At ile ilgili Sözler

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Atın dış yüzünde insanın iç yüzü için güzel bir şey vardır.

Bir at, insanların kendileriyle ilgili hayallerinin bir yansımasıdır ve at bize sıradan varlığımızdan kaçış fırsatını verebilecek güce sahiptir.

5 dakika içinde bir General ortaya çıkarabilirim, fakat iyi bir atın yerine yenisini koymak zordur.

Bir at, eğer arkasında onu takip eden ve yakalayacak başka atlar yoksa, hiçbir zaman çok hızlı koşmaz.

At, sahibine göre kişner.

Aşk, dört nala giden at gibidir, ne dizginden anlar, ne söz dinler.

Atlara zarar verdiğinizde onlar daha iyi olmazlar, aksine gitgide daha da kötüleşirler.

Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir.

Ümit yok olunca at koşmaz.

At ölür, itlere bayram olur.

Akıl para ilen satın alınmaz.

At tayını tanır.

Irmaktan geçerken at değiştirilmez.

Atın başı geçtikten sonra kuyruğundan yakalamağa kalkma.

Aç eşek katırdan tez yürür.

Abdal ata binmiş bey oldum sanmış.

At ölü meydan kalır; yiğit ölür şan kalır.

Atı kaybolanın kulağından at sesi gitmez.

Kadın, kitap, at ödünç verilmez.

Akıllı kişi atını, ahmak karısını över.

Akıllının atı da yorulmaz, giysisi de eskimez.

Atına saygı gösteren, yaya gitmez.

Bayram günü kadın alma, yağmurlu gün at koşturma.

Eğreti ata binen tez iner.

El atına binen yaya kalır.

Ata eyeri ile kıymet biçme.

At, siz ne kadar da isteksiz olsanız sizi en çok hızlandıracak olandır

Cennetin rüzgarı atın iki kulağının arasından eser.

Bir at zenginlikten daha kıymetlidir.

At insanlığa bir hüdavendiğardır (Allah’ın armağanıdır.)

Atına binince düşman,inince dost gibi davran.

Atına dostun gibi bak, düşmanın gibi bin.

Vagon kışın bekler, yazın…. at ise asla.

Paylaş.

Bir Cevap Yaz