Dini Sözler

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

Allah’ım, Senden iffeti ve dünyam, dinim, aile efradım ve malım hakkında afiyeti istiyorum. (Camiu’s-Sağir, 874)

Evlerinizde Kur’ân-ı çok okuyunuz. Çünkü Kur’ân okunmayan evin hayrı az, şerri çok olur ve o ailenin geçimi daraltılır. (Camiu’s-Sağir, 823)

Saçı sakalı ağarmış yaşlı Müslüman’a saygı gösterip ikram etmek, Allah’a saygıdandır. (Ebu Davud, Edeb, 23)

Cenab-ı Hakk’ın en çok sevdiği amel, az da olsa sürekli ve devamlı olandır. (Muslim, Salat, 217)

Kıyamet yaklaştı. Halbuki insanlar dünyaya karşı ancak hırslarını artırıyorlar, Allah’tan da uzaklaşıyorlar. (Camiu’s-Sağir, 773)

Ölümü çok hatırlayın. Çünkü böyle yapman ölümün dışında her musibete karşı sana teselli verir. (Camiu’s-Sağir, 814)

Resulullah’tan(a.s.m) bir müjde: “Ümmetim merhamete nail olan günahları bağışlanan ve tevbesi kabul edilen bir ümmettir.” (Camiu’s-Sağir, 939)

Öfke şeytandandır. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Su ateşi söndürür. Öyleyse biriniz öfkelendiğinde abdest alsın. (Camiu’s-Sağir, 5805)

Bir kimse sıkıntıda olan bir şahsa kolaylık gösterirse Allâhü Teâlâ da o kimseye dünyâda da, âhirette de kolaylık ihsân buyurur. (Sahîh-i Müslim)

Sabah namazını kılan kimse Allah’ın himayesindedir. (Müslim, Mesâcid 261-262)

Bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek, sabaha kadar nafile ibadetten daha sevaptır. (Deylemi)

Evlâdına Kur’ân-ı Kerîm öğreten (ana) baba kıyâmet günü muhakkak sultan tâcıyla tâclandırılır ve onlara insanların mislini görmedikleri elbiseler giydirilir. (Kenzü’l-Ummâl)

Kul başkalarının hatalarını bağışladıkca Allah da onun şerefini arttırır. (Riyazü’s Salihin, 557)

Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; Ey Allah’ın kulları, kardeş olun. (Buhârî, Edeb, 57)

Günahlarını azalt ki, ölüm sana kolay gelsin. Borcunu azalt ki, hür yaşayasın. (Camiu’s-Sağir, 778)

Bana çok salavat getirin. Çünkü bana getireceğiniz salavatlar, bağışlanmaya vesilesidir. (Camiu’s-Sağir, 821)

Günahtan tam dönen ve tövbe eden, o günahı hiç işlememiş gibidir. (İbn Mace, Zühd, 30)

İnsanların en faziletlisi, Allah yolunda canıyla, malıyla cihad eden mü’mindir. (Camiu’s-Sağir, 760)

Bir köy veya sahrada üç kişi birlikte bulunur da namazı aralarında cemaatle kılmazlarsa, şeytan onları kuşatıp yener. Öyleyse cemaate devam ediniz. Muhakkak ki sürüden ayrılan koyunu kurt yer. (Sünen-i Ebû Dâvûd)

Kim, İslâmiyet daha yüce olsun diye savaşıyorsa, o ALLAH yolundadır. (Buhârî, İlim, 45)

Namaz için ezan okunduğunda gök kapıları açılır ve dualar kabul edilir. (Camiu’s-Sağir, 495)

Salih mü’minlerden dostlarınızı çoğaltınız. Çünkü Kıyamet Günü her bir mü’min için şefaat hakkı vardır. (Camiu’s-Sağir, 579)

Allah’tan kusurlarınızı örtme­sini ve sizi korkularınızdan emin kılmasını isteyin. (Camiu’s-Sağir, 638)

İnsanların en kötüsü şunlara bir yüzle, bunlara da başka bir yüzle davranan ikiyüzlü kimsedir. (Ebu Davud, Edeb, 34)

Sadakaların ve yardımların en hayırlısı, verilen kimsenin ihtiyâcını giderendir. (Nesei, Zekât, 60)

Hasetten sakınınız. Zira Âdem’in oğlu (Kâbil) kardeşini (Hâbil’i) haset yüzünden öldürmüştür. (İbn-i Asâkir, Târîh-i Dımaşk)

Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası. (İbn Mâce, Dua, 11)

Yatağa uzandığında Fâtiha’yı ve ihlâs Suresini okursan ölüm hariç, her tehlikeden emin olursun. (Camiu’s-Sağir, 502)

Zenginlik mal çokluğuyla değildir; bilakis göz tokluğuyladır. (Buhari, Rikâk, 15)

1 2 3
Paylaş.

55 yorum

  1. Mehmet Akif Kaya on

    Ne güzel demiş; Allah’ım senden başka hiçbir şeyi olmayan ben, senden başka her şeyi olanlara acırım. Cumanız hayırla dolsun.

Bir Cevap Yaz