Kısmetin Hususunda Mı Haset Ediyorsun? Eğer Onu, Allahü Teâlânın Ona Kısmet Olarak Verdiği Şeyde Haset Ediyorsan, Ona Haksızlık Etmiş Olursun. Haset Ettiğin Kimse, Allahü Teâlânın Kendisi Için Takdir Ve Taksim Ettiği Nimetin Içerisinde Bulunmaktadır. Sen Onu, Allahü Teâlânın Bu Ihsanından Dolayı Haset Etmekle, Ne Kadar Haksızlık Ve Cimrilik Yaptığını, Ne Kadar Akılsızlık Ettiğini Biliyor Musun? Eğer Onu, Sana Takdir Edilenin Onun Eline Geçeceğinden Endişe Ederek Kıskanıyorsan, Bu Senin Çok Cahil Olduğunu Gösterir. Çünkü Senin Kısmetini Başkası Yiyemez. Muhakkak Ki Allahü Teâlâ Sana Zulmetmez. Allahü Teâlâ Senin Için Takdir Ettiğini, Sana Nasip Olarak Verdiğini, Senden Alıp Başkasına Vermez.

Tövbe, Yönetim Değişikliğidir.

Paylaş.

1 Yorum

Bir Cevap Yaz