Hz. Muhammed Sözleri

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Alimin zellesinden korkun; onun hatasından ötürü edeceği tevbeyi bekleyin.

Hiddetlenen kimse Allah’a sığınsın, abdest alsın veya hiddetlendiği çevreyi değiştirsin.

Kişi, oruç tutar, namaz kılar, hacca gider, umre yapar da kıyamet günü olunca ona ancak aklı ve güzel huyu kadar sevap verilir.

Dünyada iki yüzlü olanın kıyamet de ateşten iki dili olur.

Eğer Âdemoğlunun iki vadi dolusu altını olsa idi, mutlaka bir üçüncüsünü isterdi. Ademoğlunun karnını sadece toprak doldurur.

Kim Allah’a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever.

Göğün gürlediğini duyarsanız tesbih getirin, tekbir getirmeyin.

İşte ve ihtiyaçlarınızın başarıya ulaşması için gizlilikten faydalanınız; çünkü her nimete hased edilir.

En doğru rüya gündüzleyin görünen rüyadır. Çünkü Allah bana vahyi gündüz tahsis etmiştir.

Allah bir kulu sevince, onu denemeye tabi tutar. Kul sabrederse onu seçkin kılar, şükrederse (onu) temize çıkarır.

Hak tarafından gelen bir cezbe, iki cihanın işine bedeldir.

Allah ümmetimi, içlerinden geçirdiklerini, konuşmadıkça ve onları yürülüğe koymadıkça bağışlamıştır.

Siyah bayraklar zuhur ettiğinde, evveli fitne, ortası dalalet, sonu küfürdür.

Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı. Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı. Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi, kapkaranlıktır.

Mümin her ahlak üzere ahlaklanır. Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz.

Eğer hakkıyla Allah’ı tanımış olsaydınız, mutlaka su üzerinde yürürdünüz ve dağlar size geçit verirdi.

İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür.

Kişi, kendini beğenerek “helâk oldu bu insanlar!” derse en helâk olanı kendi olur.

Ahir zamanda bir kavim olacak ki; güvercin kursağı gibi (tüylerini) siyaha boyayacaklar. İşte bu kimseler cennet kokusu koklayamazlar.

Taş avı öldürmez ve düşmanı helak etmez, ancak göz çıkarır ve diş kırar.

İyilik güzel ahlaktır. Günah da, nefsini gıcıklayan ve insanların ve insanların farkına varmasından hoşlanmadığın şeylerdir.

Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar, yahut Allah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran.

İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır. Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir.

Allah bir kavme azab indirdiğinde, o azab onların içinde olan herkese isabet eder. Sonra amallerine göre baas olunurlar.

Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin.

1 2 3 4 5 6
Paylaş.

18 yorum

 1. Muharcirler hicretle Medine’ye gelip (Ensar’ın yardımlarını gördükleri) vakit şöyle dediler:

  “Ey Allah’ın Rasûlü! Biz, çok maldan böylesine cömertce veren, az maldan da yardımı böylesine güzel yapan aralarına inmiş bulunduğumuz şu Medinelilerden başka bir kavmi hiç görmedik! Bize bedel işlerimizi yaptılar, hayatımızı düzene koymada yardımcı oldular. Biz (hicret ve ibadetlerimizle kazandığımız) sevapların hepsini onlar alacak diye korkuyoruz!”

  Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onlara şu cevabı verdi: “Hayır! Onlar sizin dua ve teşekkürlerinizden hâsıl olan sevabı alacaklar.”

 2. Size bir şiir yolluyorum, lütfen herkes okusun.

  Hz. Muhammed
  Annesi Amine hatun
  Abdülmuttalip’e torun
  İsmailden gelir soyun
  Muhammed aleyhisselam
  Yirmi nisan pazartesi
  Beş yüz yetmiş bir gecesi
  Doğdu bir cihan tanesi
  Muhammed aleyhisselam

 3. ALLAH (C.C.) hepimize cennetinde iyi bir yer nasip eylesin. Aynı zamanda peygamber efendimiz (s.a.v.)’in şefaatini üzerimize eylesin.. (AMİN)

Bir Cevap Yaz