Irkçılık ile ilgili Sözler

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır. ‪Malcolm X

Irkçı, insan ırklarının birbirlerine üstünlüğünü temel alan ırkçılık felsefesini benimsemiş kişilere verilen addır. Irkçı insanların göstermiş olduğu bu tutuma ise “ırkçılık” adı verilmektedir. Ayrımcılık ise bir kişiye ya da gruba, belli özelliklerinden dolayı ön yargılı davranmaya denir. Ayrımcılık, bir siyasi, dini tercihi benimseyenlere ya da bir ırka, cinsel yönelime, cinsiyete, yaşa karşı olabilir. Irkçılığın ortaya çıkış nedenleri arasında çoğunlukla ekonomik nedenleri olması yanı sıra düşünsel nedenlere de dayanmaktadır.

Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık üzere ölen de bizden (Müslümanlardan) değildir. Hz. Muhammed

Bir parkta üzerinde “Yalnızca beyazlar içindir!” yazılı bir bankta otururken, kendi kendime ırkçılığa karşı olduğumu anımsatmanın faydası yoktur. İdeoloji deyim yerindeyse, kafamda değil oturduğum banktadır. Terry Eagleton

Bütün savaşlar iç savaştır çünkü bütün insanlar kardeştir. Herkes, insan ırkına, doğduğu ülkeye olan borcundan sonsuz daha fazla borçludur. Francois Fenelon

Irkçılık olmadan kapitalizme sahip olamazsınız! Malcolm

Ya insan ırkının hiçbir üyesinin gerçek hakkı yoktur, ya da aynı haklara sahiptir. Marquis de Condorcet

Umut edelim ki ırkçı ön yargının kara bulutları üzerimizden kayıp gitsin ve aynı yolda kısa bir gelecekte, sevgi ve kardeşliğin yıldızları milletimizin üstünde ışıldayan güzelliğiyle parlasın. Martin Luther King

İnsanın içinden milliyetçiliğin entelektüellere özgü ırkçılık olduğunu söylemek gelebilir. Tersine ırkçılık kitlelere özgü milliyetçiliktir. Zygmunt Bauman

Bir adam bir nehirin öteki tarafında yaşıyor ve onun lideri, benim liderimle kavga etti diye, biz aramızda kavga etmediğimiz halde, kalkıp birbirimizi öldürmeye kalkışmamızdan daha aptalca bir şey olabilir mi? Blaise Pascal

Her şeyden önce bütün kavimlerin yaratıcısı Allah’tır. Dolayısıyla bir kavmi üstün yaratıp diğer kavmi aşağı yaratması mümkün değildir. Sabiha Ateş Alpat

Irkçılık insanlara özgü bir iğrençliktir. Twitter

Irkçılık bir insanın diğerine karşı en büyük tehdididir. Minimum sebeple maksimum nefret… Abraham J. Heschel

Çocuklar ırk ve din bilmezler, insan ayrımı yapmazlar, ölçütleri sevgidir. Nefreti büyüklerden öğrenirler. Florence Nightingale

Faşizm iki insan arasındaki ilişkide başlar. Bachmann

Irkçılık, en başta, zengin olanın siyah işçiye daha az vererek karını artırması için kullandığı bir silahtır. Angela Davis

Bu hayatı olağanüstü bir mutluluk serüvenine çevirecek olan sizlersiniz. Öyleyse, insanlık ve demokrasi adına bu gücü kullanalım ve milliyetçilik hastalığına karşı birleştirelim. Din, dil, ulus ayrımcılığı olmayan yeni bir dünya yaratalım. Charlie Chaplin

Irkçılık ile ilgili Söylenmiş Güzel Sözler

Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik Ancak bu arada çok basit bir sanatı unuttuk; kardeş olarak yaşamayı… Martin Luther King

Ne ırkçılık, ne de din eskisi gibi işlememeye başladı. Dünyayı tek bir organizma olarak gören yeni bir bilinç gelişti ve bu bilinç fark etti ki, savaş içindeki her organizma kendi kendini yok eder. Carl Sagan

Kadın işleri de deniyor. Irkçılık ve maçoluk aynı çeşmelerden içiyor ve benzer sözcükleri tükürüyorlar. Eduardo Galeano

Irkçılık düşüncesi, Kur’an’ın tabilerinin ruhuna yerleştirdiği İslam kardeşliği düşüncesinin önünde, güneş ışınlarının karları eritmesi misali eriyip yok olacaktır. Hasan El Benna

Barış istiyorsanız düşmanınızla çalışmak zorundasınız. O zaman düşmanınız partneriniz olur. Nelson Mandela

Başkalarına düşman gözüyle bakan sınıf ya da ulusların her zaman kendilerine mükemmel bir gözle bakarak ruhlarının seçkinliğini övgü konusu yaptıklarını ve başkaları hakkında kötü şeylerden başka söyleyecek söz bulamadıklarını görürüz. Alfred Adler

Baş parmağım Sağcı, işaret parmağım Solcu, yüzüm parmağım Türk, serçe parmağım Kürt. Sonuç; hangisini kessem acıyor. Muhsin Yazıcıoğlu

Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve onların yerini, milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrıcalığı gözetmeyen yeni bir uyum ve işbirliği çağı alacaktır. Mustafa Kemal Atatürk

Ayağını boynuna dayayan nefretli insandan nefret etmemek, büyük ruhsal direnç ister; bu konuda çocuğuna nefret etmemeyi öğretmek ise çok daha büyük mucizevi bir algı ve sadakat ister. James Arthur Baldwin

Malcolm X, İslam aleminde herhangi bir ırkçı duygunun bulunmayışını nükteli bir şekilde “renk körlüğü” olarak tanımlar. Müslümanlar rengi değil, insanı görürler. Aliya İzzetbegoviç

Bir toplum, hoşgörüsü kadar güçlü, sağlam, haklıdır. Zulmü kadar zalim, zayıftır. Irkçılık ise en korkunç hastalıktır. Yaşar Kemal

Irkçılık, dünyayı idare eden ebedi iradeye uyularak, en iyinin ve en kuvvetlinin zaferini kolaylaştırmak, kötü ve zayıf olanların boyun eğmesini istemek mecburiyetiyle yüklenmiştir. Adolf Hitler

Irkçılık ile ilgili Alıntılar

İnsanlık tarihinin en büyük problemi, ırkçılığın aslında bir hiç olduğu, sadece bir istisna olduğudur. Erik Hansen

Ben artık ırkçı bir Müslüman değilim. Gerçek peygamberimiz olan Hz. Muhammed ırkçılığı yasaklamıştır! Malcolm X

Irkçılık Fransa’da doğdu, Almanya’da gelişti, Amerika’da uygulanmaktadır. Cemil Meriç

Irkçılık, her iki tarafı keskin bir bıçaktır. Onu kullanana da en az kurbana verdiği kadar zarar verir. Her iki taraftaki ırkçılığı bitirmeliyiz. Yoksa sonsuza dek şiddetin pençesinde kıvranır dururuz. John Verdon

Din, dil, ırk fark edebilir. Bu ırkçılık yapmamızı gerektirmez. Twitter

Benim uğruna savaşacak bir ülkem yok; benim ülkem dünya, ve dünya vatandaşıyım. Eugene V. Debs

İslam bütün bir insanlık içindir. Bir ırka veya millete ait değildir. Hasan El Benna

İnsanlardaki ırkçılığı uyandırmak için savaş davullarını çalan bir liderden uzak durun. Çünkü şüphesiz ırkçılık iki ucu keskin bir kılıç. Hem insana deli cesareti verir, hem de aklı daraltır. Ve savaş davullarının sesi azaldığı zaman ve kan nefretle kaynadığı zaman ve akıl kapandığı zaman, lider vatandaşlarının haklarını kısıtlamak ihtiyacı duymaz. Çünkü korkuyla vurulan ve milliyetçilikle körleşen vatandaşlar büyük bir memnuniyetle haklarını lidere teslim ederler. Bunu nasıl mı biliyorum? Biliyorum, çünkü bunu yaptım. Ve ben Sezarım! Sezar

Ey İslâmiyet, sen ne büyük bir dinmişsin ki, kavimleri kardeş ediyorsun. Ey ırkçılık sen korkunç bir şeymişsin ki kardeşleri düşman ediyorsun. Hekimoğlu İsmail

“Biyolojik ırkçılık” parçalayıcı ve bölücü bir karakter taşıdığı halde, “içtimai ırçılık-soyculuk” birleştirici ve bütünleyici bir özellik taşır. Ziya Gökalp

Irkçı olma. Mario gibi ol. O bir İtalyan tesisatçısı, Japon biri tarafından yaratıldı, İngilizce konuşuyor ve Meksikalı bir adama benziyor. Twitter

Irkçılık cahilin sığınağıdır. Bölmek ve yok etmek ister. Özgürlüğün düşmanıdır ve kafaya kafaya çarpışıp yok edilmeyi hak eder. Pierre Berton

İnsanların kendi milletini veya kendi inancını diğerlerinden daha üstün görmesi, ne korkunç olaylara, ne büyük acılara neden oluyordu bu dünyada. Zülfü Livaneli

Onlar dünyayı ateşe ve kana bulamayı sürdürüyor. Irkçılık azalacağına artıyor. Kan ve gözyaşı dinmedi. Biz yenemedik… Cengiz Özakıncı

Her türlü ırkçılık lanetlenmeli! Facebook

Eğer kaygı duyacaksak Avrupa sokaklarına nüfuz etmiş olan ırkçılıktan kaygı duyalım, İslamofobiden kaygı duyalım! Ahmet Davutoğlu

Paylaş.

Bir Cevap Yaz