Kısa Hikayeler

Kısa Hikayeler Leyla ile Mecnun Hikayesi
Leylâ ile Mecnûn
Yazar 0

Mecnun, bir kabile reisinin dualar ve adaklarla dünyaya gelmiş olan Kays adlı oğludur. Okulda bir başka kabile reisinin kızı olan Leyla ile tanışır. Bu iki genç…