Devlet ile ilgili Sözler

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Ama gerçekte, devlet bir sınıfın başka bir sınıfı ezmesi için bir araçtan başka bir şey değildir, ve bu, demokratik cumhuriyette de monarşideki kadar geçerlidir. Friedrich Engels

Bir devleti kurmak için bin yıl ister, yıkmak için bir saat yeter. George Gordon Byron

Eğer insanlar Tanrı olsaydı, kendilerini demokratik olarak yönetebilirlerdi. İnsanlar Tanrı olmadıklarına göre, mükemmel bir devlet insanlara göre değildir. Jean-Jacques Rousseau

Hükümetlerin birici görevi insanların korunmasıdır, yaşamlarının yönetilmesi değil. Ronald Reagan

Kanunların çok olduğu yerde devlet daha yozlaşır. Gaius Cornelius Tacitus

Devlet, beylik demegojilerle geveze bir ihtiyar durumuna düşürülemez. Mülkün esas sahibi olan halk tarafından da başıboş bırakılamaz. Osman Pamukoğlu

Kapitalist düzende devlet, kapitalistlerindir.Tekelli düzende, tekeller devletindir. Yalçın Küçük

Devlet büyüdükçe, özgürlük de o oranda küçülür. Jean-Jacques Rousseau

Halkını tüketen devletlerin kendileri de tükenir. Eflatun

Devletler kendilerinden başka hamil ve menfaatlerinden gayri kanun tanımazlar. Albert Sorel

En büyük devletler gençler tarafından yıkıma sürüklenmiş, ihtiyarlar tarafından kurtarılmış ve kalkındırılmıştır. Cicero

Mefküresiz devletler her an kopacak bir kıyameti beklerler. Diriltici ve yaratıcı bir mefküreye malik olan her devlet layemuttur, ölmez. Ziya Gökalp

En iyi devlet nedir? Bize kendimizi yönetmemizi öğretendir. Goethe

Devlet güçlendiğinde halk değersizleşir; halk güçlendiğinde devlet değerlenir. Imgelem

Türkler, devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf üstatlardır. Hammer

Devlet iradesi işlemez olursa, kişilerin hürriyetini koruyacak hiçbir kuvvet kalmaz. Mustafa Kemal Atatürk

Eğer devlet güçlü olursa bizi ezer, eğer zayıf olursa telef oluruz. Paul Valery

Devlet, yapacağı işlerde özellikle genç nesli hesaba katmalı, onların ahlaklı birer genç olmaları için her türlü sosyal tedbiri almalıdır. Sokaklarda ve eğlence yerlerinde ahlaklarının bozulmasına göz yummamalıdır. Çünkü bedenen, ruhen, ahlaken sağlam olmayan vücuttan, sağlam nesiller beklenemez. Adolf Hitler

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. Hz. Muhammed

Devlet idaresinde çalışanlar halkın hizmetinde olduklarını unutmamalıdırlar. Thomas Jefferson

Bir devleti kurmak için bin sene ister, yıkmak içinse bir saat yeter. Lord Byron

Devletler insanlar gibidir, onlar da insan karakterinden yaratılırlar. Platon

Her kuşağın düşünceleri ve ihtiyaçları farklıdır. Dolayısıyla ya yasalar zamanla değişir ya da isyanlar sonucu hükümetler devrilir. Imgelem

Küçük toprak sahipleri, devletin en değerli parçalarıdır. Thomas Jefferson

Devlet olmadan insanın yaşamı yalnız, fakir, mutsuz ve kısadır. Thomas Hobbes

Bir devletin değeri hakkında verilecek karar, milletine sağladığı fayda ile ölçülür. Adolf Hitler

Devlet, en üstün hayır, en yüksek kemal ve en yüksek saadete kendisi ile ulaşılan, kendi kendine yeten bir birliktir. Farabi

Siyasetle ilgilenmeyen aydınlari bekleyen sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye razı olmaktir. Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, çerideki cephenin suskunluğudur. Mustafa Kemal Atatürk

Devlet varken özgürlük yoktur; özgürlük hüküm süreceği zaman devlet olmayacaktır. Vladimir İlyiç Lenin

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Kanuni Sultan Süleyman

Devletin olmadığı yerde bir mülkiyet söz konusu olmayacaktır, benim-senin ayırımı olamayacaktır; sadece gücü olan insan istediğini alabilecektir. Thomas Hobbes

Korkuya yer vermeyen bir devlette, kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler. Sophocles

Büyük güce sahip egemen devletler olduğu sürece savaş kaçınılmazdır. Albert Einstein

Devlet ne denli bozulmuşsa kanunların sayısı da o denli çoktur. Tacitus

Özgürlük tarihi, devletin gücünü artırmanın değil, aksine devletin güç ve yetkilerini sınırlamanın tarihidir. Woodrow Wilson

Devletler insan gibidir; büyürler, olgunlaşırlar, yaşlanırlar ve ölürler. Walter Savage Landor

Şimdiye kadar bir kimse tanımadım ki devlet idare etmemiş olsun. Voltaire

Tekelli düzende devletin tekellerin olduğunu söylemek, gerçeğin binde birini anlatmak demek oluyor. Tekelli düzende devlet tekellerle gerçekleşiyor. Yalçın Küçük

Paylaş.

Bir Cevap Yaz