Herbert Spencer Sözleri

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Kahramanlara Tapınma Insan Özgürlüğüne En Az Saygı Duyulan Yerlerde Doruklara Çıkar.

Çoğunluğun Azınlık Tarafından Yönetimi Tiranlıktır; Azınlığın Çoğunluk Tarafından Yönetimi De Tiranlıktır. Her Iki Durumda Da ‘Senin Istediğin Gibi Değil, Bizim Istediğimiz Gibi Yapacaksın’ Kuralı Geçerlidir.

Evrenin Büyüklüğü Ne Kadar?…” Sonsuz… Ama Daha Kanıtlanmadı… “Aşk Da Öyle…”

Devlet Müdahalesinin Sınırı Var Mıdır? Ve Eğer Var Ise, Sınırı Nedir?

Eğitimin Yüce Amacı Bilgi Değil Eylemdir.

Çalışmasının Karşılığında Ücret Isteyen Bir Emekçinin, Sattığı Mal Karşısında Bir Kar Bekleyen Tüccarın, Verdiği Tavsiye Dolayısıyla Muayene Ücreti Bekleyen Bir Doktorun, Verdiği Vaaz Karşılığında ‘Yaşamak Için’ Bir Gelir Beklentisi Içerisinde Olan Bir Rahibin Davranışının Gerisinde Yatan Çıkarcılık Sadece Meşru Değildir, Aynı Zamanda Gereklidir.

Herkes Ahlaklı Olmayınca, Hiç Kimse Tümüyle Ahlaklı Olamaz.

Yirmi Yaşında Yakışıklı, Otuz Yaşında Güçlü, Kırk Yaşında Zengin, Elli Yaşında Akıllı Olmayan Insan Hiçbir Zaman Yakışıklı, Güçlü, Zengin Ve Akıllı Olamaz.

Tüketicilerin Çıkarlarının Ve Değer Yargılarının Toplumun Yararı Için Yeterli Olmadığı Ileri Sürülerek Her Defasında Devlet Müdahalesinin Gerekliliğinden Sözedilmektedir… Tecrübe Açık Bir Şekilde Birbiri Ardına Devlet Müdahalesinin Doğru Olmadığını Bize Öğretmekte Ve Tüketicilerin Çıkarlarının Tüketim Mallarının Etkin Bir Şekilde Sunulmasının En Etkin Garantisi Olduğunu Göstermektedir.

Paylaş.

Bir Cevap Yaz