Din ile ilgili Sözler

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Allah, dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir. Hz. Ali

Din; emperyalizmin, faşizmi sıçrattığı tahterevallidir. Eren Ali Gül

Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır. Atatürk

Din, bunalmış mahlukun iç çekişi, merhametsiz bir dünyanın ruhu ve aynı zamanda akılsız bir çağın aklıdır. Din halkın afyonudur. Karl Marx

Dinler halk için gerekli, ve onlar için paha biçilmez bir iyilik. Arthur Schopenhauer

Namaz kılmaktan yay, oruç tutmaktan çivi gibi olsanız da haram ve şüpheli şeylerden kaçmadıkça Allah o ibadetleri kabul etmez. Abdullah bin Ömer

Din fakirlerin zenginleri öldürmemesini sağlar. Napoleon Bonaparte

Din, dünyada büyük bir güçtür. Bir insanın kalbine kendi imanımızla değil, onun iman yolu ile girmeye çalışmamız gerekir. Bernard Shaw

Hiçbir zaman gerçek bir Tanrı’dan nefret etmedim, ama Tanrı’nın insanlarından nefret ettim. Marilyn Manson

Din adamı, geçindiremeyeceği kadar büyük bir ailenin reisidir. Samuel Johnson

Dünyayı yamamak için parçalarız dini biz. Sonra ne din kalır elde, ne yama diktiğimiz. İbrahim Bin Edhem

Dinin aslını anlamaya imkan yoktur. Ona ancak hayran olunur. Mevlana

Din bir milleti millet yapan unsurların arasındadır. Renan

Küçük şeylere gereginden fazla önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir. Eflatun

Din yüzünden gerilemedik, gerilediğimiz için dinden ayrıldık. Peyami Sefa

Dünya, 15 yaşından küçük çocuklara din dersi vermeyecek kadar dürüst olursa, belki o zaman ona umut besleyebiliriz. Arthur Schopenhauer

Din, onu kullanmasını bilen bir hükümet için her zaman en sağlam destek olacaktır. Napolyon Bonapart

Din, toplumsal obsesyonlarımız, obsesyonlarımız ise bireysel dinimizdir. Sigmund Freud

Bir insanın etiksel davranışı sempatisi, eğitimi ve sosyal bağları üzerine bağlı olmalıdır; hiç bir din tabanına gerek yoktur. İnsan hatta oldukça kötü bir etiğe cezalandırma korkusu ve ölüm sonrasında ödül uğruna ulaşır. Albert Einstein

Din, belirli şeylere bir açıdan bakmak değil, herşeye belirli bir açıdan bakmaktır. Robert E. Sega

Din sıradan insanları sessiz tutmak için mükemmel bir şeydir. Napoleon Bonaparte

Her şey dinin yanında: vahiy, kehanetler, hükümetin koruması, en yüksek değer ve tanınmışlık… ve hepsinden öte, doktrinlerini çocukluğun körpe çağında zihne kazıma, dolayısıyla neredeyse doğuştan gelen fikirler gibi görülmelerini sağlama şeklindeki paha biçilmez ayrıcalık. Arthur Schopenhauer

Din, insanlık tarihine hakim olan ve toplumları ayakta tutan en büyük kuvvettir. Benjamin Costant

Din, Tanrı’yla insanlara karşı duyulan sevgiden başka bir şey değildir. William Penn

İyimserlik dinlerde olduğu gibi felsefede de gerçeklerin yerini almış temel bir yanılgıdır. Arthur Schopenhauer

Din ve ahlak, aslında ikisi de vasıfları bakımından bir bütününm tamamlayıcısı olan iki parçadır. Heinrich Heine

Her dakika övülmek isteyen bir Tanrıya inanamam. Friedrich Nietzsche

Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir. Alexis Carel

Dinler ateşböcekleri gibidir: Parlayabilmek için karanlığa gereksinim duyarlar. Tüm dinlerin koşulu yaygın olan belirli bir derecede cehalettir. Ki sadece bu havada yaşayabilirler ancak. Arthur Schopenhauer

Din her cihetten yükselmeyi emreder ve insanı yüceltir. Hz. Ali

İnsan Tanrı’ya inanmayınca; hiç bir şeye inanmadığını göstermez; her şeye inandığını gösterir. Umberto Eco

Din, insanlık tarihine hakim olan en büyük güçtür. Dini duygular, insanın bitmeyen bir özelliğidir. Benjamin Costant

Din’e siyaset ve yobazlık bulaştığı sürece, gerçekler hep baş örtülü kalacaktır. Atakan Korkmaz

Kelimesi bir cent’e yazmak saçmalıktır. Eğer biri gerçekten 1 milyon dolar kazanmak istiyorsa, bunun en iyi yolu kendi dinini kurmasıdır. Lafayette Ronald Hubbard

Dinin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur; yokluk bile yok, şiir ve sanatsa hiç yok. Necip Fazıl Kısakürek

İnsanlar din hakkında yazar, savaşır, ölürler de din için yaşamasını bilmezler. Colton

Kâmil aklın en büyük hazinesi dindir. Bu sebeple insanın dini aklıdır. Aklı olmayanın dini de yoktur. Hz. Muhammed

Paylaş.

1 Yorum

Bir Cevap Yaz