Hürriyet ile ilgili Sözler

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Ekmeksiz hürriyet, hürriyetsiz ekmek düşünülemez! Sefiller

Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. Mustafa Kemal Atatürk

Hür olmadığı halde kendisini hür sananlar kadar köle yoktur. Goethe

Kaybedecek bir şeyinin kalmaması, özgürlük galiba. Ama bunu kim elde edebilir, kim başarabilir, onu bilmiyorum. Kaybedenler Kulübü

İnsan yaşamayı ve yaşamamayı aynı şey diye kabul ettiği zaman hürriyete kavuşur. Dostyoveski

Hürriyet Türk’ün hayatıdır. Mustafa Kemal Atatürk

Hürriyet ağacı, ara sıra, zorba ve zalimlerin kanıyla sulanmalıdır Çünkü bu onun tabii gübresidir. Thomas Jefferson

Bana hatırlama sanatını değil, unutma sanatını öğret; çünkü ben hatırlamak istemediklerimi hatırlıyorum ve unutmak istediklerimi unutamıyorum. Themistocles

Hürriyet, tarihin kaybolmayan tek değeridir. Albert Camus

Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Mustafa Kemal Atatürk

Hürriyet, hiçbir vakit hapsedilmez, hatta o tazyike uğradığı nispette genişler. La Cordaire

Hürriyet de, mutlak tanımı imkansız sözcük ve kavramlar arasında ve belki de başında yer alıyor; taşın hem özgür ve hem de esir olduğunu söylemek mümkündür ve bu hürriyetin anlatılmasındaki zorluğa işaret etmektedir. Hareket, istek veya alışkanlığını kaybetmiş katman veya sınıfları, hareket etmedikleri için özgürlükten yoksun sayabilir miyiz; bu nedenle, özgürlüğün bir hareket durumu ve sadece hareket durumu değil, aynı zamanda sınırlarda ve sınırları zorlayan hareket hali olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla, bir yanıyla öznede hareket isteği ve diğer yanıyla, sınırla çatışma hali yoksa, özgürlüğün varlığını söylemek, sözcüğün olumsuz anlamında, metafiziktir. Yalçın Küçük

Türkiye devletinin bağımsızlığı mukaddestir. O, ebediyen, sağlanmış ve korunmuş olmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk

Hürriyet olan bir memlekette yaygara çok, ıstırap az, baskı altında bir memlekette ise yakınma az, keder çoktur. Carnot

Hürriyet, kanunların müsaade ettiği her şeyi yapmak hakkıdır. Montesquieu

Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Said Nursî

Türkiye halkı, asırlardan beri, hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı bir yaşama gereği saymış bir milletin kahraman evlâtlarıdır. Mustafa Kemal Atatürk

Hürriyete karşı güveni kalmayan bir cemiyet derhal yıkılır. Simon

Tam bağımsızlık, bizim bugün üzerimize aldığımız vazifenin temel ruhudur. Mustafa Kemal Atatürk

Hürriyet, kalbin hür olmasından başka bir şey değildir. Şibli

Hürriyet verilmez, alınır. Robespierte

Tam bağımsızlık denildiği zaman, elbette siyasî, malî, İktisadî, adlî, askerî, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Mustafa Kemal Atatürk

İki türlü hürriyet vardır, yalancı hürriyet: Bir insan istediği her şeyi yapabilir, sahici hürriyet: Bir insan ancak yapması icap eden şeyleri yapar. S. Kinsgley

Hür insanın vücudu esir edilebilir, ama ruhu yakalanamaz. Amyor

İstiklâl ve hürriyet âşığı milletler için ıstırap anları, o ıstırabın sebepleri, o ıstırabın amilleri, ibret alıp tetikte durmak için hatırlanmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk

Hiçbir şey insanın hayal gücü kadar hür değildir. David Hume

Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değillerdirler. Abraham Lincoln

Kişisel özgürlük salt olamaz; başkalarının hak ve özgürlüğü ve milletin ortak çıkarları kişi özgürlüğünü sınırlar. Mustafa Kemal Atatürk

Eğer tamahkar ve doymaz bir karaktere sahipse hür sayılan biri dahi köledir Asıl hür, köle bile olsa gözü tok ve kanaatkar olan kimsedir. Bünan Bin Muhammed

Paylaş.

Bir Cevap Yaz