Faşizm ile ilgili Sözler

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Türkiye’de faşizmin kütle temeli, ancak İslam’a dayanılarak yaratılabilir. Yalçın Küçük

Faşizm konuşma yasağı değil söyleme mecburiyetidir. Roland Barthes

Faşizm, her zaman, her yerde olduğu gibi, en başta sanatçıyı kendine düşman saymıştır. Faşizm, sanatın sesini, soluğunu, kanla, ateşle boğmak ister. Aziz Nesin

Yaşasın işçiler, köylüler! Yaşasın devrimciler! Kahrolsun faşizm. Ali Yıldırım

Susmak, sessiz kalmak doğru değildir. Onlar vurdukça slogan atmak, haykırmak gerekir. Çünkü faşizm sesten ve ışıktan korkar. Mahir Çayan

Ben ülkemin bağımsızlığı ve halkımın mutluluğu uğrunda şerefimle bir defa ölüyorum. Sizler, bizi asanlar şerefsizliğinizle her gün öleceksiniz. Biz halkımızın hizmetindeyiz. Sizler Amerika’nın hizmetindesiniz. Yaşasın devrimciler! Kahrolsun faşizm! Yusuf Aslan

Ve o son nefesiyle dalayıp ciğerini bir bıçak gibi vuruyor kelimeleri dişleri arasından haykırıyor: Kahrolsun faşizm; Yaşasın mücadelemiz. Nihat Behram

Biz Faşist, Nazist değiliz. Bu ithamları şerefsizlik sayarız. Kendi tarihimizden örnek alacağımız Meteler, Yavuzlar, Kanuniler var, başkası bize gerekmez! Alparslan Türkeş

Kahrolsun cehalet. Kahrolsun faşizm! Kahrolsun her türlü emperyalizm! Ve de kahrolsun yabancıların yerli işbirlikçileri… Yavuz Bülent Bakiler

Ben şahsi hiçbir çıkar gözetmeden, halkımın mutluluğu ve bağımsızlığı için savaştım. Bu bayrağı Türkiye halkına emanet ediyorum. Yaşasın işçiler, köylüler ve yaşasın devrimciler, kahrolsun faşizm! Hüseyin İnan

Amerika’da “demokrasi” olarak görülen “bölünmez tek ulus” kavramının ve okullardan taşıp yaşamın her alanına yayılan “öğrenci andı”nın Türkiye’de “ırkçı-faşizm” sayılarak dışlandığını görüyoruz. Bakalım daha neler göreceğiz. Cengiz Özakıncı

Faşizmi korporatizm olarak tanımlamak uygun olacaktır, çünkü o devletin ve kurumsal (tüzel) gücün birleşimidir. Benito Mussolini

Limitsiz ve frensiz bir özgürlük hayal eden birisi, faşizmin tohumlarını kendisinde taşır, avazı çıktığı kadar antifaşizmini haykırsa bile. Maurice Schumann

Faşizm ve her türden baskıya ve gericiliğe dayalı rejimler, cehaletten beslenir. O nedenledir ki; bir ülkenin karanlıklarda kalmasını ve o karanlıklarda pis sistemlerinin semirmesini isteyenler, önce kitapları ve türküleri yasaklar. Birol Öztürk

Faşizm kurbanlarının sayısıyla değil, onları öldürme yoluyla tanımlanır. Jean Paul Sartre

Bütün milliyetçiler olgu kümeleri arasındaki benzerliklere gözlerini kapatma gücüne sahiptir. Muhafazakar Partili bir Britanyalı Avrupa’da savunduğu kendi kaderini tayin hakkına Hindistan’da hiçbir tutarsızlık hissetmeden karşı çıkabilir. George Orwell

Tüm faşizmlerde bir ahlak ve estetik bulunur, ama bu ahlak ve estetik fetihçidir, ve bu yüzden her faşizm bir dindir. Maurice Bardèche

Faşizm bize pekala göstermiştir ki, demokrasi davası bir politika formaliteleri olarak değil, gerçek bir hayat şekli olarak ileri sürüldüğü anda sermayedarlar onun pekâlâ bir dava olarak inkar edebiliyorlar. Albert Einstein

Faşizm, siyasal propagandayı reklam ilkelerine göre ayarlamış, tarihi, nesnel gerçeği yalnız kendisine elverişli gelecek biçimde bozmuştur. Evet, bir ideoloji değil, bir kötülük! Cemal Süreya

Faşizm kapitalist reaksiyondan başka bir şey değildir. Lev Troçki

Bugün demokrasi, ılımlı İslam, dinler arası diyalog kavramları nasıl emperyalizmin kullanımında ise dün de faşizm ve komünizm öyleydi. Sabahattin Önkibar

“Faşizm” diyordu Freud, “kendinden ve tüm yaptıklarından tamamen emin gibi görünen buyurgan ve karizmatik bir liderin cazibesi ile başlar.” Gülseren Budayıcıoğlu

Faşizm ile ilgili Özlü Sözler

Asıl açıklanması gereken, neden aç insanın çaldığı ya da sömürülen adamın grev yaptığı değil, neden aç insanların çoğunun çalmadığı ve sömürülenlerin çoğunun greve gitmediğidir. Wilhelm Reich

Korku! Boğazımıza kadar içine batmışız. Bizim bir parçamız olmuş. İşini kaybetme korkusuyla gebermeyenler; savaş, faşizm, komünizm ya da bir başka şeyin korkusundan geberiyordu. George Orwell

Faşizm, tarihin kaydettiği önceki dikta uygulamalarından, korkudan kaynaklanmasıyla ayrılıyor. Korkunun hareketsizliği doğurması en çok faşizmde var. Yalçın Küçük

Amerika’ya faşizm gelirse ve geldiği zaman, “Made in Germany” şeklinde etiketlenmeyecek; gamalı haç işaretli olmayacak, elbette o, Amerikancılık (Amerikanizm) olarak adlandırılacak. Halford E. Luccock

Faşizm, hakim sermaye sınıflarının zorla iktidarda kalmaları düzenidir. İşçi sınıfının bilinçlenmesine karşı, haklarına sahip çıkmasına karşı, yokluklar ve yoksunluklar içinde bırakılmasını sağlayan bir terör rejimidir. Süreyya Algül

Faşizm, demokratik düzenin yerine aşırı bir ulusçuluk ve baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğretidir. Anonim

Faşizm var oldukça, ona karşı direnenler en sağlam halka oldular. Dursun Karataş

Rusizm, ırkçılık ve faşizmden daha beter yeni bir ideolojidir. Cevher Dudayev

Faşizm vardı, ırk ayrımına dayalı yasalar vardı, savaş patlamıştı ve ben yalnızca küçük kişisel mutsuzluklarımla, ruhumdaki milimetrik kımıltılarla haşır neşirdim. Susanna Tamaro

Demokrasiyle faşizm arasındaki ayrımın gerçek anlamını tamamlamanın tek bir yolu var. Demokrasi, bireyin eksiksiz gelişmesi için gerekli ekonomik, siyasal ve kültürel koşulları yaratır. Faşizmse, hangi ad altında olursa olsun, bireyi, kendisinin dışındaki amaçlara boyun eğmek durumunda bırakır ve gerçek bireyselliğin gelişmesini köstekler. Erich Fromm

Faşizm çürümekte olan kapitalizmdir. Vladimir İlyiç Lenin

Emperyalizmin bir ideolojisi olarak faşizm, kendine bir kitle tabanı oluşturabilmek için, gerici küçük-burjuva ideolojileri kullanır ve Türkiye gibi bir ülkede, bu gerici ideolojiler, güncel olarak etnik ayrılıklar ve mezhep ayrılıkları biçimine bürünmüştür. Muzaffer İlhan Erdost

“Sola dönmek için sola yanaşınız” Bu bir trafik kuralıdır. Fakat siyasal taktik ve strateji açısından da son derece anlamlı bir sözdür. “Sola dönülmez.” Bu da bir trafik kuralıdır. Bu kuralın geçerli olduğu düzenlerin adı “faşizm” oluyor. Bizdeki gibi olursa da “az gelişmiş faşizm” tabii! Ne de olsa kendimize göre allayıp pulluyoruz. Uğur Mumcu

Devrim ve sosyalizm hedefi dışında, ülkemizde anti-faşist bir mücadelenin yeri kalmamıştır. Faşizm yerine burjuva demokrasisi tercihleri artık geride kalmıştır. Deniz Adalı

Sosyal adalet ve eşitlik düşü, kanlı bir diktatörlük haline getirildi. Yurtseverlik, gözünü kırpmadan milyonlarca insanı katleden ağzı salyalı faşizm haline geldi. Mehmed Uzun

Bugün, bütün bir kapitalist ülkeler dizisinin içinde, emekçi yığınları, şu an için, “somut olarak” proletarya diktatoryası ile burjuva demokrasisi arasında değil burjuva demokrasisi ile faşizm arasında bir seçim yapmak durumundadır. Georges Politzer

Eğer sakız çeşitleri politik rejimleri temsil etse, naneli sakız kesin faşizm olurdu. Elif Şafak

Faşizmin terörü, kendisi terörize olmuş bir sınıfın, acımasızlık uygulamasıdır. Yalçın Küçük

Faşizm ile ilgili Alıntılar

Faşizmin nerede başladığı üzerine daha önce de düşünmüştüm. Faşizm, atılan ilk bombalarla başlamaz. Üzerine her gazetede yazılabilecek terörle de başlamaz. Faşizm, insanlar arasındaki ilişkilerde başlar… Ahmet Cemal

Ve dudaklarında acı olmaktan başka çaresi olmayan bir gülümseme; “Zulüm mutlaka yenilecektir” diyordu. Kendi kendine söyleniyordu cılız sesiyle; Kahrolsun faşizm! Zafere kadar savaşacağız! Yılmaz Güney

Tüketim toplumunun kültürden yoksun bir ortamda egemenlik kurmasının doğal bir sonucu olan bayağılık, faşizm kadar çirkin, faşizm kadar tehlikeli… Mina Urgan

İnönü’nün Türkiye’ye yaptığı en büyük kötülük, çok partili sisteme mecbur kaldığı için geri dönmesi (geçmesi değil dönmesi) ama faşizmin altyapısını hiç değiştirmemiş olmasıdır. Engin Ardıç

Faşizme yaranmaya çalışarak onunla baş edemezsin. Faşizm kimseyle uzlaşma aramaz, sadece biat ister ve yok eder. Bu nedenle faşizme karşı ancak direnerek ayakta kalabilirsin. Selahattin Demirtaş

Faşizm ve Nazizmin güç kazanmalarının tek nedeni Mussolini ve Hitler’in iktidar hırsı değildir. Bir ulus ekonomik yokluğa yenik düşmüşse ve psikolojik olarak da boşluğun ve bunalımların eşiğindeyse, totaliter rejimler her zaman boşluğu doldurmak için harekete geçerler. İnsanlar artık dayanamadıkları endişeden kurtulmak uğruna özgürlüklerinden vazgeçmeye dünden razıdırlar. Rollo May

Kapitalizm hakkında konuşmayanlar faşizm hakkında sussunlar. Max Horkheimer

Sosyalizm ve hatta kapitalizm -istemeye istemeye de olsa- insanlara “Size güzel bir yaşam sunuyorum” derken Hitler ise “Size mücadele, tehlike ve ölüm sunuyorum” diyor; buna karşılık da bütün ulus ayaklarına kapanıyor. George Orwell

Faşizm, kendi içinde çelişkilerini erteleyerek hızını arttırmış bir iktidarın, iktidarını sallamış olanların hareketsizliğe boğma girişimi oluyor. Yalçın Küçük

Beni ne bayağılık, ne faşizm öldürebilir. Beni aşkım öldürsün istiyorum! İşte bu yüzden, ben, sonuna dek politik ve anti-faşistim! Cezmi Ersöz

Hitler yenildikten sonra faşizm, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika devletleri yapısına asimile olmuştur; Hitler ile birlikte faşizm, kapitalizmin siyasal formasyonu içine giriyor ve bunu değiştiriyor. Yalçın Küçük

Nitekim Marksistler 50 yıldan beri Atatürk dahil kendileri gibi düşünmeyen ve komünizme karşı olmaktan başka müşterek tarafları olmayan herkese faşist demişlerdir. Galip Erdem

Faşizmin tüm ülkelerdeki karşıtları! Kanlı zulümle, terörle, açlık ve savaşla birleşmiş faşizm paramparça edilip yere serilmeden aramızdan hiç kimse dinlenme ve mola verme hakkına sahip değildir. Clara Zetkin

Bir kez daha belirtmek istiyorum, “faşizm” gaz odaları demek değildir. Faşizm, devletin sendikaları ve şirketleri koordine ettiği ve büyük iş çevrelerine büyük rol verdiği özel bir ekomonik düzenleme biçimidir. Noam Chomsky

Paylaş.

Bir Cevap Yaz