Demokrasi ile ilgili Sözler

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Demokrasinin kötülüklerinden birisi sevsen de sevmesen de seçtiğin insana katlanmak zorunda olmaktır. Max Lerner

Bir yanda sürüler ve diğer yanda oligarklar varsa, demokrasi bitmiştir. Ben ölmüş atı kırbaçlamıyorum. Yalçın Küçük

Demokrasi, neredeyse tamamı sahte ve büyük toprak zenginleri ile profesyonel politikacıların kontrolünde olan seçimlerden ibaret olamaz. Che Guevara

Bütün despotizmler içerisinde demokrasi en kötüsüdür. Fisher Ames

Demokrasi, bizim sizden yapmanızı istediğimizi yaptığınız sürece istediğinizi yapmakta özgür olduğunuz bir düzendir. Noam Chomsky

Emperyalizmin ve halk yönetiminin hiç bir ortak noktası yoktur.Politikaları, usulleri ve ruhları birbirinden ayrıdır. John Atkinson Hobson

Geri kalmış demokrasiler için: “Herkes fikrini söyler, kararı ben veririm. Burada demokrasi var.” Oscar Wilde

Demokrasi, sürüye zorla alınan savunmasız hayvanın yaşadığıdır. Eren Ali Gül

Demokrasi demek, “sen de benim kadar iyisin,” demektir. Theodore Parker

Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir. Aristoteles

Demokrasi finansal oligarşiyle, Ku Klux Klan tarafından siyahlara uygulanan ayrımcılık ve zulümle, ya da Oppenheimer’a yapıldıığı gibi bilim insanlarına mevkilerini elinden alarak uygulanan zulümle, dünyayı yıllar boyu Paul Robeson’un harika sesinden mahrum bırakıp onu kendi ülkesinde hapsetmeyle ve Rosenbergler’i bir çok hükümetin ve Papa Onikinci Pius’un çağrılarını da içeren; şoka uğramış tüm dünyanın protestolarına rağmen ölümlerine göndermekle bağdaşmaz. Che Guevara

Demokrasi, geriye kalanlar hariç en kötü yönetim şeklidir. Winston Churchill

Demokrasi, halkın halk tarafından halk için idaresidir. Abraham Lincoln

Demokrasi, içindeki insanların izleyici değil oyuncu olduğu bir sistemdir. Noam Chomsky

Kuşkusuz sadece dar anlamda yürütmenin yavaşlamasını da kastetmiyorum; yasama organının da “fast-food” türü hızla yasa servisi yapan bir mekanize mutfağa dönüştürülmesi de demokrasiden uzaklaşmak olmalıdır, hızlı yasa çıkartan bir yasama organıyla övünen bir ülkede demokrasi düşüncesinin bayağılaştığını tespit yerindedir. Yalçın Küçük

Demokrasi, istatistiğin şu tuhaf suistimali. Jorge Luis Borges

Demokrasi ile laiklik arasındaki tek ilişki, birbirinin zıttı olmalıdır. Demokrasiyi laisizmin temeli saymak, hem cehalet ve hem de aptallık oluyor. Çünkü devrimler laisizmi getiriyor, “demokrasi”, pek çok “şeyi” ve bu arada akıl düzenini bozuyor. Yalçın Küçük

Demokrasilerde bir seçmenin cehaleti bütün halkın güvenliği için tehlikedir. John F. Kennedy

Demokrasi, yürütmenin yavaşlaması demektir. Ne kadar yavaşlatma; bunun bir ölçüsü olduğunu sanmıyorum, sadece tanımını formüle edebiliriz, yürütmenin hızlanmak istediği aşamada hızını kesmek ve kesebilmek demokrasidir. Tersinden de formüle edebiliriz, “demokratik” olmadığı kabul edilen bir düzenden “demokratik” tabir edilen bir düzene geçmeye karar verildiği an, yürütmenin de yavaşlayacağına karar verilmiş olmaktadır. Yalçın Küçük

Demokrasilerde çareler tükenmez. Süleyman Demirel

Demokrasinin esas prensibi, halkın egemenliğidir. Ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için, yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi, otokrasiye geçebilir. Halk övülmeyi sever. Onun için, güzel sözlü demagoglar, kötü de olsalar, başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir. Eflatun

Demokrasinin kusurları, yine demokrasi ile kapatılır. Alfred Smith

Devlet, bir durumdur ve demokrasi, bir devlet durumudur. Yalçın Küçük

Eğer insanlar Tanrı olsaydı, kendilerini demokratik olarak yönetebilirlerdi. İnsanlar Tanrı olmadıklarına göre, mükemmel bir devlet insanlara göre değildir. Jean-Jacques Rousseau

Eşitlik olmadan demokrasi olmaz. Noam Chomsky

Liberal ve demokratik görünen yönetim kendisini, büyük ölçüde, görünmeyen despotizme barınaklık ederek uygarlığı yok ederek ayakta kalır. Herbert Marcuse

Gerçek demokrasi hiçbir zaman var olmamıştır ve olmayacaktır da. Jean-Jacques Rousseau

Organizasyon kurma hakkı vazgeçilmez bir hak ve özgürlüktür. Alexis de Tocqueville

Oy vermek bir şeyleri değiştirseydi yasaklanırdı. Emma Goldman

Yönetim ne halkındır, ne halk tarafından yapılır, ne de halk içindir. Noam Chomsky

Paylaş.

Bir Cevap Yaz