Güzel Sözler, Bir başka Güzel Sözler sitesi ve En iyi Güzel Sözler sayfası ile sizlerleyiz!

Bismillâhirrahmânirrahîm

De ki: “Yarılan karanlıktan çıkan sabahın Rabbine, yarılışlardan fışkıran oluşun Rabbine sığınırım! Yarattıklarının şerrinden, Çöktüğü zaman karanlığın, gelip çattığı zaman göz perdelenmesinin, tutulduğu zaman Ay'ın, battığı zaman Güneş'in, taştığı zaman şehvetin, soktuğu zaman yılanın, ümit kırdığı zaman musibetin şerrinden! Düğümlere üfleyip tüküren üfürükçülerin şerrinden! Kıskandığı zaman hasetçinin şerrinden...”

Felâk Sûresi
Google Reklamları

Din ile ilgili Sözler 21 / 05 / 2013

Allah, dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir. Hz. Ali

Din; emperyalizmin, faşizmi sıçrattığı tahterevallidir. Eren Ali Gül

Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır. Atatürk

Din, bunalmış mahlukun iç çekişi, merhametsiz bir dünyanın ruhu ve aynı zamanda akılsız bir çağın aklıdır. Din halkın afyonudur. Karl Marx

Dinler halk için gerekli, ve onlar için paha biçilmez bir iyilik. Arthur Schopenhauer

Namaz kılmaktan yay, oruç tutmaktan çivi gibi olsanız da haram ve şüpheli şeylerden kaçmadıkça Allah o ibadetleri kabul etmez. Abdullah bin Ömer

Din fakirlerin zenginleri öldürmemesini sağlar. Napoleon Bonaparte

Din, dünyada büyük bir güçtür. Bir insanın kalbine kendi imanımızla değil, onun iman yolu ile girmeye çalışmamız gerekir. Bernard Shaw

Hiçbir zaman gerçek bir Tanrı’dan nefret etmedim, ama Tanrı’nın insanlarından nefret ettim. Marilyn Manson ..devamı »

Dilek ile ilgili Sözler 21 / 05 / 2013

Acil şifalar dilerim haydi ayaklan artık buralar sensiz çok sıkıcı…

Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle…

Kim şu üç şeye sarılırsa dünya ve ahiret dileklerine kavuşur: Allah’a sığınmak, ilahi takdire razı olmak ve Allah’a karşı hüsn-ü zanda bulunmak. Cafer-i Sâdık

Buralar sensiz çekilmiyor bir tanem çabucak iyileş ve biran önce aramıza dön lütfen.

Saçlarına ak düşsün istemem, gözlerine yaş dolsun istemem, bir tek dileğim var Rabbimden mutluluklar senin olsun başka birşey istemem.

Sohbetin ve neşen le özlenmiş durumdasın biran önce iyileş lütfen geçmiş olsun.

Rabbim’den senin gözünün yasının akarsa mutluluktan akmasını, seni üzerlerse de onlara gülüp geçmeni diliyorum ve öbür dünyada sana cennet diliyorum. ..devamı »

Dil ile ilgili Sözler 10 / 05 / 2013

Dil dile değmeden dil öğrenilmez. Anonim

Gönlü ve sözü bir olmayan kişinin yüz dili bile olsa, o gene dilsiz sayılır. Mevlâna

Dili bir kelime daha fakir kılmak, bir ulusun düşüncesini bir kavramdan yoksun kılmak demektir. Arthur Schopenhauer

Türkçe; ağzımızda, anamızın dili gibi helâl ve güzel olmalı. Yahya Kemal Beyatlı

Gerçeği söylemek değil, anlatmak güçtür. Cenap Şahabettin

Dil ve bilim, insanlığın en büyük ve en yaratıcı iki basitlemesidir. Yalçın Küçük

Bizim dilimiz, bir imparatorluk dilidir. Her dil imparatorluk dili olamaz. Çünkü her millet imparatorluk kuramaz. Nihad Sami Banarlı

Dilde, fikirde, işde birlik. İsmail Gaspıralı

Herhâlde münevver bir insanın, anadilinden en az 30.000 kelime bilmesini zaruri bulurum. Hüseyin Saadettin Arel ..devamı »

Dikkat ile ilgili Sözler 10 / 05 / 2013

Çok bilen, çok şeye dikkat eder. Lessing

Dikkat, aklın en büyük çocuğudur. Victor Hugo

Başkalarının yanılmalarına bak, dikkati öğrenirsin. Publius Cyrus

Dikkatsizlik gençlere, telaş ise yaşlılara özgüdür. Cicero

Kavramak için görmek, görmek için de dikkatli olmak gerekir. Pitigrili

Dikkat edilmesi gereken ve cesaretli olunması gereken zaman vardır ve mantıklı bir kişi hangisi olduğunu bilir. Dead Poets Society

Hayırlı eş, eşinden başkasına dikkat çekmeyecek şekilde giyinendir. Hz. Fatma

Dikkat, hiçi herşeye döndürür. Goethe

Hiçbir işte gerektiğinden fazla acele etme! Dikkatli olanlar kendilerini zor duruma düşmekten korurlar. Hz. Ali ..devamı »

Diken ile ilgili Sözler 10 / 05 / 2013

Ayağında diken yarası olmayan, sinesine gül kokusu süremez.

Bahçıvan bir gül için bin diken yetiştirir.

Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğimize, dikenin çiçeği var diye sevinelim.

Define ile yılan, gülle diken, sevinçle gam bir aradadır.

Mutluluk dikenler arasında açan bir güldür.

Devrim ile ilgili Sözler 10 / 05 / 2013

Aşk, devrim, bilim, ayrıntıdadır. Yalçın Küçük

Bütün ülkelerin proleterleri, birleşin! Karl Marx

Cüceler de devrim yapabilirler, yeter ki ihtilaldan önce kendilerini dev olarak görebilsinler! Mehmet Murat İldan

Çocuk kadar yaratıcı, çiçek kadar kırılgan, kadın kadar patlamaya hazır; işte o devrim’dir. Yalçın Küçük

Devrim, bir akıldan bir diğer akıl düzenine geçiş sürecidir; bu nedenle de bütün devrimler bir terör ve aynı anlama gelmek üzere diktatorya dönemi yaşıyorlar. Diktatorya, aklı, daha önceki hazırlıklarından özgürleştirmek için zorunlu oluyor. Bu da bir insanın aklından çıkmıyor ve tarihin mantığı getiriyor. Yalçın Küçük

Her türlü otorite ve hiyerarşi sorgulanmalı ve bunların meşruiyeti ispatlanmalıdır. Meşruiyetini ispatlayamayan her türlü otorite gayrimeşrudur ve devrilmelidir. Noam Chomsky

Devrimler tarihin lokomotifleridirler. Nikita Khrushchev ..devamı »

Devlet ile ilgili Sözler 10 / 05 / 2013

Ama gerçekte, devlet bir sınıfın başka bir sınıfı ezmesi için bir araçtan başka bir şey değildir, ve bu, demokratik cumhuriyette de monarşideki kadar geçerlidir. Friedrich Engels

Bir devleti kurmak için bin yıl ister, yıkmak için bir saat yeter. George Gordon Byron

Eğer insanlar Tanrı olsaydı, kendilerini demokratik olarak yönetebilirlerdi. İnsanlar Tanrı olmadıklarına göre, mükemmel bir devlet insanlara göre değildir. Jean-Jacques Rousseau

Hükümetlerin birici görevi insanların korunmasıdır, yaşamlarının yönetilmesi değil. Ronald Reagan

Kanunların çok olduğu yerde devlet daha yozlaşır. Gaius Cornelius Tacitus

Devlet, beylik demegojilerle geveze bir ihtiyar durumuna düşürülemez. Mülkün esas sahibi olan halk tarafından da başıboş bırakılamaz. Osman Pamukoğlu

Kapitalist düzende devlet, kapitalistlerindir.Tekelli düzende, tekeller devletindir. Yalçın Küçük

Devlet büyüdükçe, özgürlük de o oranda küçülür. Jean-Jacques Rousseau

Halkını tüketen devletlerin kendileri de tükenir. Eflatun ..devamı »

Deve ile ilgili Sözler 29 / 04 / 2013

Deve çalar zilini dengi dengine.

Deveci ile ahbab olan kapısını yüksek tutmalı.

Deveye hörgücü ağır gelmez.

Deve kırk yıl sonra intikam almış. “ne çabuk oldu” demiş.

Deveyi yardan ayıran bir tutam ottur.

Deve bir akçeye; götür, Deve bin akçeye; getir.

Devede akıl olsa eşeğin arkasından gitmez.

Deveye ot lazım olunca boynunu uzatır.

Deveye sormuşlar; “boynun neden eğri” diye. “nerem doğru ki” demiş.

Her devenin eti yenmez.

Deveye hendek atlatmak. ..devamı »

Dervişlik ile ilgili Sözler 29 / 04 / 2013

Âdile, uzatma sözünü, derviş edegör özünü, görmek istersen Hak yüzünü, incitme hiç dervişleri.

“Ben ilim şehriyim, Ali kapısıdır.” O kapıya yapışan kişinin ismi derviştir. Pir-i Galibi

Dervişin anayasası kulluk vazifesini yerine getirmektir. Pir-i Galibi

Akılcı dinden felsefe, nakilden tasavvuf, hakikat zuhur eder. Akılcı dinden mürteci yetişir. Nakli yaşayan, derviş sıfatının tecelli ettiği bahtiyar toplumlarda irtica-i hal kesinlikle olmaz. Pir-i Galibi

Dervişlik olsaydı tâc ile hırka, Biz dahi alırdık otuza kırka. Yunus Emre

Kardeşim, sende gizli gönül derdi yoksa, dervişin sana aşktan bahsetmemesi daha iyidir. Pir-i Galibi

Zamana göre şer’-i şerife uygun anlattıklarına göre Din-i İslam’ı asr-ı saadetteki gibi içtihatlı, katılaşmadan, hoşgörülü, samimi yaşayan ve bu sıfatı taşıyan kişiye “derviş” denir. En büyük derviş Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimiz’dir. Pir-i Galibi

Despotizm ile ilgili Sözler 29 / 04 / 2013

Despotizm ile irtica el eledir. Birisi varsa diğeri mutlaka oradadır.

Liberal ve demokratik görünen yönetim kendisini, büyük ölçüde, görünmeyen despotizme barınaklık ederek uygarlığı yok ederek ayakta kalır.

Despotlar, havanın ahlaklı olduğu bölgeleri severler.

Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir.