Demokritos Sözleri

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Güç ve güzellik gençliğin ayrıcalığıdır, yaşlılık ılımlılığın arzulara yayılmasıdır

Hekimlik bedenin kötülüklerini, bilgelik ruhun kötülüklerini iyileştirir.

Yürekli kişi yalnız düşmanlarını yenen kişi değildir, aynı zamanda arzularını yenen kişidir.

Yoksulluğa sabırla katlanmak kendine söz geçirebilen kişinin işidir.

Ruhun iyiliklerini aramak kutsal iyilikleri aramaktır; bedenin iyilikleriyle yetinmek insanî iyiliklerle yetinmektir.

İyi eylemleri övmek güzeldir; çünkü kirli çarşafları ortaya dökmek dolapçının ve yalancının işidir.

Tam sırasında yaptığın küçük yardımlar yardımı alan kişilerin gözünde en değerli yardımlardır.

Eğitim mutlu insanlar için bir takı, mutsuz insanlar için bir sığmaktır.

Birçok insan akıllılığın ne olduğunu bilmediği halde akıllıca bir yaşam sürdürür.

Yapmadan önce düşünmek yaptıktan sonra yanmaktan iyidir.

Birçok kişi zenginken yoksul olan dostundan yüz çevirir.

Beden hastalıkları gibi aile hastalıkları ve yaşam hastahkları vardır.

Ahmaklar varlıklılığın yararlarına yönelirler.

Cinsel edim kısa süren bir inmedir:cinsel edimde insan, insan olmaktan çıkar, insan olmaktan uzaklaşır, insan olmaktan ayrılır birdenbire bir darbe yemiş gibi.

Ahmaklar kendilerini aşan şeyleri isterler ama kendilerini aşan şeylerden daha yararlı da olsa ellerinin altındaki şeyleri çarçur ederler.

Söz eylemin” gölgesidir.

Neye yarar yaşamak bir tek dostumuz yoksa.

Az bulunur hazlar en güçlü hazlardır.

Sakınımsız ve düşüncesiz eylemlere daha yatkındır kadın.

Düşüncelerde uyum dostluğu doğurur.

Vakitsiz arzular tiksintiye yol açar.

İyiyi bilmemek bize yanlışlar yaptırır.

İnsanı mutlu kılan ne bedensel güçlükler ne zenginliklerdir, insanı mutlu kılan dürüstlük ve sakınıklıktır.

Ahmaklar yaşamdan en ufak bir sevinç duymaksızın yaşarlar.

Sevilen kadın aşkın sevimsiz yanlarını giderir.

Mutluyken dost bulmak kolaydır, mutsuzken dost bulmak alabildiğine zor.

Doğa ve eğitim birbirine yakındır. Çünkü eğitim insanı dönüştürür, bu dönüşümle insanda ikinci bir doğa yaratır.

Yasaya, yetkeye, daha yaşlıya öncelik vermek görev duygusuna sahip olmaktır.

Hayvanın iyisi beden yeteneğiyle, insanın iyisi kişilik yüceliğiyle kendini belli eder.

Tutup tutmayacağımız insan yalnız eylemleriyle değil, aynı zamanda eğilimleriyle kendini belli eder.

Başkasının işi için başını derde sokmak ve kendi işini askıda bırakmak yanlıştır.

İyilik ederken iyilik ettiğin kişinin kalleş olmamasına ve iyiliğini nankörlükle ödememesine dikkat et.

İç savaş her iki yanı da yıkar, bu savaşta yenenler de yenilenler de yıkımlarını bulurlar.

İnsanın komşularına yaranmak istemesi onursuzluktur.

Alay etmeyi bilen kişiler yapıları gereği dostluğa pek yatkın olmayan kişilerdir.

Ahmaklar yaşamak isterler, ihtiyarlıktan korkacaklarına ölümden korkalar.

Utanılası eylemlerinden pişmanlık duymak yaşamını kurtarmaktır.

Kalabalıklar mutsuzluk içinde bilgeleşir.

Ahmakları söz değil mutsuzluk adam eder.

Elini ayağını kullanır gibi kullan kölelerini, kimini şu iş için kimini bu iş için.

Biz kendimizi övmeyelim,bizi, başkası övsün, daha iyi.

Kıskanç kişi düşmanına haksızlık eder gibi haksızlık eder kendine.

Zenginliklere kesin olarak egemen olan birinin sizi yönetmesi sıkıcıdır.

Ödev insanı adaletsiz olmaktan engeller; en azından, kendi adaletsizliğine sahip çıkmaktan engeller.

Her kişiye güvenme, yalnız denediğin kişiye güven. Her kişiye güvenmek basitliktir, yalnız denediğin kişiye güvenmek erdem.

Bize dost görünen birçok kişi gerçekte dost değildir, bize düşman görünen birçok kişi de gerçekte düşman değildir.

Yanılgılarımızı unuta unuta gözüpek oluruz.

Ahmaklar yaşamları boyunca kimseyi sevindirmezler.

Hem şakalaşmayı hem ciddi konuşmayı bilen yaşlı kişi ne tatlı kişidir.

Adaletsizlik eden kişi adaletsizliğe uğrayan kişiden daha mutsuzdur.

İnsan bilgiye ve erdeme ancak onları iyice inceledikten sonra ulaşabilir.

Herhangi bir yararlılığı içermeyen her zevkten kaçın.

Aralıksız tersleşmek ve gevezelik etmek gerekeni öğrenmeye doğal olarak yeteneksiz olduğunu göstermektir.

Gerçekte hiç bir şey bilmiyoruz, çünkü doğru uçurumun dibindedir.

Bilge kişi için her yer birdir, onurlu bir ruhun yurdu tüm evrendir.

Sözlerime kulak verseler, sözlerimi anlasalar, çok zaman şerefli insanlar olarak davranacaklar ve böylece bir çok kötü eylemden uzak durmuş olacaklar.

İnandırma yolunda söz altından daha ağırdır.

Adaletsizlik etmemek iyidir ama yetmez, adaletsizlik etmeyi istememek de gerekir.

Dünyalık edinmek yararsız değildir, ama dünyalığı adaletsizce elde etmek kötünün de kötüsüdür.

Yakınlar arasındaki düşmanlık yabancılar arasındaki düşmanlıktan daha korkunçtur.

Adalet gerekeni yapmaya, adaletsizlik gerekeni yapmamaya ve gerekenden kaçınmaya dayanır.

İyi insan olmalı ya da iyi insanlara benzemeye çalışmalıyız.

Domuzlar çöplükte yatmaktan hoşlanırlar.

Mutsuzluk içinde doğru düşünmek ne güzel şeydir.

Aşırı arzulamak çocuk gibi davranmaktır, büyük adam gibi davranmak değildir.

Hiç bir şey dinlemek istemeden boyuna konuşmak bir çeşit oburluktur.

İyiyi arıyorsak, zor ulaşırız iyiye; kötülük aramasak da kolayca gelir bulur bizi.

Uyumlu olan ve güzellikleriyle bizi kendilerine baktıran yontuların yürekleri yoktur.

Halkın yararını birinci sıraya koymak gerekir, sitenin iyi yönetilebilmesi için. Sitede kavgalar ölçüyü aşmamalı, tek tek insanların gücü kamu yararını sarsmamalıdır. îyi yönetilen site büyük bir hazinedir. Orada her şey vardır. Onun koruyuculuğu her şeyi korur, yıkımıyla her şey yıkılır.

Akıllı olduğuna inanmış birini akıllı kılmaya çalışmak boşa vakit harcamaktır.

Çok dengeli bir kişilik yapısına sahip olmak, aynı zamanda düzgün bir yaşam sürdürmek demektir.

Zekaya dayanmayan ün ve zenginlikler ünlerin ve zenginliklerin en sakatıdır.

Tek akıllı insanın dostluğu birçok akılsız insanın dostluğundan daha iyidir.

Kendi kendinin efendisi olan baba çocuğuna en güzel örnek olur.

İyiyi tanımak için ve iyiye ulaşmaya çalışmak için doğanın bir armağanı gerekir.

Aldatıcılar ve ikiyüzlüler her şeyi sözde yaparlar, eylemde hiç bir şey yapmazlar.

Önemli noktalarda öbür canlı varlıkların öğrencilerinden başka bir şey değiliz; örmek ve yakalamakta örümceği, ev yaparken kırlangıcı, şarkı söylediğimiz zaman da kuşları —kuğuyu ve bülbülü— öykünüyoruz.

Yanlışlardan sakın; korkuyla değil, ödev duygusuyla.

Arzu aşırılığa düşmeden güzele yönelirse doğrudur.

Akılsız insanları översek onlara çok haksızlık etmiş oluruz.

İnsanlar birbirlerine haksızlık etmeselerdi yasalar bireylerin diledikleri gibi yaşamalarını engellemeyecekti. Demek ki uyumsuzluğu yaratan arzudur.

Zenginliklere kesin olarak egemen olan kişi iyi insan olamaz.

Kötülere öykünmek de iyilere öykünmemek de kötüdür; iyilere öykünmek istememek en kötüsü.

Beden güzelliği hayvanlara yaraşır bir üstünlüktür, zeka beden güzelliğini yüceltmiyorsa.

Büyük sevinçler büyük yapıtların gözlemlenmesinden doğar.

İnsanlar karşısında kuşkulu olma, sakınık ve kesin ol.

Gündüz uyuyanların ya bedenleri hastadır ya ruhları karışıktır, ya tembellikleri baskındır, ya eğitimleri azdır.

İnceliksiz davranışa dingilikle katlanabilmek gönül yüceliğidir.

Aldığın övgülerin temelini iyi kavrayamıyorsan bu övgüleri pohpohlama diye değerlendir.

Çok düşünmek ve az bilmek, işte budur yapılması gereken.

Kimseyi sevmemek bence kimsece sevilmemektir.

Sizin için değersiz olan birinin sizi yönetmesi sıkıcıdır.

İyi ve doğru bütün insanlar için benzer şeylerdir, hoş insana göre değişir.

Bilgili insanların umutları bilgisiz insanların zenginliğinden daha değerlidir.

Bir kadın tarafından yönetilmek bir erkek için alçalmanın en kötüsüdür.

Düşmanımız bizi adaletsizlik karşısında bırakan değil bile bile adaletsizlik eden kişidir.

Akıldan yoksun insanlar için yönetilmek yönetmekten iyidir.

Ahmaklar uzun yaşamak ister, bu uzun yaşamdan hiç bir tad alamadan.

Konuşmaya değil eylemde bulunmaya ve erdemli davranmaya harcamalıyız tüm çabamızı.

Utanılası bir biçimde eylemde bulunan kişi önce kendinden utanmalıdır.

Kendi içine bir göz atarsan, orada her türlü yıkıcı tutkulardan meydana gelen bir hücre ve bir hazine bulursun.

Bir şeyi çok arzulamak başka şeyler karşısında ruhunu köreltmektir.

Tek insan bütün insanlar gibi, bütün insanlar tek insan gibi olacak.

Paylaş.

Bir Cevap Yaz