Dil ile ilgili Sözler

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Dil dile değmeden dil öğrenilmez. Anonim

Gönlü ve sözü bir olmayan kişinin yüz dili bile olsa, o gene dilsiz sayılır. Mevlâna

Dili bir kelime daha fakir kılmak, bir ulusun düşüncesini bir kavramdan yoksun kılmak demektir. Arthur Schopenhauer

Türkçe; ağzımızda, anamızın dili gibi helâl ve güzel olmalı. Yahya Kemal Beyatlı

Gerçeği söylemek değil, anlatmak güçtür. Cenap Şahabettin

Dil ve bilim, insanlığın en büyük ve en yaratıcı iki basitlemesidir. Yalçın Küçük

Bizim dilimiz, bir imparatorluk dilidir. Her dil imparatorluk dili olamaz. Çünkü her millet imparatorluk kuramaz. Nihad Sami Banarlı

Dilde, fikirde, işde birlik. İsmail Gaspıralı

Herhâlde münevver bir insanın, anadilinden en az 30.000 kelime bilmesini zaruri bulurum. Hüseyin Saadettin Arel

Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır. Eflâtun

Dil, insanın karakterinin bir parçasıdır. Bacon

Bir kimsenin ne söylemesi gerektiğini bilmesi yeterli değildir; nasıl söyleneceğini bilmesi de gerekir. Aristoteles

Kuşlar ayaklarıyla, insanlar dilleriyle yakalanırlar. Thomas Füller

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Atasözleri

Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk

Dilini kaybeden bir millet, herşeyini kaybetmiş demektir. Peyami Safa

Bir ülkenin kanunlarının çiğnenmesinden sonra en büyük suç, dilinin çiğnenmesidir. Walter Lanoor

Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez. Kaşgarlı Mahmut

Millet, edebiyatı olan topluluktur. Balzac

Ben insanlara yalnız anadillerini bilmedikleri zaman dayak atılmasına taraftarım. Churchill

Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır. Ludwig Wittgenstein

Sözün doğrusu, dilin süsüdür. Hariri

Bana mükemmel bir lisan ver, sana büyük bir millet teşkil edeyim. Leibniz

Dil sürçeceğine, ayak sürçsün daha iyi. Herbert

Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Yunus Emre

Kendi dilini tam olarak bilmeyen, başka dilleri de bilemez. Bernard Show

Paylaş.

Bir Cevap Yaz