Benlik ile ilgili Sözler

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Benlikten arınmış hisler, insanın en iyi hislerini teşkil eder. Benlik, tabi bir duruma düşmemek için yalnızlığı tercih eder.

Dilde söylenmesi ve yerinde kullanılması en güç olan kelime “ben” kelimesidir.

Bir insanın kendine ait olan, onu yalnızlığa giderken eşlik eden ve kimsenin ona verip ve kimsenin ondan alamayacağı şey: Bu, sahip olduğu her şeyden veya onun başkasının gözünde ne olduğundan çok daha esaslıdır.

Hiç kimse yok olmadıkça, Hakk’ın kapısına varamaz. Benliğini terk etmeyen Allah’ı bulamaz.

Sadece benliğin mahsülü bulunan işler, olgunlaşmaktan ziyade çürüyen meyvelere benzerler.

Nefsini hor görme tubasmın gölgesi hoş bir yataktır. Orası temizliğe ulaşmaya istidadı olan kişiye hoş bir uyku yeridir. Eğer bu gölgeden ayrılır da benliğe doğru gidersen, çarçabuk azgın sapık olur, hidayet yolunu kaybedersin.

Benliğimizin üstün dünyalarına mutlaka yürüyerek erişilir.

Öfke benliğin yemi, en lezzetli gıdasıdır. Benlik semirdi mi irade yok olur gider. İradesi zayıflayanın ruhu intihar eder. Posalaşmış bir beden taşımak ne ağır zillet, ötelere kapalı bir ruh taşımak ne büyük ihanet.

Benlik; kibir ve gurur sahibini meni (insan tohumu) gibi kokuşturur, pis bir hale sokar. Fakat o bir cana katılınca aydınlanır, hayat bulur. Yeni bir varlığın dünyaya gelmesine sebep olur. Benlik, kibir aslında meni gibi iğrenç bir şeydir, kötü bir huydur. Fakat o benlik sahibi, kâmil bir insanla bir müddet ülfet etse, onunla dostluk kursa ahlakını güzelleşti-rir, hayvanlık sıfatlarından kurtulur, insanlık mertebesini bulur.

Bu nefsin elinden nere kaçmalı. Benlik duygusunu söküp atmalı.

Ey alçak gönüllülük, tevazu perdesi altında benlik hastalığını gizleyen kişi, birisi denemek kastı ile seni kızdıracak, coşturacak, karıştıracak olursa, içinde pislik bulunan su bulanır da pisliğin rengi meydana çıkar.

Hayatın hakiki servetini muhabbet; fakirliğin de benlik teşkil eder.

Kim benliğinden, varlığından kurtulursa, bütün benlikler onun olur. Kendisine dost olmayan, kendi benliğini sevmeyen, herkesin dostu olur.

Benlik, nefret edilecek bir şeydir.

Ve kederi de yaşamalısın, namusluca, bütün benliğinle çünkü acılar da, sevinçler gibi olgunlaştırır insanı..

Paylaş.

Bir Cevap Yaz