Hüseyin Nihal Atsız Sözleri

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Yufka Yüreklilerle Çetin Yollar Aşılmaz.

Bana Göre Ticanilik, Nurculuk, Yobazlık, Komünizm Ve Partizanlık Gibi Hastalıkların Sebepleri, Milli Ülküden Yoksunluktur.

Topluluklar, Fedakar Fertlerinin Çokluğu Nispetinde Yükselir.

Ülküsüz Millet, Şuursuz Insan Gibidir.

Ahlak, Millet Yapısının Temelidir. O Olmadan Hiç Bir Şey Olmaz.

Bize Bir Gençlik Lazımdır. Temelinde Cehalet, Duvarlarında Riya, Tavanlarında Dalkavukluk Bulunmasın.

Aslında Beynelmilelci Olan Sosyalizmin, Türkiye’deki Mümessilleri De Milliyetçi Olduklarını Söylerler. Hatta Orta Asya’daki Atalarımızla Ilgimizi Inkar Edip Bu Topraklar Üzerinde Hititler’den Başlayarak Üstüste Yığılmış Olan Etnik Döküntülerin Karması Olduğumuzu Ileri Sürenler De Milliyetçilik Davasındadır.

Irkî Asaletimiz, Enerjimiz Ve Insanlık Meziyetlerimize Dünya Milletleri Ve Büyükleri Hayran Kalırken, Bizim Kendi Milletimizi Hiçe Saymamız Ve Kendi Kabiliyetlerimizden Ümit Kesmemiz Eğer Fena Bir Kasda Makrunsa Alçaklık, Böyle Bir Niyete Matuf Olmadan Inanılmış Ise Kör Gözlü Bir Budalalıktır.

Şerefliler Taviz Vermezler. Şerefin Tavizi Yoktur.

Türkçülük, Büyük Türk Ilinde Türk Uruğunun Kayıtsız-Şartsız Hakimiyeti Ve Istklali Ile Türklüğün Her Yönden Bütün Milletlerden Ileri Ve Üstün Olması Ülküsüdür.

Çünkü Biz Artık Insaniyet Ve Barış Değil, Milliyetçilik Ve Savaş Istiyoruz. İnsaniyetperverlik Köpekliktir. İnsaniyet Milliyetçilikle Asla Uyuşamaz. İnsaniperverlik Yüksek Gurur Ve Haysiyet Duygularına Zıttır. İnsaniyetperverlik Domuz Katolik Papazının Ve Sinsi Protestan Misyonerinin Kendi Alçakça Maksatlarına Âlet Edindikleri Bir Tuzaktır. Hayır! Biz Barışta Da Değiliz. Biz Savaşçıyız.

Yahudiler Tam Bir Arap Ülkesi Haline Gelen Filistin’den Nasıl Arapları Sürerek Orada Bir Yahudi Çoğunluğu Yaptılarsa, Biz De Aynı Şeyi Yaparak Bize Ait Olan Toprakları Mutlaka Türkleştirmek Zorundayız.

Türkçü; Hiç Şüphesiz Türk‘den Olur. Fakat Her “Türkçüyüm” Diyen Türk, Türkçü Değildir. Samimi Olması Ve Türkçülüğün Şartlarına Uyması Lazımdır.

Biz Türküz. Tarihimize Ve En Yakın Mazimize Dayanarak Türküz Der Ve Bundan Haklı Bir Iftihar Duyarız.

Barış, Savaşın Başka Metotlarla Devamı Ve Silahlı Savaşa Hazırlığın Ayrı Bir Şeklidir.

Eski Topraklarımızı Kurtarmak Isteğimiz Emperyalizm Ise Emperyalistiz. Türkistan’ı, İdil-Ural’ı, Azerbaycan’ı, Kafkasya’yı, Kırım’ı Ve Türkler‘in Yaşadığı Başka Yerleri Is!Temek Emperyalizm Ise Kutlu Bir Düşüncedir.

Bir Kürt Kendini Safkan Türk Sayıp,Türklük Için Çalışsa Dahi Yine Ona Kürt Muamelesi Yapmak Gerekir.

Türkçülük, Yükselmek Için Değil, Yükseltmek Içindir.

Türk Topraklarında Yaşamak Hakkı Yalnız Türk’ün Olmalıdır.

Yalnız Kazancımızı, Midemizi, Maddemizi Düşünmeyelim. Bunu Hayvanlar Da Yapar. Daha Çok Manaya, Düşünceye, Ülküye Dönelim. İnsanlık Budur.

Kalem, Fırça, Mermer Nedir? Birer Oyuncak!Şaheserler Süngülerle Yazılır Ancak!

Bir Millet, Büyümek Ve Iş Yapabilmek Için Kendisinin Büyük Bir Millet Olduğu Inancını Duymalıdır.

Bana Insanlardanmı Bahsediyorsun? İnsanlar Mazide Ve Tarihin Yaprakları Arasında Kaldılar. Bu Gördüklerin Birer Karikatürden Başka Bir Şey Değildir.

Kendimize Dönelim. Ahlak, Edebiyat, Musiki, Giyim, Zevk, Yemek, Eğlence, Hukuk, Aile, Adet, Anane Ve Her Şeyde Milli Olalım.

Tehlikeler Nereden Gelirse Gelsin Ve Ne Kadar Büyük Olursa Olsun, Tek Çare Ve Tek Ilacı Türk Ülküsü’dür.

Milliyetçiliğin Zamanı Geçmez, Dünyada Milletler Ve Diller Kaldıkça, Milliyetçilik De Kalacaktır.

Türkçülük, Bir Fikir Olduğu Kadar Da Inançtır. İnanç Olduğu Için De Tartışmasız, Tenkitsiz Kabul Olunur. Onun Tartışılacak Ve Tenkit Olunacak Tarafı Temeli, Esası Değil, Ayrıntılarıdır.

Ülkü; Ilk Önce, Insanların Gönüllerinde, Gönüllerin Derinliklerinde Doğar Ve Kendini Önce Destanlarda Gösterir. Sonra Şuura Geçer, Büyük Kılavuzlar Tarafından Açıklanır. Daha Sonra Da Büyük Kahramanlar, Onu Gerçekleştirmek Için Büyük Hamleler Yapar. Bu Hamleler Sırasında Da Ülkülü Millet, Kahramanların Ardından Gönül Isteği Ile Koşar. Bütün Bu Uğraşmalar Arasında Da Millet Yürür, Önce Manen Sonra Maddetten Ilerler, Olgunlaşır, Erginleşir.

Türkçüler Için İzmir’i Kurtarmak Için Yapılan Savaşla Kıbrıs’ı Kurtarmak Için Yapılacak Savaş Arasında Hiç Bir Fark Yoktur. Çünkü Türk Milleti Bir Bütün Olduğu Için Türkçülük Ancak Ve Yalnız Bütün Türkler‘i Içine Alan Bir Milliyetçilik Davasını Ülkü Edinir.

Bir Gün Ülkede Milliyetçi Geçinen Politikacılar, Yöneticiler, Sanatçılar, Aydınlar Hiç Bir Çıkar Kaygısına Düşmeden, Yiğitçe, Korkusuzca Türkçü Söylemlerde, Türkçü Tavırlarla Milletin Karşısına Çıkarlarsa O Gün Türkçülük Büyük Bir Utkuya Yaklaşır.

Türk’e Kefen Biçenin Ölümü Korkunç Olur.

Türk Bünyesini Mikroptan Temizleyecek En Güzel Tedavi Usulü: Katliâm.

Yüzde Yüz Türk Olduğun Gün Cihan Senindir.

Yüksel Ki Yerin Bu Yer Değildir. Dünyaya Gelmek Hüner Değildir.

Yaşayıp Yükselmek, Ahlaklı Ve Iradesi Sağlam Milletlerin Hakkıdır.

Türk Bir Vazife Için Yaratılmıştır. O Vazife Kainat Güzelleştiği Zaman Biter.

Milletler Fedakar Fertlerin Çokluğu Nisbetinde Yükselir.

Ümit, En Sonra Terk Olunan Şeydir.Ümitlerimiz Kırık Değildir. Uğrunda Çalışanlar, Izdırap Çekenler, Ölenler Bulundukça Türkçülük Mutlaka Zafer Olacaktır.

Sadece Hayvanların Milliyeti Yoktur.

Milletleri Millet Yapan, Uğrunda Ölecekleri Yüksek Ülkülere Bağlanmış Olmalarıdır.

Ahlakın Meydana Gelmesinde En Önemli Sebep Soydur. Bir Toplumun Ahlakı, Soyunun Karışması Ile Değişebilir.

Haritalarda Irkımızın Yaşadığı Yerlere Baktık, Milletimize Fenalık Edenleri Tarihte Okuduk Ve Milli Kini Ateşten Damgalar Gibi Kalbimize Yazdık.

Bir Millet Için, Büyümekten Korkmak Kadar Ölümcül Düşünce Olamaz.

Bir Millet Bağımsızlığını, Hürriyetini Ve Sınırlarını Kaybedebilir, Hatta Yıllar Boyunca Başka Bir Milletin Esareti Altında Yaşamak Zorunda Kalabilir Ama Bütün Bu Unsurlar O Milletin Yok Olmasına Etken Olamaz. Ancak Kendi Dilini Kaybetmiş Bir Millet Yok Olmaya Mahkumdur.

Maddileşmiş Bir Insan Vatan Için Ölür Mü? Bencil Bir Insan Muhtaçlara Yardım Eder Mi? Milletine Inanmayan Bir Adam Yabancı Ile Işbirliği Yapmaz Mı? Erdemi Gülünç Bulan Birisi Çalıp Çırpmaz Mı?

İnsanları Insan Yapan, Büyük Bir Düşüncenin Ardından Koşmalarıdır. İnsan, Şeref Için Ve Muhteşem Saydığı Bir Gaye Için Ölmesini Bilen Yaratıktır.

Herkes Barıştan Söz Ettiği Halde Herkes Savaşıyor. Çünkü Herkes Kendi Yarınını, Öbür Gününü, Daha Uzak Geleceğini Emniyete Almak Istiyor. Çünkü Kimse Kimseye Güvenmiyor. Çünkü Herkes Birbirinden Korkuyor.

Tarihi Düşmanlar, Ancak Dışişleri Bakanlarının Dostudur. Milletin Asla.

Ortak Düşüncesi Olmayan Toplulukta, Herkes, Yalnız Kendi Çıkar Ve Zevkini Düşünür. Böyle Bir Toplulukta Fedakarlık, Saygı, Nezaket Kalmaz. Bencillik, Kabalık, Rüşvet, Iltimas Ve Namussuzluğun Türküsü Alır Yürür.

Milli Ahlak; Bizim Için Cephelerde Kan Döken, Tarlalarda Alınteri Akıtan Ve Nihayet Bütçemizi Doldurmak Için Kesesini Boşaltan Halkımızın, Malına Ve Canına Göz Dikmemektir. Onun Için Çalışmayı, Kendimiz Için Çalışmaktan Üstün Tutmaktır.

Türkçülük Bir Ülkü, Siyaset Ise Iktidara Geçme Taktiğidir. Bu Sebeple Bir Ana Inanç Ve Ana Düşünce Olan Ülkü Asla Değişmediği Halde Siyaset Yani Taktik Her Zaman Değişir.

Türkler, Türk Soyundan Gelenlerle Türk Soyundan Gelmişler Kadar Türkleşip Kendini O Soya Bağlayan Ve Beyninde Hiçbir Yabancı Irk Düşüncesi Bulunmayan Fertlerin Topluluğudur.

Din Arabın, Hukuk Sizin(İtalyan), Harp Türklüğündür.

Türk Olmak, Için Mutlaka Müslüman Olmaya Lüzum Yoktur. Çünkü Bugünkü Türkler Arasında Birkaç Yüz Bin Şaman, Birkaç Yüz Bin Hıristiyan Ve Hatta Birkaç Bin Musevi Türk (Karayımlar) De Vardır. Din Ayrılığı Yüzünden Bunları Türklük’den Çıkarmaya Hakkımız Yoktur.

Türkler Için Milliyet Her Şeyden Önce Bir Kan Meselesidir… Türklük Yalnız Manevi-Ahlaki Değil, Aynı Zamanda Maddi (Yani Fizik, Fizyolojik, Fizyonomik Ve Antropolojik) Bir Şeydir… Türk Olmak Için Türk Irkının Maddi Ve Manevi Hasletlerini Tevarüs Etmek Icap Eder…Bazılarının Söylediği Gibi Milliyet Yalnız Anlaşma Vasıtası Olan Dil’in Birliği Ile Izah Edilseydi Bir İstanbul Yahudisinin Bize Bir Kırgızdan Daha Yakın Olması Lazım Gelirdi. Halbuki Bütün Kanunlara, Siyasi Ve Içtimai Hadiselere, Propagandalara Rağmen Biz Kırgızı Kardeş, Yahudiyi De Köpek Çıfıt Olarak Tanıyoruz. Çünkü Kırgızın Damarındaki Kanın Kendi Damarımızdaki Kan Olduğunu, Yahudinin Ise Bize Düşmanlıkla Yuğurulduğunu Biliyor, Seziyoruz…

Türkçüler Bugünlük Ancak Türkçü Karakteri Olan Partileri Tutarlar. Türkçülük‘den Sapan Veya Taviz Veren Hiç Bir Parti Türkçüler’ce Tutulmaz, Tutulamaz. Türkçülüğün Ne Olduğu Açık, Seçik Ortada Bulunduğu Için Bugünkü Tutumları Ile Hiç Bir Parti Türkçü Değildir.

Türkçü; Eyyamcı Ve Dalkavuk Olamaz. Sert Yaşamaktan Hoşlanırve En Büyük Sertliği De Nefsine Karşı Gösterir.

Dünyadaki Bütün Milletler, Yabancı Devlet Hakimiyetinde Kalan Soydaşlarını Kendileriyle Birleştirmek Için Silahlı Ve Silahsız Savaşlar Yaparlar. Bunun Adı Emperyalizm Değildir, Irredantelizmdir Ki Makbul Bir Davranıştır.

Bize Yalnız Dans Etmesini, Iyi Giyinmesini, Kur Yapmasını Ve Aşık Olmasını Bilen Gencin Lüzumu Yoktur. Bize Bugün Mesleğinde Usanmadan Çalışacak, Yarın Hudutta Göz Kırpmadan Ölebilecek Genç Lazımdır.

Ben, Yabancı Kaynaklı Hiçbir Fikri Benimsemeğe Tenezzül Etmeyecek Kadar Millî Şuur Ve Gurura Malik Bir Türk‘üm. Siyasi, Içtimai Mezhebim Türkçülük‘dür.

Paylaş.

Bir Cevap Yaz