Sokrates Sözleri

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Aşk gençler için trajedi yaşlılar için komedidir.

Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.

Cesaret adını verdiğimiz erdem, başıboş bir kahramanlık, anlamsız bir atılganlık ve cüretkârlık, her tehlikeyi düşüncesizce göğüsleme olmayıp; neden korkulup neden korkulmayacağına, neyin göğüslenmeye değer olup neden kaçınmanın iyi olacağına ilişkin bilgiden başka bir şey değildir.

Dünyada her şeye kıymet biçilebilir. Ama öğretmenin eserine kıymet biçilemez.

Endişelerinizden kurtulmak istiyorsaniz, yaşamaktan en çok korktuğunuz şeyin bir gün başınıza geleceğini kabul edin.

Felsefe hayretle başlar.

Güç olan ölümden kaçınmak değil, kötülükten kaçınmaktır. Çünkü kötülük ölümden daha hızlı koşar.

Bilgelik, kendi kendimizi yenmektir, oysa cehalet, kendi kendimize yenilmektir.

Kadın erkekle bir kez eşit hale getirildi mi, artık ondan üstün olur.

Tek iyilik bilgi, tek kötülük cehalettir.

Umut her daim vardır.

Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur.

Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur.

Sadece bir iyi vardır, bilgi; ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

En faziletli insan, rûhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır.

Ne pahasına olursa olsun, evlenin. Karınız iyi çıkarsa mutlu olursunuz, yok fena çıkarsa o zaman da filozof olursunuz.

Kendini bulmak istiyorsan, kendin için düşünmelisin. Ve Kimseye hiçbir şey öğretme, sadece onların düşünmelerini sağla, çünkü insan bildiğini öğrenir, gördüğünü değil.

İyimser bir insan ayakkabıları çalınınca ayaklarım var ya diyebilen insandır.

Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur.

İnsan bildiğini öğrenir. Kendini bil. Bilen insan kötülük yapmaz.

Cahil insan kendinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir.

Sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez.

Fazilet, ruhun güzelliğidir.

Savaşlarda çok kez görülür, bir kimse silahlarını atmakla, kendini kovalayanlardan aman dilemekle kurtulabilir ölümden.

Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır.

Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayın.

Ne türlü sakıncalar karşısında, her şeyi yapmayı, her şeyi denemeyi göze aldıktan sonra, ölümden kurtulmak için nice nice yollar bulur insan.

Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendisinden başlamalıdır.

Kainatta tesadüfe tesadüf edilmez.

Meşguliyetlerle dolu bir hayatın kısır olduğunu unutmayın.

Bir insanın onsuz yapabileceği ne kadar çok şey vardır.

Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir. Bilgi ruhun gıdasıdır.

Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.

Kendini bulmak istiyorsan, kendin için düşün.

En büyük bilgelik, iyiyi kötüden ayırmaktır.

Umut her daim vardır.

Adalet, insanın kendi üzerine düşeni yapması, en iyi ve en uygun olduğu işi yapması, herkese hak ettiğini vermesidir. Peki o zaman; bir insan bilgeliğe, kendisine ilişkin bilgiye sahip oldukça, nasıl olur da, kendisine ait, kendisinin bir parçası olan şeyi, en uygun olan işi yapabilir? Bütüne, başkalarına ilişkin bilgiye sahip oldukça, nasıl olur da, başkasının hakkını verebilir, bütünün adaletine katkıda bulunabilir.

Öğrenmek, eskiden bilinmiş bir şeyi yeniden hatırlamaktan başka birşey değildir.

Sadece bir iyi vardır, bilgi; ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

Cahil insan kendinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir.

Kendin pahasına olduktan sonra tüm dünyayı kazansan eline ne geçer?

En akıllı kişi neyi bilmediğini bilendir.

İnsan, gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir.

Cehaletimin gerçekliği dışında hiçbir şey bilmiyorum.

Birşeyi en iyi anlayabilmenin yolu onu en iyi şekilde anlatabilmeye çalışmaktır.

Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim.

Erdem mutluluk amacının aracıdır.

Yeşillikler toprağın çirkinliklerini kapattığı gibi, tatlı söz de insanların kusurlarını örter.

Paylaş.

Bir Cevap Yaz