Deha ile ilgili Sözler

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Acı çekmeyen deha yoktur.

Deha, karanlıkta ışıksız görebilmektir.

Deha, belli bir konuya yönetilmiş derin bir dikkatin mahsulüdür.

Gerçek deha, yaratılıştan var olandır. Hiçbir zaman terbiye veya eğitimle deha olunmamıştır.

Deha Tanrı vergisidir, ama yetenek bizimdir.

Dehanın ilk ve en büyük şartı, hakikatı sevmektir.

Deha, satışa çıkarılan ürünün üstüne konulan markadır.

Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir.

Dehayı, kişinin kendisine verilen eğitime karşı çıkan üretken başkaldırı gizilgücü olarak tanımlıyorum.

Dehanın 10’da 1’i yetenek 10’da 9’u da çalışmaktır.

Büyük olmanın yoluda, deha gibi çalışma ve alınterinden geçer.

Dahiliğin mutlak bir sınırı vardır, aptallığın asla.

Cehaletle deha arasındaki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehanın sınırları var cehaletinse hiçbir sınırı yoktur.

Deha ile huzur bir araya gelmez.

Benim bütçem senin zevkin ne mucizeler yaratır kim bilir.

Deha, geleceğe uzayan bir yoldur.

Deha, gerçekleri alışılmamış şekilde görmekten başka bir şey değildir.

Deha, gayret ve sabrın çocuğudur.

Eğitilmemiş deha, işlenmemiş gümüşe benzer.

Dehalar, çağlarını aydınlatmak için yanan meteorlardır.

Başkalarının başaramadığını yapmak ustalıktır, ustalığın başaramadığını ise deha tamamlar.

Dehanın yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu terdir.

Paylaş.

Bir Cevap Yaz