kelimesi ile ilgili arama sonuçları, uygun ipuçları ve mevcut yazılar listeleniyor!

Arama Sonuçları "" 28 / 04 / 2015

Kant Sözleri 11 / 06 / 2011

İnsan, bir dünya varlığıdır, ama, kendi kendisini (onun) bir üyesi olarak kuran (varlık). Yaşamın peşinden gelen cansızlık ölümdür. Özgürlük kavramı: kendi kendinin yaratıcısı olmak. Ben, insan, kendim için bir dışsal duyu nesnesi; dünyanın bir parçasıyım. Özne kendi kendisini nasıl a priori belirler. en yüce bilgelik İçimde öyle bir varlık var ki, etkinliğin nedensel ilişkileri (nexus […]

Cicero Sözleri 11 / 06 / 2011

İnsan kendisini kaybetmeden kendisini bulamaz. Bir yerde yaşam varsa orada umut da vardır. Doğruluk ve sorumluluk sahibi kimse lider olmaya layıktır. Hayat yokuşunu tırmanırken rastladığınız insanlara iyi davranın;inişte yine onlara rastlayacaksınız çünkü. Tarlasını süren kimse, fenalık yapmayı düşünmez. Barış ile Kölelik arasında çok büyük fark vardır Barış huzur dolu bir özgürlüktür.Kölelik ise yanlız şavaşarak değil […]

Hegel Sözleri 11 / 06 / 2011

Dünya tarihi, özgürlük bilinçliğinin gelişmesinden başka bir şey değildir. Her aklî olan gerçektir, her gerçek olan aklîdir. Tanrı, insan ve madde diye ayırım yapmak anlamsızdır. Evrensel cevher, saf bilinç olan ruhtur. Düşünce basamaklarını kateden insan sonunda kendisine döner. Gerçek ruhun kendisi olduğunu keşfeder. Aslında insan tanrı; tanrı da insandır. Felsefe objelerin düşünce ile görülmesidir.

Georges Politzer Sözleri 11 / 06 / 2011

Öldürülürken son sözleri alman askerlerine ithafen “Ben sizin kurtuluşunuz için mücadele ettim. Siz kurtuluşunuzu öldürüyorsunuz” olmuştur. Politzer’in gözünden felsefenin temel ilkelerine giriş yapsak mı? “Felsefe, içinden belirli bir davranis biçimi çikartilan genel bir dünya görüsüdür.” Boyunduruktan kurtulmayı isteyen sömürülen sınıfın çıkarı dünyaya doğrudan bakmaktır. Sömürücü sınıfın sömürüyü sürdürmek için yalana gereksinimi vardır; devrimci sınıfın ise […]

Victor Hugo Sözleri 11 / 06 / 2011

Az yalan söylenmez; yalan söyleyen her yalanı söyler! Belki de yalancı arkadaşlarına bir teşekkür borçlusun, sana gerçek dostalarının kıymetini hatırlattıkları için. Çalışmak, uçup gidebilecek bir alışkanlıktır; bırakması kolay, yeniden başlaması zor bir alışkanlıktır. Dünyada en çok istediğim ve bana yaşamı gerçekten sevdiren iki şey var; aşk ve özgürlük. Aşk uğruna gerekirse, yaşamımdan vazgeçerim. Özgürlük uğruna […]

William Shakespeare Sözleri 11 / 06 / 2011

Aslında hiç bir şey iyi veya kötü değildir. Her şey bizim onlar hakkında düşündüğümüze bağlıdır. Bazı yıkılışlar, daha parlak kalkınışların teşvikcisidir. Cehalet Tanrı’nın laneti olduğuna göre, bilgi göklere uçabileceğimiz kanatlardır. Düşüncelerin neyse hayatın da odur. Hayatın gidişini değiştirmek istiyorsan düşüncelerini değiştir. Erkeklere sevgilerini sık söyleyen kadınlar en az seven kadınlardır. Felaket, dost sayısını sıfıra indirir. […]

Konfüçyüs Sözleri 11 / 06 / 2011

Akıllı insanlar kendilerini heyecana kaptırmazlar: faziletli olanlar kuşku içinde olmazlar; cesur olanlar hiçbir şeyden korkmazlar. Bilen kişiyle dost ol, çünkü seni aydınlatır. Bilgisiz kişiyle dost ol, çünkü sen onu aydınlatırsın. Bilmediğini bilmeyenlerden hemen uzaklaş, çünkü onlar aptaldır, seni de aptallaştırır. Cahillik aklın gecesidir, ama aysız ve yıldızsız bir gece. Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım. […]

Rene Descartes Sözleri 11 / 06 / 2011

Akıllı olmak da bir şey degil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Benim bilgime güvenin bu bilgiler gerçekliği kanıttır kanıtlamak düşünmeyi gerektirir. Düşünüyorum, o halde varım. Eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan, yaşamında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe et. Felsefe bir bilimdir ve geometrik yöntemi metafiziğe uygulamak gerekir, felsefeyi kesin bir bilim yapmak için. […]

Platon Sözleri 11 / 06 / 2011

Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir. İyilik ve fayda bundadır. Baskı ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz. Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın. Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır. Devlet işleri, devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir. Edebini […]

Balzac Sözleri 11 / 06 / 2011

Evlenmeden önce gözlerinizi açık tutunuz. Evlenince ise birini kapatınız. Ancak sır saklamayı bilenler olgun insanlardır. Düşünmek görmektir. Şiir, zeka ülkelerinde uzun ve üzücü yolculuklardan sonra doğan şeydir. İnsanlara kendilerini nankörlüğe mecbur edecek kadar büyük hizmetlerde bulunmayız. Vicdanımız, yanılmaz bir yargıçtır, biz onu öldürmedikçe… Bir anne yüreği, dibinde daima af bulunan bir uçurumdur. Kadın ilk öpücükte […]