Mevlana Sözleri, Bir başka Mevlana Sözleri sitesi ve En iyi Mevlana Sözleri sayfası ile sizlerleyiz!

Herkes bıraksın senin için ölürüm laflarını. Önce kendiniz için yaşamayı öğrenin, sonra başkası için ölürsünüz.

Turgut Uyar Sözleri

Mevlana Sözleri 18 / 04 / 2015

Mevlana Sözleri
Google Reklamları

Aşk şeriatı, bütün dinlerden ayrıdır. Aşıkların şeriatı da Allah’tır, mezhebi de.

Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar.

Aşk nedir, bilmiyorsan gecelere sor, şu sapsarı yüzlere, şu kupkuru dudaklara sor.

Açlık, ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene.

Aslında tesbih, seccade, tevbe, sofuluk, günahtan sakınma, bunların hepsi yolun başıdır. Hak yolcusu aldandı da bunları varacağı konak sandı.

Adam savaşmakla çetin er sayılmaz, öfkelendiği zaman kendini tutabilendir çetin.

Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap.

Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur.

Aşk dediğin ya Allah’tan gelmeli. Ya Allah için olmalı. Ya da Allah’a ulaştırmalı; yoksa yerle bir olmalı.

Aklın başına gelince pişman olacağın bir işi sakın yapma.

Aşk, davaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki.

Allah mermere emir vermez.

Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.

Ayrılık içinde insanın gözünü açıp kapayıncaya kadar geçen zaman, yıl gibi gelir.

Akıl bütün gidilecek yolları bilse bile, gene aşk yolunu bilemez, şaşırır kalır.

Allah merhalesinde akıl beygirine yol yoktur.

Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak.

Aşk, öyle engin bir denizdir ki, ne başlangıcı ne de sonu vardır.

Bedenler, ağızları kapalı testilere benzerler. Her testide ne var? Sen ona bak.

Başkalarına imrenme, çok kimseler var ki senin hayatına imreniyorlar.

Bir kimseyi tanımak istiyorsan, düşüp kalktığı arkadaşlarına bak.

Bazen diyorum ki; “ne olacak söyle gitsin”.. Sonra diyorum; “Söyleyince ne olacak, sus bitsin”

Bir kişi Allah’tan başka kimseye ihtiyacı olmadığına inanırsa; Allah da onu başkasına muhtaç etmez.

Bizim sözlerimizin hepsi nakit, başkalarınınki nakildir. Nakil, nakdin fer’idir.

Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, Neye güldüğünden ise zekâsını ve seviyesini anla.

Ben kilitten seslenen bir kapı anahtarı gibiyim sanki. Sanır mısın ki benim sözüm sadece bir sözdür.

Bilgi, sınırı olmayan bir denizdir. Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır.

Biz birleştirmek için geldik, ayırmak için değil.

Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir.

Ben, İnsanlara faydam dokunsun diye bu dünya zindanında kalmışım. Yoksa hapishane nerede, ben nerede? Kimin malını çalmışım?

Can, aşktan binlerce edep öğrenmede, öylesine edepler ki mekteplerde okunup öğrenilmesine imkan yok.

Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir.

Cebi zengin fakat ruhu fakir olan insanın hali çok rezil! Çünkü o; herşeyin fiyatını bilir, değerini değil.

Çirkinlikle güzelliği görünüşle değil, akılla ayırt edin.

Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.

Dünya tuzaktır. Yemi de istek. İstek tuzaklarından kaçının.

Denizde inciler derinde olur. Çerçöp sahilde olur.

Dostun yanına hediyesiz gitmek, buğdaysız değirmene gitmek gibidir.

Durma! Çabuk gel. Gelmem deme! Ne evet demek yaraşır sana, ne hayır. Dostum, senin şanına sadece gelmek yaraşır.

Dün çimen benim ayaklarımın altında idi bugün üstümde bitiyor. Görüyor musun? Toprak günahlardan başka herşeyi örtüyor.

Ey kardeşim! Sen fikirden ve düşünceden ibaretsin. Senin varlığın bunlardandır. Geri kalan sinir ve kemiktir ki, onlar hayvanlarda da vardır.

Eden kendisine eder. Yapan bulur ve çeker. Unutma! Kazanmak koca bir ömür ister! Kaybetmeye ise anlık gaflet yeter.

Ey Tanrı kitabının nüshası insanoğlu! Sen, kainatı yaratan Hakk’ın güzelliğinin bir aynasısın!

Ey özden habersiz gafil! Sen hala kabukla öğünüyorsun!

Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır.

Ey Zulümle bir kuyu kazan! Sen kendin için tuzak hazırlıyorsun.

Gördün ya beni gamdan başka kimse hatırlamıyor, gama binlerce defa aferin.

Güzel üslupla söz söyleyenleriz; Mesih’in talebesiyiz; nice ölülere tuttuk da can üfürdük biz.

Göz iki, kulak iki, ağzımız ise tektir. Çok görüp, çok dinleyip, az konuşmak gerekir.

Gözyaşının bile görevi varmış.. Ardından gelecek gülümseme için temizlik yaparmış.

Güzel söyle de halk, yüzyıllar boyunca okusun. Tanrı’nın dokuduğu kumaş ne yıpranır, ne eskir.

Gökyüzünde, yıldızlar arasında parlak ay nasıl görünürse aşık da yüzlerce kişi arasında öyle görünür, o göründümü herkesin parlaklığı söner.

Gönlü ışık yakmayı, aydınlanmayı öğrenen kişiyi, güneş bile yakamaz. Gündüz gibi ışıyıp durmayı istiyorsan, geceye benzeyen benliğini yakıver.

İnsaf et, aşk güzel bir iştir! Onun bozulması, güzelliğini kaybetmesi, tabiatın kötü niyetli oluşundandır.

Her dil, gönlün perdesidir. Perde kımıldadı mı, sırlara ulaşılır.

Hiçbir mal sizin değil, neyi bölüşemiyorsunuz? Hiçbir can sizin değil, niye dövüşüyorsunuz?

Her zaman doğruyu söyle, ama her zaman her doğruyu değil.

Hırs insanı kör ve ahmak eder. Bilgisiz hale sokar da ölümü kolaylaştırır.

Herkes dışını süslerken, sen içini, kalbini süsle. Herkes başkasının ayıbını araştırırken, sen kendi ayıplarınla meşgul ol.

İnsanları iyi tanıyın, her insanı fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.

İstediğin kadar inançlıyım de namaz kıl, sadaka ver. Umut verip, güven aşılayıp da yarıyolda bıraktığın insanın gönül sadakasını her iki dünyada da veremezsin.

Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana, içinde inci vardır.

Kötülerin kötülüklerine acıyın. Benliğin, kendini görüp beğenmenin etrafında dolaşmayın.

Kendine gel, yepyeni bir söz söyle de dünya yenilensin! Sözün öylesine bir söz olmalı ki; Dünya’nın da sınırını aşmalı. Sınır nedir, ölçü ne? Bilmemeli!

Korku erkektir, umut ise dişi; onlardan ölümsüz ve temiz şeyler doğar.

Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin! İşte o zaman kusursuz olursun.

Nice bilginler vardır ki gerçek bilgiden, hakiki irfandan nasipsizdirler. Bu ilim sahipleri, bilgi hafızıdır, bilgi sevgilisi değil.

Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun? Doğumun bir damla su, ölümün bir avuç toprak değil mi?

Ne tükenmez hazinesin ey dil! Ne devasız bir dert..

Mademki kendinde bir dert veya pişmanlık hissediyorsun; bu, Allah’ın sana olan yardımının ve sevgisinin bir delilidir.

Misafirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil bulduğunla gül, Hane sahibi ne derse o olur, ne kimseye sitem eyle, ne de üzül.

Su nasıl yıldızı, ayı aksettirir, gösterirse bedenler de canı, aklı bildirir, gösterir.

Sen değerinle ve düşüncenle, iki âleme de bedelsin, ama ne yapayım ki kendi değerini bilmiyorsun.

Senin için başkasını terk eden, başkası için de seni terkeder.

Söz söyleyen kemal sahibi olursa, marifet ve hakikat sofrasını serdi mi, o sofrada her türlü yemek bulunur. Herkes orada gıdasını bulur.

Sen, kendi şehvetine ve arzularına aşk adını takmışsın; Halbuki şehvetten kurtulup aşka ulaşabilmek için yol çok uzundur.

Sevgide güneş gibi ol,
Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol,
Hataları örtmede gece gibi ol,
Tevazuda toprak gibi ol,
Öfkede ölü gibi ol,
Her ne olursan ol,
Ya olduğun gibi görün,
Ya da göründüğün gibi ol.

Sıkıntı ve huzursuzluk mutlaka bir günahın cezası, huzur ise bir ibadetin karşılığıdır.

Şunu iyi bil ki safları yaran, her şeyi yenen aslanla savaşmak kolaydır; gerçek kahraman odur ki önce kendi nefsini yener.

Şu dünyada yüzlerce ahmak, etek dolusu altın verir de, şeytandan dert satın alır.

Nice bilginler vardır ki gerçek bilgiden, hakiki irfandan nasipsizdirler. Bu ilim sahipleri, bilgi hafızıdır, bilgi sevgilisi değil.

Tapımızda riyazat yok; burada hep lütuf var, bağış var. Hep sevgi, hep gönül alış, hep aşk, hep huzur var burada.

Ömründen nasibin, kendini Sevgiliden mesut bulduğun andan ibarettir.

Üç sözden fazla değil. Tüm ömrüm şu üç söz; Hamdım, piştim, yandım..

Pisler, pisliklerini yapar ama sular da temizlemeye çalışır.

Pergel gibiyiz; bir ayağımız sımsıkı şeriata bağlı, Diğer ayağımızla yetmiş iki milleti dolaşıyoruz.

Varlık, yoklukta görülebilir. Zenginler, yoksula cömertlik edebilir.

Yanımda kimse olmadığından değil yalnızlığım, yalnız olduğumu söyleyeceğim kimse olmadığından yalnızım ben.

Yeşilliklerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici, fakat akıldan meydana gelen gül bahçesi hep yeşil ve güzeldir.

Yetmiş iki millet kendi sırrını bizden dinler. Biz, bir perde ile yüzlerce ses çıkaran bir ney gibiyiz.

Zulüm demiriyle taşını birbirine vurma! Çünkü bu ikisi, erkek ve kadın gibi çocuk meydana getirirler.

“Mevlana Sözleri” yazımız için (71) yorum bulunuyor!
 1. Birisi 4 Mayıs 2011, Çarşamba | 22:55

  Ey gönül!

  Anlamayanlar seni üzerler, rahatsız ederler; hatta seni deli, divane ederler, elini ayağını bağlarlar.
  Sen içi tatlı, özlü bir yemişe benzersin, bu yüzden seni hep kırarlar.

  Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

 2. Zekiye 3 Haziran 2011, Cuma | 09:50

  Yine gel, yine gel, her ne olursan ol yine gel
  İster kafir, ateşe tapan, putperest ol yine gel
  Bizim bu dergahımız ümitsizlik dergahı değildir
  Yüz defa tövbeni bozmuş olsun da yine gel.

  Mevlana Güzel Sözleri

 3. selami 6 Haziran 2011, Pazartesi | 18:00

  Adalet nedir? – Ağaçları sulamak. Zulüm nedir? – Dikene su vermek.

 4. Çağdaş 7 Haziran 2011, Salı | 00:31

  Bir insanın nasıl güldüğünden terbyesini, neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın. Hz. Mevlana

 5. Nur TUNCER 23 Aralık 2011, Cuma | 17:38

  İyi ki bu site var. Öğretmen’im bu sözlerden ödev vermişti ve sizin sayenizde 100 aldım çok teşekkürler..

 6. Simge 27 Aralık 2011, Salı | 14:32

  Bütün sözlerin anlamı ve gerçekliği doğrudur..

 7. Aygül 3 Ocak 2012, Salı | 09:57

  Çok güzel ve özel şeyler hissederek okuyorum Mevlana Sözleri‘ni.. Daha da iyi sözler bekliyorum. Teşekkürler.

 8. Müeyyet MESKEN 3 Ocak 2012, Salı | 11:55

  Gerçekten söz dediğin bu sitede bulunur. Bu sözler hakikatten çok öğüt verici sözler ‘Ne olursan ol, yine gel.’ iş bu Hz. Mevlananın Sözleri burda kaçırma ara siteleri ama en güzel sözleri anca burada bulursun. İyiki varsın Mevlana Celaleddin-i Rûmi.. Mevlevilerin yaptığı o programları kaçırmayın çünkü o hezarfenleri izlemek bir zevk sanki dua ediyorsun ve namaz kılıyorsun gibi bir his var orada ahh ah bende onlar kadar çok dönebilsem ama imkansız çünkü şıp diye yere düşerim. Hezarfenler nasıl o kadar çok dönebiliyor? Çözemedim..

 9. Ersin CELIK 4 Ocak 2012, Çarşamba | 18:54

  İnsanları tanımak okyanusları geçmek kadar zordur.

  Hz. Mevlana Sözleri

 10. Şükran DEMIR 5 Ocak 2012, Perşembe | 19:41

  Zamanı öğrendim onunla yarıştım, zamanla yarışılamayacağını zamanla barışılacağını zamanla öğrendim..

  Hz. Mevlana Özlü Sözleri

 11. Mevlüt EKIZ 13 Ocak 2012, Cuma | 18:23

  Dostlarim,
  Ben dostlarimi ne kalbimle ne de aklimla severim.
  Olur ya,
  Kalp durur.
  Akil unutur,
  Ben dostlarimi ruhumla severim.
  O ne durur, ne de unutur.

  Hz. Mevlana… hayattan ne öğrendim!

 12. Hakan 20 Ocak 2012, Cuma | 19:19

  İnsan gözdür, görüştür gerisi ettir. İnsan’ın gözü neyi görüyorsa değeri o kadardır.

  Mevlana Celaleddin-i Rumi Sözleri

 13. Kübra Alkan 1 Şubat 2012, Çarşamba | 17:32

  Hamdım, piştim, yandım..

 14. Sümeyye Büyük 10 Şubat 2012, Cuma | 13:42

  Kalp hüzünlenir göz yaşarır.

 15. Asi Güneş 19 Şubat 2012, Pazar | 22:37

  Kadın hak nur’udur sevgili değil, sanki yaratıcıdır yaratılan değil.

 16. Faruk Bulut 18 Mart 2012, Pazar | 19:51

  Ne insanlar gördüm üzerinde elbise yok, ne elbiseler gördüm içinde insan yok.

 17. Mahmut Demir 27 Mart 2012, Salı | 12:47

  Bu sözler hayatta uygulandığı zaman güzeldir; yoksa sadece söz olarak kalır.

 18. İlayda Üstündağ 3 Nisan 2012, Salı | 10:13

  Arkadaşlar, mevlana sözlerinden ‘Bana ne olursan gel’ adlı sözün devamını istiyorum. Çok acil..

 19. Melâhat Gider 16 Nisan 2012, Pazartesi | 03:04

  Hamdım, piştim, yandım!

  Güzel sözler bekliyorum teşekkür ederim.

 20. Damla 23 Nisan 2012, Pazartesi | 16:30

  İnsanları küçümsemeyin noktada küçüktür ama cümleyi bitirir.

 21. Yılmaz 26 Nisan 2012, Perşembe | 11:57

  Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok.
  Nice elbiseler gördüm içinde insan yok!

  Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

 22. Damla Akkaya 27 Nisan 2012, Cuma | 13:03

  Sözleriniz çok güzel ama bir tane söz eksik..

 23. Mihr.ci 29 Nisan 2012, Pazar | 18:37

  Her sey o kadar guzel ki, bir tek kalpden allaha ulasmsyi dilemek yeter ki, su guzellikleri yasayasin.

 24. Hasan 30 Nisan 2012, Pazartesi | 22:56

  Bak.. Bil ki hakketmeyenin önüne inciler serilmez,
  Mücevherden sarraflar anlar ancak başkası bilmez,
  Fakat ne farkeder ki kör insan için elmas ta bir cam da,
  Sana bakan kör ise, sakın kendini camdan sanma…

 25. Şule Aker 1 Mayıs 2012, Salı | 18:43

  Yoksulluğu anladıkta sevmek neden kıt kanaat yoksa yüreklermi yoksul kimler biçmiş aşka fiyat..

 26. Alara Burger 9 Mayıs 2012, Çarşamba | 14:52

  Öğretmen 5 tane yazın dedi 10 tane yazdım. Az okuyayım dedim çok okudum. Mevalana sana doyamadım..

 27. Sevim Gökkaya 11 Mayıs 2012, Cuma | 17:07

  Güzel yüz aynaya aşıktır. MEVLANA

 28. İlhan Kayhan 14 Mayıs 2012, Pazartesi | 09:20

  Önce yüce ALLAH’ın kutsal kitabımda sonra HZ. MUHAMMED (s.a.v) efendimizin hadislerinden daha sonra MEVLANA’nın sözleriyle kendimi buldum herdaim ELHAMDULÎLLAH.

 29. Döne Tekbaş 12 Haziran 2012, Salı | 14:07

  Aldırma söylenenlere, varsın görenler seni bir ot sansın. Sen gül ol da, uğruna ötmeyen bülbül utansın. Hz. Mevlana

 30. Songül 11 Temmuz 2012, Çarşamba | 17:41

  Mevlana Hazretleri insana insan olma onurunu hatırlatan sözleri şiirle söylemiş asırlardır süre gelen anlatımlardan günümüz insanları hala faydalanmakta tabii anlayana… Site kuruclarına teşekkürler.

 31. Toprak 19 Temmuz 2012, Perşembe | 10:14

  Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun, kusuru örtmeyi marifet edin işte o zaman kusursuz olursun.

 32. Nafel Demir 21 Temmuz 2012, Cumartesi | 22:46

  Bazı sözleri gerçekten tüylerimi ürpertiyor…

 33. Hilal 29 Temmuz 2012, Pazar | 13:14

  Cebi zengin fakat ruhu fakir olan insanın hali çok rezil! Çünkü o; herşeyin fiyatını bilir, değerini değil.

 34. Nurdan 23 Ağustos 2012, Perşembe | 01:59

  Sanma ki dert birtek sende var, sendeki derdi nimet sayanlar da var.

 35. Kaan Celal 23 Ağustos 2012, Perşembe | 23:29

  Seni harekete geçirmeyen imanın mahşerden geçirmesi mümkün degildir.

 36. Şükrü Sarı 3 Eylül 2012, Pazartesi | 00:15

  Bazen öyle bir an gelirki cam kırıkları gibi olur sözler ağzım da sussam acıtır konuşsam kanatır.

 37. Eylem Sevik 17 Eylül 2012, Pazartesi | 18:44

  Kendini düzeltmek isteyenler bu sözlere bir baksın.

 38. Ebru Eren 5 Ekim 2012, Cuma | 11:17

  Süper sözler söyleyecek bir şey bulamıyorum ya…

 39. Altuğ 7 Ekim 2012, Pazar | 20:40

  Hz Mevlana’yı tanıdım tanıdıkça onu daha iyi anladım. Yüce Yaradana secdede soruyordum hep;

  Seni sevmek nasıl bir şey?
  Mevlana Şems seni nasıl sevdi?
  Ne olur ya Rab bana da onların sana olan aşkından nasip et.
  Seni seveyim sende kaybolmayı öğreneyim.
  Elhamdülillah çok şükür bana öğretti. Allah sevgisi bambaşka bir şeymiş, ancak yaşayan anlarmış.

 40. Mahmut Doğan 11 Ekim 2012, Perşembe | 21:40

  Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur.

 41. Edanur Koç 16 Ekim 2012, Salı | 19:15

  Bazen diyorum ki; “ne olacak söyle gitsin”.. Sonra diyorum; “Söyleyince ne olacak, sus bitsin”..

  Yani Mevlana’nın değerini şimdi anladım süper dersten artı aldım tşk.

 42. Faruk Kartal 22 Ekim 2012, Pazartesi | 12:19

  Bazılarının Hayatı kahır mektubu gibidir, şarkılarda ve şiirlerde anlatılmasa da, hep içlerinden okurlar anılarını.

 43. Fatih Gültekin 24 Ekim 2012, Çarşamba | 22:41

  Sınırlı varlıklarda sınırsız nitelikler bulunmaz.

 44. Yüksel Yılmaz 30 Ekim 2012, Salı | 16:53

  Yine gel, yine gel, her ne olursan ol yine gel
  İster kafir, ateşe tapan, putperest ol yine gel
  Bizim bu dergahımız ümitsizlik dergahı değildir
  Yüz defa tövbeni bozmuş olsun da yine gel.

  Mevlana’nın değil deniliyor. Hiçbir eserinde bulamadım.

 45. Yonca Yavaşoğlu 30 Ekim 2012, Salı | 19:15

  Leyla değilim dost, lakin çağırsan çöllere gelirim.
  Sana yalan halde gelmem, toplarım özümü yalın halde gelirim.
  Kapıyı çaldığımda kim o dersen, ben olmam kapında sen olur gelirim.
  Sen gel de yeter ki, yola yük olmam yol olur gelirim.

 46. Gülçin 31 Ekim 2012, Çarşamba | 10:05

  Yanımda kimse olmadığından değil yalnızlığım, yalnız olduğumu söyleyeceğim kimse olmadığından yalnızım ben.

 47. İsmail Tuğan 9 Kasım 2012, Cuma | 16:25

  Ey soğuk, hareketlen ki ısınasın, sertliğe alış ki yumuşayasın… Hz. Mevlana

 48. Emin Gül 24 Kasım 2012, Cumartesi | 12:34

  Çok güzel ve özel şeyler hissederek okuyorum Mevlana Sözleri’ni.. Daha da iyi sözler bekliyorum. Teşekkürler.

 49. Nihal Doğan 28 Kasım 2012, Çarşamba | 19:41

  Bence çok güzel hayatımda gördüğüm en güzel söz bunların aşkla ilgili olanlarını şimdi aşkıma yollayacağım sizi çok tebrik ediyorum çok güzel bir site. Aşkım bu söz sana; “senle olduktan sonra ölüm bile hoş”

 50. İsmail 22 Aralık 2012, Cumartesi | 15:35

  Her şey göründügü gibi değildir.
  Bügün sana hayat veren su, yarın seni boğabilir.

  Hz. Mevlana

 51. Sinan Şengül 5 Ocak 2013, Cumartesi | 20:59

  Her gönül bir tek sevgiliye dönüktür aslında.. Lakin kıblesi yanlıştır.. Bulduğunu sandığı şey gerçekte aradığı değildir. Kimisi bir gül yüzlü güzele meftun, kimisi bir ceylan bakışlıya mecnundur, bazısı dünyaya kanmış, bazısı mala mülke aldanmıştır. Oysa… her biri bir “SEVGİLİ” tarafından sınanmıştır.

 52. Fatma 6 Ocak 2013, Pazar | 02:52

  Çok güzel bir sayfa, sözlerin hepside çok değerli, anlamlı.
  Okudukça okumak istiyorum…
  Tesekkürler.

  “Göz iki, kulak iki, ağzımız ise tektir. Çok görüp, çok dinleyip, az konuşmak gerekir.”

 53. Y. Emre Uyanık 6 Ocak 2013, Pazar | 23:27

  Dertli insan içi duman dolu bir odaya benzer, onu dinlemek o odaya bir pencere açmak gibidir.

 54. Merve Kaya 14 Ocak 2013, Pazartesi | 16:45

  Çok harika sözler ödevim için açtım kapatasım yok.

 55. Çağla 15 Ocak 2013, Salı | 21:48

  Aşk nedir, bilmiyorsan gecelere sor, şu sapsarı yüzlere, şu kupkuru dudaklara sor. Mevlana

 56. Kadir Taze 11 Şubat 2013, Pazartesi | 20:29

  Ateş, altını, bela cesur insanları dener. Büyük musibetler, büyük adamların yetiştiği okuldur. Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan, soylu ve cesurdur. Musibet, insanın hakiki mihenk taşıdır. İyi insanlar bir musibet geçirdikten sonra daha da iyi olurlar. Büyük tehlikelerin bir güzelliği vardır. Birbirini tanımayan insanlar arasında kardeşlik meydana getirir. Belalara karşı dayanıklı durmak ve yıkılmamak, kahramanlıkların en büyüğüdür. Büyük musibetlere dayanabilmek için, büyük teselliler bulabilmelidir. Bela saatlerinde hepimiz birer yetim gibiyizdir.

 57. Nur Erdem 26 Şubat 2013, Salı | 10:04

  Ah! Mevlana ne güzel söylemişsin. Rabbimize kavuşmuşsundur umarım…

 58. Yunus Emre 2 Nisan 2013, Salı | 11:59

  Sevgili dostlar. Bu sözler tabii ki harika. Ben edebiyatla ilgilenen araştırmaya ve okumaya meraklı biriyim. Ayrıca kendi yazdığım güzel sözler içinde kitap yapmak istemekteyim. Amacım bu alanda ilerlemek kısacası. Fakat şunu söylemek isterim ki liderlerin, evliyaların böyle söz söylüyen kişilerin söyledikerinin çoğuda hayatlarında yaşamış olduklarıdır. Sıkıntı çektiklerinden dolayı bizim sıkıntılarımızı azaltmamızı istemelerinde ve duygularını kağıda dökmelerinden bu sözleri yazarlar çoğu. Yani sözleri okuyup sitede beğeniyorsak bu siteden çıkınca bilgisayarın başından kalkınca hayattada onları uygulamayı bilememiz gereklidir. Nitekim dönüp yaşadığımız günde yaptıklarımıza baksak nice hatalar olur. Yani sözleri beğenmek güzel ama uygulamada kusur etmemeliyiz! Tabii doğru olan sözleri! İnce bir söz İnsanların çoğu karşısındakini eleştirir, aslında herkes kendisini eleştirse eleştirilecek insanda kalmayabilir!.

 59. Betül Akbaş 5 Nisan 2013, Cuma | 13:19

  Bütün kalbimle söylüyorum; Bu sözlerde kendimi buluyorum! Hayatımı ve yaşadıklarımı buluyorum! Ne büyüleyici sözler bunlar ne muhteşem bulgular ya..

 60. Kader Sakçı 24 Nisan 2013, Çarşamba | 11:35

  “Ahlâk konusunda inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra kendini iyi hissediyorsan o ahlâkidir; eğer kendini kötü hissediyorsan o gayri ahlâkidir.”

 61. Ayşe Yaman 25 Nisan 2013, Perşembe | 12:57

  “Eğer birini seveceksen dışını deği, içini sevecksin, çünkü gördüklerini herkes sever ama sen göremediklerini seveceksin. Sözde değil özde aşk istiyorsan şayet tene değil cana değeceksin!”

 62. Ertuğrul Kılıç 29 Nisan 2013, Pazartesi | 22:56

  Gerçekten harika sözler bu sözlerden 100 aldım sayenizde :)

 63. Ayşe Yaman 30 Nisan 2013, Salı | 17:26

  Mevlananın sözlerini sadece sınavdan 100 alabilmek için değil… Onun neyi, niçin söylediğini anlamak için okuyun… Ve sadece okumakla da kalmayın hayatınızın her alanında uygulayın. Gerçekten işe yarıyor insan olma yolunda.. Ufak bir tavsiye :-)

 64. Süreyya Canparlak 8 Mayıs 2013, Çarşamba | 10:55

  Harika! Hoca çok beğendi nerden buldun hangi internet sitesinden buldun dedi :)

 65. Esma Zengin 26 Mayıs 2013, Pazar | 00:27

  Gerçekten çok anlamlı sözler okurken kendimden geçiyorum hepsi birbirinden anlamlı hepsi birbirinden güzel.

  Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun? Doğumun bir damla su, ölümün bir avuç toprak değil mi?

  Dün çimen benim ayaklarımın altında idi bugün üstümde bitiyor. Görüyor musun? Toprak günahlardan başka herşeyi örtüyor.

  Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

 66. Muhammed Kanadlı 7 Haziran 2013, Cuma | 22:22

  Birgün Mevlana eve girer ve hanımı ona sorar;

  -Bu kadar aşıksın Mevlaya şükürler olsun bu aşkı yaşayıp yaşatana peki bana ne kadar aşıksın?

  Sen benim Yaradan’dan ötürü yaradılanı sevişim, bir adım gelene on adım gidişim ve herkesi olduğu gibi kabul edişimsin. Sen benim bugünüme şükür ve yarınıma dua edişim, azla yetinişim, çoğa göz dikmeyişimsin, ve kapanmayan avuç içimsin.

 67. Ebubekir 15 Temmuz 2013, Pazartesi | 07:16

  Ey mevlana aşkının bekçisiyiz.. O aşk’ı bizde biliriz. Fitili bendim ateşleyen sen uzadıkça uzadı bu ateş ölüm gelene kadar dinmez bu hasret… Sevgiliye kavuşma günü Tebriz’li Şems’in olmadım Ebubekir’in olayım.

 68. Yunus Emre Kurmalı 4 Ağustos 2013, Pazar | 14:14

  Çok teşekür ederim sizin sayenizde arkadaşlarım bana laf atıklarında onlara mevlana sözlerini söylüyorum ve bana laf atacak cesareti bulamıyorlar.

 69. Ahmet Hakan 18 Ağustos 2013, Pazar | 04:00

  Çok güzel, çok harika, çok süper! Tek kelime insanlığın özü buradaki sözler.

 70. Raifa Tairova 7 Mart 2014, Cuma | 10:25

  Mevlana’nın sözleri beni ve benim gibi bir çok insanın hayatını değiştirdiğini umarak,o’na Allah’tan, sonsuz bir mutluluk dilerim. Allah ondan razı olsun!Bilgilerini ve ilmini kendine saklamayıp bizimle paylaştığı için.

 71. burcu aydın 25 Aralık 2014, Perşembe | 19:14

  İyi ki bu site var. Ödevlerime yardımcı oluyor. Teşekkürler.