Barış ile ilgili Sözler

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Anladım ki, barışmak savaşmaktan daha zormuş.

Barışçıl ve nazik bir keşiş, kavgacı ve kaba on bin adamdan daha değerlidir!

Daha barışçıl oldukça, yüzün daha güzelleşir; daha saldırgan oldukça, yüzün daha çirkinleşir!

Eğer uygar bir insan olmak istiyorsan, öncelikle şiddet içermeyen biri olman gerek! Eğer uygar bir ülke olmak istiyorsan, öncelikle şiddet içermeyen bir ülke olman gerek! Şiddet, hasta zihinlerin aracıdır; sükûnet ve barış, sağlıklı zihinlerin aracıdır!

İnadına barışı konuşmamızın tam zamanı. Korkmadan ve cesurca söyleyin; barış.

Her barış hareketinin arkasında savaş arzusundan daha yüksek bir tutku olmalıdır. Barış için mücadele etmeye ve barış için ölmeye hazır olmayan kimse pasifist olamaz.

Barış, savaşın olmaması demek değildir. O, bir erdem, bir ruh hali, iyilikseverlilik eğilimi, güven ve asalettir.

Neyi önemsediğin, senin kim olduğunu saptar! Eğer barışı önemsiyorsan, bu seni bir adam yapar!

Barış zamanında oğullar babalarını toprağa verirler, savaş zamanında ise babalar oğullarını toprağa verirler.

Nerede barış yoksa, onu yaratmaya ve oraya koymaya çalış!

Barış bile, büyük bedellerle satın alınır.

Ben yalnız barışsever değil bir barış savaşçısıyım. İnsanlar savaşa savaş açmadıkları sürece hiçbir şey savaşları ortadan kaldırmayacaktır.

İyi bir savaş veya kötü bir barış hiç olmamıştır.

Barış istiyorsanız savaşa hazır olun.

Üç barış vardır: Birinci barış, en önemli barıştır. İnsan ruhundadır o. İnsan, kainatla ve kainatın bütün güçleri ile olan ilişkisini, beraberliğini farkettiğinde, kainatın merkezinde Büyük Ruh’un durduğunu ve bu merkezin her yerde, her birimizin içinde olduğunu farkettiğinde birinci barış sağlanmıştır. Bu gerçek barıştır, diğerleri sadece bunun akisleridir. İkinci barış iki fert arasında olan barıştır. Üçüncü barış ise iki millet arasında yapılır. Fakat hepsinden önce, anlamalısınız ki ‘gerçek barış’ dediğim birinci barış, insanın ruhundaki barış yoksa ne fertler ne de milletler arasında barış olabilir.

Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz.

Barış, yaşamda uyuşmazlıkların olmasından oluşmaz, ancak onların üstesinden gelmekle sağlanır.

Kötü bir barış, savaştan daha berbattır.

Barış bir hayal değildir; barış bir seçenektir! Ya barışı seçer, akıllı ve meleksi olduğunu ispat edersin ya da savaşı seçer, aptal ve şeytani olduğunu kanıtlarsın!

İlle de barış diyorum. İnsanlığımızı kaybetmeden bir an önce barış diyorum. İnsanın hiç bir amacı onurlu bir barıştan daha değerli değil.

Barış diye bir şey vardır. Kalbinizde ve ruhunuzda.

Kılıcı eline aldın mı, barıştan konuşma hakkını kaybedersin! Barış ve sevgi adamı eline asla kılıç almaz!

Paylaş.

Bir Cevap Yaz