Muhiddin İbni Arabi Sözleri

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

İbadetlere Neş’eli Olarak Başla.

Nâfilelerde Acele Edip, Farzlarda Tembel Davranmak Hevâya Uymanın Alâmetlerindendir.

Abdest, Başlı Basma Bir Ibadettir, Abdestli Bulun.

Sır Tutmasını Bil. Sırrın Sorumluluğu Çok Önemlidir.

Gizli Yapılan Faydalı Işler, İhlasın En Büyük Göstergesidir.

Hürmetler Karşılıklıdır. Sabırla Öfkesini Yutanın Kalbine Emniyet Ve Imanın Dolacağını Da Unutma.

Terk Ettiğin Kabahatleri Bir Daha Yapmamaya Kararlı Ol. Işlemekte Bulunduğun Hayırlı Içleri De Ölünceye Kadar Sürdür, Sakın Bırakma.

Ehlinin Kalbî Nurları Sözlerinden Önde Gider. Böylece Nurlandırdıkları Yere Sözlerinin Tesiri De Ulaşmış Olur.

Üstüne Ilâhî Mevhibelerin Yağmasını Istiyorsan, Fakr Ve Ihtiyaç Hâlini Islah Et. Sadakalar Ancak Fukara Içindir.

Vasıflarını O’nun Sıfatlarından Yardım Gelecek Şekilde Tahakkuk Ettir. Zilletini O’nun Izzetini Celbedecek Şekilde, Acziyetini O’nun Kudretinden Imdat Gelecek Şekilde Ve Zaafını O’nun Havl Ve Kuvvetinden Yardım Görecek Sûrette Düzelt Ve Tahakkuk Ettir.

Bazen Ârif Kişi Ihtiyacını Allâh’a Bile Arz Etmekten Hayâ Eder. Çünkü Onun Takdiriyle Yetinmektedir. Bu Böyleyken Allâh’ın Kullarına Nasıl Olsun Da Arz-I Ihtiyaç Etsin.

Allah Sana Servet Ihsan Etmişse, Onu Allah’ın Razı Olacağı Yerlere Sarfet. Însan, Nimeti Arttıkça, Şükrünü Artırmalı. Şükür Etmeyenlerin Kalbine Dalgınlık Gelir. Bunların Dilleri Zikrullaha, Kalpleri De Huzura Kavuşamaz.

Borcuna Sadık Ol. Sözünden Dönme Ve Yerine Getiremeyeceğin Vaatlerde Asla Bulunma.

Bazen Namazda Veya Oruçta Bulamadığın Feyzi, Belâ Ve Mihnette Bulursun.

Bazen, Izhar Etmene Izin Verilmeyen Sırlar, Sana Nurları Sönük Bir Hâlde Görünür.

İnsanın Kendi Şahsına Rahmeti, Başkasına Rahmetinden Daha Büyüktür.

Üç Şeyden Kork ; Allah’tan, Nefsinden, Allah’tan Korkmayandan.

İhtiyacı Olanların Yardımına, Karşılık Beklemeden Koş.

Söylediğin Söze Dikkat Et. Örneğin, Bir Insan Mümin Kardeşine Kafir Dese, O Kelime Dediği Yere Gider. Eğer Dediği Gibiyse, Orada Kalır, Değilse Söyleyene Geri Gelir.

Bir Makamdan, Ona Yenice Gözlerini Çevirip Bakan Kişi De Bahsedebilir, O Makama Çoktan Ulaşmış Kişi De. Bu Ancak Basiret Ehline Açık Bir Farktır.

Sâlik, Vâridat Ve Ilhamlarını Anlatmamalıdır. Bu, Hem Vâridatın Tesirini Azaltır Hem De Onun Hakk’a Karşı Sadâkatine Mânî Olur.

Cenâb I Hak Sana Hizmeti Ibadeti Farz Kılmakla Aslında Cennetine Girmeyi Farz Kılmıştır.

Cenâb I Hak Sürekli Olarak Bir Işi Senin Için Neticelendirip Semerelendiriyorsa, Bu, Allah Teâlâ’nın Seni O Iş Üzere Ikâme Ettiğinin Delilidir.

Söz Ve Ibareler Dinleyenler Topluluğu Için Azık Mesabesindedir. Senin O Azıktan Nasibin Ancak Yediğin Kadarıdır.

Daima Bilgili Kişileri Dinle. Bir Işi Bitirince, Yeni Bir Işe Başla.

Bilmediklerini Bilenden Öğren. Bildiklerini De Bilmeyenlere Öğret.

Sıkıntılar Mevhibelerin Sergisidir.

Bazen Istikameti Kemâle Ermemiş Kişi, Kerametle Rızıklandırılabilir.

Her Söz Sâdır Olduğu Kalbin Kisvesine Bürünmüş Hâlde Ortaya Çıkar.

Bir Kimse Kendi Hakikatine Arif Olursa, Hiçbir Itikat Ile Kayıtlı Olmaz.

Evlere Izinsiz Girmeyin.

Eğer Söz Sahibi Isen, Hak Ile Söyle, Hak İle Hükmet. Heva Ve Hevese Uyma.

Sakın Ola Ki Iki Kişinin Arasını Bozma. Bu Durum Dini Yıkar.

Faydasız Ilim, Şifasız Ilaca Benzer. Güzel Ilim, Çalışma Ile Beraber Olandır.

Her Halinde Iyi Niyetli Olmağa Gayret Et. Ibadetin Başı, Niyettir.

Insanları Hayırlı Işlere Teşvik Edenler, Sevaba Ortak Olurlar.

Üç Kişi Bir Yerde İken, Ikisinin Gizli Konuşmağı Veya Üçüncünün Bilmediği Bir Dil İle Konuşmaları Doğru Değildir.

Devletin Büyüklerine Dil Uzatma. Hataları Olursa Onlara Aittir. Senin Tutu­mun, Emirlere Uymak, Düzeni Bozmamak Olmalı. Eğer Tenkit Edeceksen, Sıfatı Tenkit Et, Öze Dokunma. Methedersen, Her Ikisini De Methet.

Sağlığını Ve Boş Zamanlarını En Kıymetli Hazine Olarak Bil. Allah’ın Razı Olacağı Işlerde, Ölçülü Bir Şekilde Değerlendir.

Mânevî Tabir Için Izin Verilmiş Kişinin Sözleri Dinleyenler Tarafından Anlaşılır Ve Onun Işaretleri Insanlara Gayet Açık Görünür.

İki Iş Arasında Mütereddit Kaldığın Zaman Nefse Daha Ağır Gelenini Tercih Et. Zira Nefse Haktan Gayrısı Ağır Gelmez.

Dünyadaki Her Şeyin Allah Katında Belirlenmiş Bir Ecele Kadar Devam Ettiğini Bilmemiz, Benliğimize Izzet Kazandırır.

Allâh’ın, Kendisini Şehvetten Kurtarıp Gafletten Uyandırmasını Uzak Gören Kimse, Hâşâ- O’nun Ilâhî Kudretini Âciz Görmüş Olur. Allah Teâlâ Her Şeye Muktedirdir.

Allah Teâlâ, Kulların Sâlih Amel Işleme Arzusunun Az Olduğunu Bildiği Için Ibadeti Farz Kılmış Ve Onları Farziyet Zincirlerine Vurarak Cennetine Sevk Etmiştir.

Farz Ibadetlerin Îfâsı, Sen Onları Erteleyip Durmayasın Diye Belli Vakitlerle Sınırlandırılmış; Senin Irade Payın Olsun Diye De Genişçe Bir Zamana Yayılmıştır.

Bir Kişi Kendi Ihsan Ve Iyiliğinin Bolluğundan Bahsedip Duruyorsa Elinden Çıkıveren Bir Kötülük Onu Mahcup Edip Susturuverir. Ama Allâh’ın Ona Ihsanının Bolluğundan Bahsedip Duran Kişi, Elinden Kötülük De Zuhur Etse Susmaz Allâh’ın Ihsanından Bahsetmeye Devam Eder.

İnsanlardan Bir Şeyler Almak Için Elini Uzatma. Ancak Onların Sûretinde Verenin Allah Teâlâ Olduğunu Görürsen Alabilirsin. Bu Takdirde De Ilmin Sana Mubah Kıldığı Kadarını Al.

Hakikat Erbabının Ifadeleri Ya Vecdlerinin Coşkunluğu Sebebiyle Ya Da Müridi Irşâd Etmek Kastıyladır. Birincisi Sülûk Ehlinin, Ikincisi Ise Tahkik Ve Temkin Ehlinin Hâlidir.

Paylaş.

Bir Cevap Yaz