Mahatma Gandhi Sözleri

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi.

Bu Dünyada Öylesi Aç Yaşayan Insanlar Var Ki, Tanrı Onlara Ancak Bir Somun Ekmek Suretinde Görünebilir.

Eğer Gerçekten Işiten Kulaklara Sahipsek, Tanrı Bize Kendi Dilimizde Seslenir.

Özgürlük Hiçbir Zaman “Her Istediğini Yapma Izni” Anlamı Taşımamıştır.

Toplum Hayatı Için Bireysel Özgürlük Ve Bağımsızlık Şarttır.

Şiddete aleyhtarlık, insanların emrinde en büyük kuvvettir. İnsan dehasının meydana getirdiği en korkunç silahtan daha müessirdir.

Hakikate doğru yürürken, hiddeti, kendini beğenmeyi, nefreti terk etmelidir. Aksi takdirde hakikate varılamaz. Hakikati tamamiyle bulmak mükemmelliyete erişmek için kendini ve mukadderatını anlamaya bağlıdır.

Sevgi hiç bir zaman istemez. O, daima verir. Sevgi, her zaman ıstırap çeker, hiç bir zaman ne gücenir, ne de intikam alır.

Güç Fiziki Kapasiteden Değil, Boyun Eğmeyen Iradeden Gelir.

Düşünceye Gem Vurmak, Zihne Gem Vurmak Gibidir. Bu Ise Rüzgarı Zaptetmekten De Zordur.

Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür…
Düşüncelerinizedikkat edin; duygularınıza dönüşür…
Duygularınıza dikkat edin;davranışlarınıza dönüşür…
Davranışlarınıza dikkat edin;alışkanlıklarınıza dönüşür…
Alışkanlıklarınıza dikkat edin;değerlerinize dönüşür…
Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür…
Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür…

Şiddet Göstermeme, Inancımın Birinci Maddesidir. Aynı Zamanda O, Benim Itikatımın Da Son Maddesidir.

Hürriyet, ne pahasına olursa olsun hiç bir zaman pahalı değildir. O, hayatın nefesidir. İnsan, yaşamak için neler feda etmez!

Bana muhalefet edene sevgiden başka verilecek bir şeyim yoktur.

Şiddete aleyhtarlık ve korkaklık birbirine zıt şeylerdir. Şiddete aleyhtarlık en büyük fazilet, korkaklık ise en büyük ahlaksızlıktır.

Bir Insanı, Ancak Gerçekten Uyuyorsa Uyandırmak Mümkündür. Ama, Eğer Uyumuyor Da Uyku Taklidi Yapıyorsa, Dünyanın Bütün Gayretlerini Sarfetseniz, Nafiledir.

Olsa iyi olurdu… Batı uygarlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusuna verdiği cevap.

İnsanlıktan Daha Kusursuz Hangi Kitap Vardır Ki.

Siz Kendi Elinizle Teslim Etmedikçe, Kimse Kendinize Olan Saygınızı Elinizden Alamaz.

Sevgi Insanlığın, Şiddet Hayvanlığın Kanunudur.

Onlara sevgiyi sunmakla kendilerini daha yakınıma çektiğimi kabul ederim.

Şiddete aleyhtarlık, fenalık yapanın arzularına tahammül demek değildir. İnsanın kendi ruhunun zalimin arzusuna karşı koymasıdır.

Sıkılmış Yumruklarla El Sıkışamazsınız.

Dinler Aynı Noktada Birleşen Farklı Yollardır. Aynı Amaca Ulaşacak Olduktan Sonra Ayrı Yollar Seçmemizin Ne Önemi Olabilir?

Kimseye Kirli Ayaklarıyla, Beynimde Gezme Fırsatı Vermem.

Bizi Yokedecekler Şunlardır: İlkesiz Siyaset; Vicdanı Sollayan Eğlence; Çalışmadan Zenginlik; Bilgili Ama Karaktersiz “İnsan” Insanlar; Ahlâktan Yoksun Bir Iş Dünyası; Insan Sevgisini Alt Plana Itmiş Bilim; Özveriden Yoksun Bir Din Anlayışı.

Sevginin Olduğu Yerde Hayat Vardır.

Bir Insan Yaptıklarının Toplamıdır.

Şiddet Karşıtlığının Ürettiği Güç Kesinlikle Insan Yeteneğinin Icat Ettiği Tüm Silahlardan Gücünden Üstündür.

Her Sabah Kalktığım Zaman Kendi Kendime Şöyle Söz Veririm: Dünya Üzerinde Vicdanımdan Başka Kimseden Korkmayacağım. Kimsenin Haksızlığına Boyun Eğmeyeceğim. Adaletsizliği Adaletle Yıkacağım Ve Mukavemet Etmekte Israr Ederse Onu, Bütün Mevcudiyetimle Karşılayacağım.

Hakikat madeninde ne kadar derinlere gidilip araştırmalar yapılırsa keşfedilecek cevher de o kadar zengin olur.

Sevdiğiniz insanların şefkatine bağlı sevgi, maddidir. Halbuki hakiki sevgi şahsi ıstırap olup ihtimam aramaz.

Bizim En Büyük Hastalığımız Bencilliğimizdir.

Sevgi Her Zaman Istırap Çeker, Hiçbir Zaman Ne Gücenir Ne De Intikam Almaya Çalışırlar.

Dünyayı ancak sevgi tutar. Hayat yalnız sevginin olduğu yerde bulunur.

Toprağı Kazıp Onu Işlemeyi Unutmak, Kendimizi Unutmak Demektir.

Sayısal Çoğunluk Önemli Değildir, Yanında “Allah” Olan Kişi Zaten Çoğunluk Demektir.

Zayıf Insanlar Affedemezler. Affetmek Güçlülere Has Bir Özelliktir.

Hakikat ve sevgi ile bütün dünya fethedilebilir. Sevgi, dünyada en ince bir kuvvettir.

Önce Önemsemezler, Sonra Gülerler, Sonra Kıskanırlar, En Sonunda Ise Yenilirler.

Basit Yaşa Ki Başkaları Da Varolabilsin.Tanrı Dularımızı Bize Göre Değil, Kendi Yöntemine Göre Yanıtlar.

Hakikat ne kadar bakım görürse o kadar fazla meyva veren yüce bir ağaçtır.

Düzenli, Temiz Ve Şerefli Olabilmek Için Paraya Ihtiyacımız Yoktur.

Sevgi Dünyadaki En Incelikli Güçtür.

Şiddete aleyhtarlık sevgiden doğduğu gibi, ahlaksızlık da nefretten husule gelir.

Bencilliğin Gözü Perdelidir.

Göze Göz, Dişe Diş Düşüncesi Bütün Dünyayı Kör Edecek.

Keyif Zaferde Değil; Asıl Mücadele, Girişim Ve Çekilen Istıraptadır.

Adaletsiz Rejimi, Adaletle Yıkınız. Alkışlar Önüne Kansız Elle Çıkınız.

Dünyada Görmek Istediğiniz Değişikliğin Kendisi Siz Olun.

Paylaş.

1 Yorum

Bir Cevap Yaz