Mahir Çayan Sözleri, Bir başka Mahir Çayan Sözleri sitesi ve En iyi Mahir Çayan Sözleri sayfası ile sizlerleyiz!

İnsanlarla yüzyüze konuşarak her sorunu halledebilirsin; ama bazı insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuşacağını bilemezsin.

Pablo Neruda Sözleri

Mahir Çayan Sözleri 27 / 03 / 2015

Mahir Çayan Sözleri
Google Reklamları

Bu mücadele sınıflar mücadelesidir. Burada el titremesine, tereddüte ve kararsızlığa yer yoktur. Sınıflar mücadelesinde proletarya yoldaşlığının dışında feodal ve ataerkil ilişkilere yer yoktur.

Bugün sömürge ve yarı-sömürge ülkelerin solu içerisinde ideolojik mücadele, en son tahlilde, … uzun, dolambaçlı bir halk savaşıyla, zafere erişebileceğini savunanlarla, şehirlerde düşmanın çizdiği sınırlar içinde ‘legalite uğruna’ mücadele ederek kendi öz gücünün dışındaki güçlere bel bağlayanlar arasında cereyan etmektedir.

Emperyalizmin işgali altındaki ülkelerde bu çark hep böyle döner. Ülkemizde de parçalanana kadar bu çark hep böyle dönecektir.

Egemen sınıflar, sağlıklarında büyük devrimcileri ardı arkası gelmez kıyıcılıklarla ödüllendirirler; öğretilerini, en vahşi düşmanlık, en koyu kin, en taşkın yalan ve karaçalma kampanyalarıyla karşılarlar. Ölümlerinden sonra, büyük devrimcileri zararsiz ikonlar durumuna getirmeye, söz uygun düşerse, azizleştirmeye, ezilen sınıfları “teselli etmek” ve onları aldatmak için adlarını bir ayla (hâle) ile süslemeye çalışırlar. Böylelikle, devrimci öğretileri içeriğinden yoksunlaştırılır, değerden düşürülür ve devrimci keskinliği giderilir. Burjuvazi ve işçi hareketi oportünistleri, bugün işte marksizmi “evcilleştirme” biçimi üzerinde birleşiyorlar. Ögretinin devrimci yanı ve devrimci ruhu unutuluyor, siliniyor ve değiştiriliyor. Burjuvazi için kabul edilebilir ya da öyle görünen şeyler, ön plana çıkarılıyor ve övülüyor.

Çark dönmesine devam edecek; cuntalar birbirini takip edecektir. Kimileri “Atatürkçü, laik” kimileri “reformcu” diye lanse edilecek, yurtsever aydınlar her defasında yeni bir umutla yeni gelenlere bel bağlayacak, sonra yanıldıklarını anlayacaklar, tekrar bir “ilerici” atılım olmasını bekleyeceklerdir.

Biz Marksizmi entellektüel gevezelik ve dünya devrimci hareketinin trafik polisliğini yapmak için okuyup öğrenmiyoruz. Biz dünyayı değiştirmek için, dünyanın Türkiye’sinde devrim yapmak için Marksizmi öğreniyoruz!

Örgütü, örgüt yapan, onu kitlelere tanıtan, programlar veya yaldızlı laflar değil, devrimci eylemdir.

Onların bugün büyük görünen güçleri ve imkanları bizlere vız gelir.Onlar bir avuç biz ise milyonlarız.Kaybedec eğimiz hiçbirşey yoktur ama kazanacağımız koca bir dünya vardır…

“Mahir Çayan Sözleri” yazımız için (3) yorum bulunuyor!
  1. Tahire Çelik 12 Mayıs 2012, Cumartesi | 08:19

    Özlenen yaşam mucizelerle değil, devrimlerle olur.

  2. Murat Seçgin 29 Temmuz 2012, Pazar | 19:27

    Mahir’in özellikle o dönem ve ilerisi için yazdığı özellikle “çark dönmeye devam edecek, cuntalar birbirini takip edecek” diye devam eden tahlili, günümüz Türkiye’sinde sivil diktatörlüğe doğru gidişin erken uyarısı idi, gerçekten yurtsever, ilerici, laik, Atatürkçü ve Kemalistler, aydınlar (aydın geçinenleri katmıyorum, onlar manevra yaptılar bile) şuana kadar ellerinden geldiği kadar direniyorlar, ancak bir sonuç alamayacaklarını sananlar da temelli pasifize olarak, bahaneler yaratıp, ortadan kayboluyorlar. Bu endişeyi, korkuyu ve umutsuzluğu acilen kırmak, içlerindeki Kuvayi Milliye ruhunu ve duygularını ön plana çıkartmak gerekiyor, memleket fena işlere savaşa ve parçalanmaya gidiyor. Buna duyarsız kalamayız. Sevgiler…

  3. Sinan Lafçı 19 Ocak 2013, Cumartesi | 18:50

    İlk defa okuma fırsatı bulabildim etkilendiğimi söylemek isterim.