Adalet ile ilgili Sözler

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır.

Bana yapılan haksızlık bana hiçbir şekilde ona haksızlık yapma hakkını vermez.

Civanım kendi nefsini suçlu bul da adaletin verdiği cezayı az kına.

Dünyanın yıkılmaması için bırak adalet yerini bulsun.

Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar.

Adalet yorumlarımız saatlerimize benzer. Çoğu başka başka yerler gösterir ve herkes kendininkine itimat eder.

Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri varsa, o yerde güneş batıyor demektir.

Kendi çıkarımız hükmü tamamıyla yanlış kılar.

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.

Dünya yıkılsa da bırak adalet yerini bulsun.

Ben onun yemininin hürmetini terk ettim, onun adaleti de benim sağ elimi kestirdi!

Adalet, bir çağlayan gibi akmalıdır.

Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur.

Mutluluk şansı olmasaydı, adaletin hali ne olurdu.

Adalet “daha kötüye, daha kötü ceza verilir” buyurmuştur.

Saman çöpü degil; hilim, sabır ve adalet dağıyım.

Adalet olmadan düzen olmaz.

Birisi tutup da adillik herkese hak ettiğini vermektir deyip, adil insanın bu bakımdan düşmanlarına zarar vermesi, dostlarına yarar sağlaması gerektiğini söylerse, bu kimsenin söylediğini doğru kabul edemeyiz; bu insanın söylediği şey bilgece değildir. Çünkü bizim ulaştığımız sonuca göre bir insana zarar vermek hiç bir şekilde adil, haksever insanın özelliği olamaz.

Dün, adalete ihtiyaç duyduk; bugün, adalete ihtiyaç duyuyoruz; yarın, adalete ihtiyaç duyacağız! Adalet bizim sonsuza dek ihtiyacımızdır!

Adalet erdemlerin kraliçesidir.

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

Tanrı kadehinden şarap içen sarhoş, hiç adaletten ve doğrudan başka bir şey yapar mı?

Adalet, her şeyi lâyık oldugu yere koymaktır. Ayakkabı ayağındır, külâh başın.

Eğitimli insanlar adaleti ilke edinir ve onu düzenli bir biçimde yürütür; onu alçak gönüllülükle kurar ve sadakatla gerçekleştirir.

Adalet taksimcidir, bölüşülecek şeyleri o bölüştürür… fakat şaşılacak şey şu ki bunda ne cebir vardır ne de zulüm!

Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir.

Örnek insanlar adaleti anlar. Adaleti anlamayan adaletsiz olur.

Adalet gününde ateş, nurun zıddıdır, zira, ateş kahırdan meydana gelmedir, nur, ihsan ve fazıldan.

Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.

Hilelerle, tedbirlerle çalınmış olan malın vebali adalet günü çalan adamın boynunda kalır.

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir.

Kral olmasına kralım, bunda kuşku yok ama, her aklıma geleni de yapamam ya…

Allah adaleti, herkesi eşiyle çift etmiştir; fili fille, sivrisineği sivrisinekle.

Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak.

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.

Adil olmak, insanın kendine özgü erdemlerinin bir parçasıdır.

Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler.

Muratları, dilekleri koruyan adalettir. geceleyin damlarda sopalarını kakıp gezen bekçiler değil!

Ülkeler kılıçla alınır fakat adaletle korunur.

Adalet devletin hazinesidir.

Delinin elinden silâhı al da adalet ve sulh, senden razı olsun!

Gökyüzü düşse de bırak adalet yerini bulsun.

Adil insan, kendisine zarar verildiğinde bile adaletinden bir şeyler eksilmeyen kişidir.

Eşitlik her zaman adil değildir.

Adalet… Onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese kendine ait olanı vermek.

Kısa çöp uzun çöpten hakkını alır elbette.

İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır.

Medeniyetin ilk şartı adalettir.

Sen ey adaleti bilinmez adam, kurt yavrusuna süt veren keçiye benziyorsun!

Adalette bulunursan saadete erersin, kalem bunu yazdı, mürekkebi bile kurudu.

Bütün insanların yüksek vicdana sahip oldukları gün, adaletin bütün binaları atıl kalacaktır!

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

Herkese karşı adaletli ol ve bundan daha büyük bir şeref arama!

Kuş da senin adaletine sığınmış, balık da. Kimdir o kaybolan, kimdir o mahrum ki adaletin, onu arayıp bulmamış olsun?

Paylaş.

Bir Cevap Yaz