Hukuk ile ilgili Sözler

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Çeşitli kaynaklardan araştırıp bulduğumuz hukuk ile ilgili sözleri sizler için derledik.

İyi yasalar, kötü davranışların evladıdır. Charles Macklin

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Freud

Kerhane de namus aramaya benzer Türkiye’de hukuk aramak… Twitter

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. Emile Zola

Nomos herşeyin kralıdır. Heredotus

Yasalar fakiri ezer ve zenginler ise yasaları yönetir. Oliver

Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. Gandhi

Adalet güzeldir, fakat emirlerde olursa daha güzel olur. Hz. Muhammed

İnsanları iyi yapan yasalardır. Aristo

Ekonominin tabii kanunları vardır. Bu kanunların dışına çıkarak nehri tersine akıtmayalım. Turgut Özal

Adalet yorumlarımız saatlerimiz benzer. Çoğu başka başka yerler gösterir ve herkes kendininkine itimat eder. Fransız Atasözü

Hukuksuz, haksız tutukluluk ve hatta uzun tutukluk yapanlar, Allah’tan korkmazlar mı? Allah zulüm edeni sevmez! Facebook

Adalet, evrenin ruhudur. Ömer Hayyam

Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir. Aristo

Kanunların sayısı ne kadar fazla ise yolsuzluk o kadar fazla olur. Gaius Cornelius Tacitus

Hukuk birgün herkese lazım olur. Twitter

Adalet kadar büyük, tanrısal bir şey yoktur. Addison

Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır. Aristo

Kanunların çok olduğu yerde devlet daha yozlaşır. Gaius Cornelius Tacitus

Adalet mülkün temelidir. Hz. Ömer

Yasalar insanı kontrol etmek için gereklidir. Han Fei

Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar. Facebook

Kanunları severim faydalıdırlar, ama uygulanmadıklarında işe yaramazlar. Noam Chomsky

Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. Refik Halid Karay

Eğer yasalara saygı gösterilmesini istiyorsak, önce saygı duyulacak yasalar yapılması lazımdır. Louis D. Brandeis

En yıkıcı, en öldürücü yara haksızlık yarasıdır. Twitter

Yasa bir insanın bir eylemde bulunması veya eylemin sınırlandırılmasının ölçüsü ve kuralıdır; lex (yasa), ligare (bağlı kılmak) kelimesinden türetilmiştir ve bir kimsenin eylemlerinden bağlı tutulmasını ifade eder. Thomas Aquinas

Adaleti seven bir insan için her yer emindir. Epiktetos

Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar. William Pitt

Eğer yasalara saygı gösterilmesini istiyorsak, önce saygı duyulacak yasalar yapılması lazımdır. Louis D. Brandeis

Ne zulüm, ne merhamet yalnızca adalet! Facebook

İnsanlar ancak adaletle doyurulur. Emerson

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere ergeç ulaşır. Mirebau

İnsanların refah ve huzurunun temeli hukuktur. Marcus Tullius Cicero

İnsanlar yasaları, adaletin işlemesi ve şiddetin onun kölesi olması için oluşturdu. Euripides

Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır. Twitter

Adalet, ulusların sürekli yiyeceğidir. Ckateubriand

Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. Hukuk ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir. Pierre Calamanderi

T ecrübelerim bana gösterdi ki, hukuka bağlı olmayan bir hükümet uzun müddet ayakta kalamaz. Böyle hükümetler çıplak olup, kendini gören herkese karşı gözlerini yere diken ve kimsenin yanında hürmet ve itibarı olmayan birine benzerler. Hatta böyle bir hükümet, tavanı, kapısı, avlu duvarları olmayan ve her önüne gelenin içeriye daldığı bir eve de benzetilebilir. Emir Timur

“Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever.” Hadis

Bizi koruyan hukuk kuralı değildir, kuralı koruyan biziz. Georges Bernanos

Hiç bir şey devlete yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz. Justiniaus Kanunları

Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır. J. A. Froude

Adalet mülkün temelidir. Nizamülmülk

İnsancıl olmadıkça adil olamazsın. Vauvenargues

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. Hz. Muhammed

Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. Konfüçyüs

Mal cimride, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa düzen bozuktur. Hz.Ebubekir

Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir. Candar

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. Pascal

Bir günlük adalet altmış yıllık ibadetten faziletlidir. Hz. Muhammed

Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır. İhering

Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir. John Webster

Adalet herkese hakkını vermektir. Justinian

Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar. Falih Rıfkı Atay

Az şeye sahip olan değil, çok fazla şey isteyen fakirdir. Seneca

Yasaları her yerde güçlüler yaptı ve zayıfları ezdi. Turgot

Paylaş.

Bir Cevap Yaz